Ad

Slider

ခပ္ေ၀းေ၀းကို ၾကည့္လာတဲ့ NLD ဗ်ဴဟာေအာက္ ႀကံ့ခိုင္ေရး ေဘးေရာက္ေနမွာပါ…

နယ္က ေရာက္လာတဲ့ မိတ္ေဆြနဲ႔ ျပန္ေတြ႕ခိုက္ ထူးထူးျခားျခား စကားစပ္ေလ့ ရွိတာက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအေၾကာင္းပါပဲ။ ေျပာၾကဆိုၾကရင္းက ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္ သံုးဌာန၀န္ႀကီး အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္မွာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ဒုညႊန္ခ်ဳပ္ကို ၀န္ႀကီးခန္႔လိုက္တာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေျပာျဖစ္ ၾကရဲ႕။ NLD က မူေျပာင္းလာၿပီလားေပါ့။

အရင့္အရင္ အစိုးရလက္က်န္ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းတစ္ဦးကို ျပည္နယ္အဆင့္ ၀န္ႀကီးေနရာ ေပးလိုက္တာဟာ NLD တြင္းမွာ ေလာက္ေလာက္လားလား လူ မရွိေတာ့တာေၾကာင့္လို႔ သူက သံုးသပ္ျပပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိိရင္ ဒါဟာ ၂၀၁၅ အစိုးရဖြဲ႕စဥ္အခ်ိန္တုန္းကတည္းက မ်က္ျမင္ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီ၀င္တာေတာင္ ႏွစ္ပိုင္းေလာက္ ၾကာေသးတဲ့သူေတြကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ခန္႔လို႔ ခန္႔၊ ဟိုသံ ဒီသံထြက္ ဗရမ္းဗတာေတြ ေျပာ ေနလည္း မၾကားခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ခဲ့ၾကတာဟာ ဒီကိစၥရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲလို႔ အမ်ားစုက သံုးသပ္ခဲ့ၾက တာကိုး။

ဒီျဖစ္စဥ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကလည္း ရွိခဲ့ေသးသကိုး။ အတုိက္အခံအျဖစ္ ရပ္တည္စဥ္ ႀကံ့ခိုင္ေရး ေခတ္ေကာင္းစဥ္ကေတာင္ NLD နဲ႔ ပူးခဲ့၊ ေပါင္းခဲ့၊ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ က႑ရပ္အလိုက္ ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ေတြဟာ တကယ္တမ္း NLD အစုိးရျဖစ္တဲ့အခါ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ေနရာေတြမွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မပါခဲ့ၾကတာကိုး။ တတ္သိပညာရွင္ထက္ နီးစပ္သူ အေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔သာ ၀ိုင္းရံဖြဲ႕စည္းခဲ့ရတဲ့ NLD အစိုးရမွာ အစိုးရျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလကတည္းက တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္နဲ႔ အခုေနာက္ဆံုး ဗဟိုအဆင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေတြပါ အထုတ္အႏႈတ္ေတြ လုပ္လာၾကရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအခ်က္အလက္၊ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ကိုးကား ခဲ့တဲ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ မိတ္ေဆြသည္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ နီးစပ္သူျဖစ္တာမို႔ သူ႔ရဲ႕ သံုးသပ္ ခ်က္ေတြကလည္း မွန္တယ္လို႔ ဆိုရမည္သာ။
   
သို႔ေသာ္ ဒီအျဖစ္အပ်က္အေပၚ စာေရးသူကေတာ့ ထုိသို႔မ႐ႈျမင္မိေပ။

တပ္ထြက္ ညႊန္ခ်ဳပ္ကို ခန္႔တာဟာ သူရဲ႕ လႊတ္ေတာ္တြင္းက လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းကို ျမင္ထားတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သလို NLD ရဲ႕ စည္း႐ံုးေရးပံုစံ ေျပာင္းလာတာလုိ႔ ထင္မိတာေၾကာင့္ပါ။ ဘာေၾကာင့္ လူမုန္းမ်ားတဲ့ မိုးက် ေရႊကိုယ္ကို တုိင္းအဆင့္ ၀န္ႀကီး ခန္႔အပ္တာပါလဲ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိပါတယ္။

