Ad

Slider

ရန္သူကို အနားထား အမွည့္ေခၽြေရးဗ်ဴဟာနဲ႔ ေျခ/ဥ ေက်ာ့ကြင္း

လူထု ေထာက္ခံမႈႏွင့္ တက္လာသည့္ NLD အစိုးရသည္ ယခုဆိုလွ်င္ လူထုႏွင့္ တစ္စထက္ တစ္စ ကင္းကြာ လာေနၿပီလို႔ ဆိုရေပေတာ့မည္။ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုကာလ ေနာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံ့လိုအပ္ခ်က္၊ လူထု ေတာင့္တခ်က္မ်ားျဖင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ NLD သည္ လူထုႏွင့္ တစ္သားတည္း ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ လည္း NLD သည္ အာဏာရွင္လက္ေအာက္၊ စစ္တပ္ေသနတ္ေျပာင္း၀ေအာက္မွာ လူထု ေထာက္ခံမႈႏွင့္ ႀကံ့ႀကံ့ခံ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္။
ကိုယ္ခံအားေကာင္းသည္ ဆုိရာတြင္ ႏွစ္ပိုင္းရွိသည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ ကိုယ္ခံအား ေကာင္းျခင္းႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းအရ ကိုယ္ခံအားေကာင္း ျခင္းတို႔ ျဖစ္...
ယင္းသို႔ ရပ္တည္ႏုိင္ေအာင္အတြက္ NLD တြင္လည္း ကိုယ္ခံအား ေကာင္းခဲ့သည္။ ကိုယ္ခံအားေကာင္းသည္ ဆုိရာတြင္ ႏွစ္ပိုင္းရွိသည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ ကိုယ္ခံအား ေကာင္းျခင္းႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းအရ ကိုယ္ခံအားေကာင္းျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ ယင္းအခ်ိန္ကာလ အာဏာာရွင္လက္ပါးေစ ေသနတ္ကိုင္သူတို႔ထက္ ေတြးႏိုင္ သည္ထက္ အကြက္ျမင္ ေျခလွမ္းဦးခဲ့သလို တိုင္းျပည္၏ အဓိကမ႑ိဳင္ အာဏာပိုင္ျဖစ္သည့္ လူထုႏွင့္လည္း ေကာင္းမြန္မွန္ကန္သည့္ ဆက္ဆံေရး ရွိခဲ့သည္။

NLD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြ ေထာင္ထဲေရာက္၊ ျပည္ပေရာက္ကုန္သည္။ သို႔ေသာ္ လူထုႏွင့္ တစ္သားတည္း ျဖစ္ကာ မွန္ကန္သည့္ ႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ NLD သည္ အာဏာရွင္တို႔၏ နည္းေပါင္းစံု ထုေထာင္းမႈ ဒဏ္မ်ားၾကားက ႀကံ့ႀကံ့ခံ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အာဏာပါ၀ါ၊ စည္းစိမ္ေတြနဲ႔ အာဏာရွင္မ်ားက နည္းေပါင္းစံုနဲ႔ ေခါင္းလွည့္ဖု႔ိ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္လည္း ေခါင္းမလည္ခဲ့၊ ယိမ္းမသြားခဲ့၊ တိမ္းမသြားခဲ့။ ႏုိင္ငံေရး ကိုယ္ခံအား ေကာင္းခဲ့ၾကသည္။

စိတ္ဓာတ္ပိုင္းအရ ကိုယ္ခံအားေကာင္းသည္ဆုိရာမွာေတာ့ NLD တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႏုိင္ငံအေပၚ ခ်စ္စိတ္၊ အာဏာ ရရေရးထက္ တိုင္းျပည္ေကာင္းေရးစိတ္ဓာတ္၊ အႏွဴးအႏွပ္မ်ဳိးစံုနဲ႔ ေအာက္ေျခထုိး လုပ္ကြက္/ကမ္းလွမ္းခ်က္ ေတြကို ျငင္းပယ္ႏုိင္စြမ္းေတြက တျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြထက္ NLD ၀ိုင္းေတာ္သားက ပိုအားေကာင္း ခဲ့သည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေရးထက္ ၀ါရင့္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြက အကြက္ျမင္ ခ်ျပတဲ့ ႏိုင္ငံ ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ဦးလည္မသုန္ လိုက္ပါရင္း ဘ၀ေျပာင္းေလာက္ေအာင္ ေပးလာတဲ့ အာဏာရွင္တုိ႔ရဲ႕ ေပးစာကမ္းစာေတြေတြကို ဘူးခံ တုပ္ခဲ့ၾကတယ္။