လက္ရွိ အတိုက္အခံအျဖစ္ ေနရာေျပာင္းလိုက္ရၿပီး NLD ကို ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း တစ္သိုက္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ႀကံံခုိင္ေရးပါတီနဲ႔ စစ္တပ္ကို ကြဲမျမင္ၾကတာေၾကာင့္ပါ။ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္အရပ္ ရပ္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံလိုက္ရတဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ အေရအတြက္သည္ NLD အင္အားကို တိုက္ခိုက္ဖုိ႔ မေျပာနဲ႔၊ ျမဴမႈန္တင္ေအာင္ပင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အစြမ္းမရွိေတာ့။ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပကေန ေခတ္အဆက္ဆက္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ႀကံဳးရွာခဲ့ရတဲ့ ဥစၥာဓနအင္အားနဲ႔ အမ်ဳိးသားေရးအေျခခံ ေျခထိုးကြက္ေတြကိုလည္း လူထုက ေစာေၾကာမိေနၿပီး လက္မခံတေၾကာင့္ အသံသာ က်ယ္ၿပီး အဆံမရွိတဲ့ သႀကၤန္အေျမာက္ သာသာ အဆင့္သာ ရွိပါေတာ့တယ္။ NLD အတြက္ေတာ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးသည္ ျမဴမႈန္အဆင့္ထက္ မပိုေတာ့။
NLD အတြက္ေတာ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးသည္ ျမဴမႈန္အဆင့္ထက္ မပိုေတာ့။ NLD ဂ႐ုစိုက္ရမယ့္ အစုအဖြဲ႕သည္ စစ္တပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ကိစၥကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္လို႔ NLD လုပ္လုပ္ ထည့္တြက္စဥ္းစားရမယ့္ စစ္တပ္ကို စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းႏုိင္ေရးသည္ NLD ရဲ႕ ႏုိင္ငံတုိးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ထြက္ေပါက္တစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္...
NLD ဂ႐ုစိုက္ရမယ့္ အစုအဖြဲ႕သည္ စစ္တပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ကိစၥကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္လို႔ NLD လုပ္လုပ္ ထည့္တြက္စဥ္းစားရမယ့္ အစုအဖဲြ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ေျခ/ဥ ျပင္မလား၊ တုိင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္သလား၊ ၂၁ ပင္လံုႀကီးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခ်င္သလား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ အဆင္ေျပခ်င္သလား၊ ကိစၥ ရပ္တုိင္းမွာ စစ္တပ္သည္ ပါ၀င္ေနသည္ကို လက္ခံရမွာပါ။ စစ္တပ္လို႔ ဆုိလိုက္ရင္ စစ္႐ံုးမွာ ထုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေန ကာခ်ဳပ္သာမက လႊတ္ေတာ္ထဲက ကိုယ္စားလွယ္၊ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲက စစ္တပ္ လက္ေအာက္ခံဌာနေတြ၊ မ႑ိဳင္ သံုးရပ္ရဲ႕ က႑အသီးသီးမွာ သပ္ထုိးထားတဲ့ မိုးက်ေရႊကိုယ္ စစ္ဗိုလ္ေတြ အကုန္လံုး ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္ကို စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းႏုိင္ေရးသည္ NLD ရဲ႕ ႏုိင္ငံတုိးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ထြက္ေပါက္တစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။

စစ္တပ္နဲ႔ ႀကံ့ခိုင္ေရးကို ဘာေၾကာင့္ ခြဲျမင္ေနတာလဲလို႔ ေမးစရာ ရွိလာပါတယ္။

ႀကံ့ခိုင္ေရးသည္ အရင့္အရင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားလုိ႔ လက္ရွိ စစ္တပ္အေပၚ အာဏာရွိေနဆဲ လို႔ သံုးသပ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ စစ္တပ္ကို တစ္သားတည္းလို႔ ျမင္ေနၾကသူေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါလည္း မွားသလားဆုိရင္ မမွားပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ စစ္တပ္မွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း တစ္ခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ စစ္တပ္ထဲမွာ သိပ္ ၿပီးေတာ့ အာဏာထက္လာမယ္၊ ပါ၀င္ ႀကီးလာမယ္ဆုိရင္ တပ္အင္အားျဖဳတ္၊ အရပ္ဘက္ ရာထူးျမင့္ျမင့္ေပးၿပီး အနားေပးေလ့ ရွိတဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပါ။ အခု အနားယူသြားၾကတဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြ ကိုလည္း ဒီစာရင္းထဲ သြင္းၾကည့္လုိက္ပါ။ ေနျပည္ေတာ္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္ ၀င္စီးမႈကို မွတ္မိၾကမယ္ ထင္ပါရဲ႕။ ဒါက နမူနာ တစ္ခုပါ။

ဒီကိစၥကို သက္ေသအျဖစ္ ျပႏိုင္မယ့္ကိစၥေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ အသက္ ထထငင္ သလို ထြက္ထြက္လာတဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈကို မျမင္ေတြ႕ရေတာ့ပါ။ နဂိုက ႀကံ့ခိုင္ေရးက ဘာလႈပ္ရွားမႈလုပ္လုပ္ စစ္၀တ္စစ္စံုနဲ႔ တပ္မေတာ္သားေတြကို ေတြ႕ရေလ့ရွိေပမယ့္ အခုေတာ့ တျဖည္းျဖည္း နည္းသထက္ နည္းလာၿပီး ေပ်ာက္သေလာက္ ျဖစ္ကုန္ေနပါၿပီ။

လက္နက္နဲ႔ အာဏာမဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈကို စစ္တပ္က ရယူမယ္ဆုိရင္ေတာင္ စစ္ဘက္ ဆုိင္ရာ ဗ်ဴဟာေလာက္ေတာ့ ယူေကာင္း ယူႏုိင္ေပမယ့္ တပ္ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံကိုေတာ့ လက္ရွိ ကာခ်ဳပ္ ကပဲ ဦးေဆာင္ေနတာ မဟုတ္ပါလား။ တပ္ထဲက စီနီယာ၊ ဂ်ဴနီယာ ခြဲျခားမႈဟာ ပါး႐ိုက္နား႐ိုက္စနစ္နဲ႔ လာခဲ့ တာမို႔ လူသားတစ္ဦးရဲ႕ ရွိေလ့ရွိထ အဇၥ်တၱအရ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ လက္ရွိ အာဏာပါ၀ါက ရွိသူက အာဏာမဲ့သူ တို႔ရဲ႕ အမိန္႔ေပးညႊန္ၾကားျခင္းကို လုပ္ေဆာင္မွာတဲ့လား။ တစ္ေသြးတစ္သံတစ္မိန္႔ သြားခဲ့တဲ့ အေနအထာားမွာ ဒါဟာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႔ သံုးသပ္ႏုိင္သလို အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္ေတြကလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ လားရာဘက္မွာ ရွိေနပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ခိုင္မာေစတဲ့ အခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲဲ႕အစည္း ပိုင္းမွာ တပ္ဘက္က ခန္႔ထားသူေတြကို အေရြ႕အေျပာင္းလုပ္လာတဲ့ကိစၥပါ။ အရပ္ဘက္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ အမိန္႔နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဒီေျပာင္းေရႊ႕မႈေတြဟာ စစ္တပ္ဘက္က လိုက္ေလ်ာမႈ ရွိေနတာေၾကာင့္ဆိုတာ ရွင္းေနပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ လပိုင္း၊ ရက္ပိုင္းအတြင္း စစ္တပ္လက္ေအာက္ခံ ျပည္ထဲေရးဌာနရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြေၾကာင့္ NLD အစိုးရမွာ အခက္ေတြ႕ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီ့ေနာက္မွာေတာ့ အဲဒီသူေတြကို တန္းလ်ားျပန္ပို႔ၿပီး လူသစ္ေတြ အစားထုိး လာတာဟာ NLD နဲ႔ တပ္မေတာ္အၾကား ေျပလည္တဲ့ ဆက္ဆံမႈ ရွိေနတယ္ဆိုတာကို ျမင္သာေစတဲ့ အခ်က္ ေတြပါ။ ဒါ့အျပင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္သာ တပ္နဲ႔ အစိုးရၾကား မတူညီမႈေတြ ရွိေနပမယ့္လည္း ရခိုင္ ဘဂၤါလီက်ဴးေက်ာ္သူအေရးကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အစိုးရနဲ႔ တပ္အၾကား တူညီမႈေတြကို ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။

တိုက္ခိုက္ေရးသမား စစ္တပ္ဟာ ႏုိင္ငံေရးသမား မဟုတ္ဘူးဆုိတဲ့အခ်က္ကို NLD ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ဟာ အၿမဲတမ္း သတိေပးခဲ့သလို တပ္ကို Professional Army ျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီေျပာဆုိမႈေတြမွာ အမိန္႔ေပးတာမ်ဳိး သံုးႏႈန္းခဲ့တာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ တပ္ဘက္က လက္ခံႏုိ္င္တဲ့အပိုင္းမွာ လက္ခံလာတာကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခုပဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ တပ္ဘက္က မိုးက်ေရႊကိုယ္ေတြကို အရပ္ဘက္ ေျပာင္းတဲ့အခါမွာ စီမံအုပ္ ခ်ဳပ္မႈပံုစံ မတူတာေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း အခက္ေတြ႕ေစတဲ့အခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတာကို NLD ဘက္က လက္ခံထားပံုရတယ္ဆုိတာပါ။

ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာရဲ႕ တစ္စိတ္္တစ္ပိုင္းကို စစ္တပ္က ေျခ/ဥ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ရထားတယ္ဆုိတာကို အစိုးရ ေကာ တပ္ပိုင္းကေကာ သိထားၿပီးသားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို  အင္အားနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ယူလို႔ မရေတာ့ဘူး ဆိုတာကိုလည္း ႏွစ္ဖက္စလံုးက နားလည္ေနၿပီလုိ႔ ယူဆလို႔ ရ ေနပါၿပီ။ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို ျပည္သူ႔ဆႏၵမဲနဲ႔သာ ရယူႏုိင္တယ္ဆိုတာကို တပ္ကို နားခ်ဖုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ ေနတာဟာ မွန္ကန္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္၊ NLD ရဲ႕ နည္းဗ်ဴဟာအျဖစ္ သံုးသပ္ရမွာပါ။ တုိင္းျပည္ေျပာင္းဖို႔ အဓိကက်သူကို အေလးထား ဆက္ဆံလာတဲ့ NLD ရဲ႕ ဒီဗ်ဴဟာ ဟာ လက္ေတြ႕က်တယ္လုိ႔ ဆိုရမွာပါ။

လက္နက္ကိုင္ တပ္မေတာ္သည္ လက္နက္မဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္က လြတ္ေျမာက္ ေရးသည္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ဆိုသူေတြ ရွိေကာင္း ရွိမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ စာဖတ္ေနသူႀကီး အလြန္ကာလကို တြက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာ မရွိႏုိင္...
လက္နက္ကိုင္ တပ္မေတာ္သည္ လက္နက္မဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္က လြတ္ေျမာက္ ေရးသည္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ဆိုသူေတြ ရွိေကာင္း ရွိမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ စာဖတ္ေနသူႀကီး အလြန္ကာလကို တြက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာ မရွိႏုိင္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ မိတ္ေဆြနဲ႔ ေျပာခဲ့သလို NLD ဟာ မူေျပာင္းလာပါတယ္။ အသံသာ ျမည္ အဆံမရွိတဲ့ အာဏာမဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္သိုက္ရဲ႕ ႀက့ံ့ခိုင္ေရးပါတီသည္ NLD အတြက္ ျမဴမႈန္မွ်သာ။ တုိင္းျပည္တိုးတက္မႈနဲ႔ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ မိတ္ဖက္ျဖစ္ရမယ့္ စစ္တပ္နဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ေရးဟာ ပိုအဓိကက်တဲ့အတြက္ ဒီေျပာင္းလဲ မႈေတြ လုပ္လာတာပါလို႔ သံုးသပ္မိေၾကာင္း ရွင္းျပလိုက္ရပါေတာ့တယ္။

ထြဏ္းေမာင္

(၂၀၁၈ ဇြန္လ ၄ ရက္ထုတ္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပၿပီး ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)
0

No comments

Post a Comment

Mega Menu

blogger
© all rights reserved
made with by templateszoo