ဒီလို ကိုယ္ခံအားေတြ ေကာင္းခဲ့တာေၾကာင့္လည္း NLD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြ ဘယ္ေလာက္ ေထာင္ထဲ ေရာက္ေရာက္၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ အသက္စြန္႔ခဲ့ စြန္႔ခဲ့၊ ဒီလို စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈေတြအတြက္ လူထုကလည္း တာ၀န္ေက်ခဲ့ၾကသည္။ NLD က “ေဟ့” ဆုိသည္ႏွင့္ လူထုက ၀ိုင္းရံၿပီးသား ျဖစ္ခဲ့သည္။ NLD က “၀န္းရံၾက” ဆုိသည္ႏွင့္ ေနရာေဒသ မေရြး ၀ုိင္းၾက၊ ၀န္းၾက၊ ရံခဲ့ၾကသည္။ NLD ပါတီ၀င္ေတြကို အာဏာရွင္ တို႔ မ်က္မုန္းက်ဳိး အၿငိဳးထား ဖမ္းဆီးမႈေတြ လုပ္ခဲ့စဥ္ကလည္း NLD က ေဟ့ဆိုလွ်င္ ကူၾက၊ ညီၾက၊ ကာကြယ္ ေပးခဲ့ၾကသည္။

NLD ရဲ႕ ခုိင္မာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းလုိ႔ ဆိုရမယ့္ ေရႊဂံုတုိင္ ေၾကညာစာတမ္းလား…လူထု ေထာက္ခံၿပီးသား။ မတရားတဲ့ အမိန္႔ဟူသမွ် တာ၀န္အရ ဆန္႔က်င္ၾကလို႔ NLD က ေၾကြးေၾကာ္လုိက္တာနဲ႔ လူထုက ေနာက္က လိုက္ၿပီးသား။ NLD ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး လိုအပ္ခ်က္အရ ထြက္ေပၚလာတဲ့ အမိန္႔ေတြ၊ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြ ေနာက္ကို လူထုက ဦးလည္မသုန္ ထပ္ၾကပ္မကြာ လိုက္ခဲ့ၾကသည္။

အဲဒီလိုမ်ဳိး NLD ႏွင့္ လူထုအၾကား အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ၊ ခိုင္မာတဲ့ လက္တြဲညီမႈေတြက အာဏာရွင္ စစ္လက္နက္ကိုင္ေတြအတြက္ နိစၥဓူ၀ ထိပ္လန္႔ခဲ့ရ၊ ေၾကာက္ရြံ႕ခဲ့ရ၊ အိပ္ေရးပ်က္ေစခဲ့ရသည္။

NLD နဲ႔ လူထု တစ္သားတည္း ျဖစ္ေနျခင္းက NLD အတြက္ အေကာင္းခံေသာ ကိုယ္ခံစြမ္းအား ျဖစ္ေနခ်ိန္ ဒီအေျခအေနကို ဖ်က္ဆီးၿဖိဳခြဲဖုိ႔အတြက္ စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ အေပါင္းအပါ တစ္သိုက္တို႔ ေညာင္ႏွစ္ပင္ အမ်ဳိးသား ညီလာခံကို ဖန္တီးခဲ့ၾကရသည္။ ယင္းကတစ္ဆင့္ လမ္းျပေျမပံု ခုနစ္ခ်က္ နဲ႔ လက္ရွိ က်င့္သံုးေနတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတို႔ကို ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ၾကာ အခ်ိန္ယူၿပီး NLD ကို သက္ကြင္းထဲ ထည့္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၀ တြင္ ပါတီစံု ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏုိင္ငံေရးအာဏာ ငမ္းဖန္းေနသူေတြ ၀ိုင္းရံၿပီး တရား၀င္မႈရေအာင္၊ ေျပာင္းလဲလာပါၿပီလို႔ အထင္ခံရေအာင္ က်င္းပခဲ့သည္။ စစ္ဘက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြ ဦးစီးတဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ အႏုိင္ရေအာင္ နည္းေပါင္းစံုနဲ႔ ဖန္တီးၿပီး အရပ္သားအစိုးရပါလု႔ိ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့...
နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္ လူသိန္းခ်ီ ဘ၀ပ်က္ခဲ့မႈကို အခြင့္ေကာင္းယူလို႔ ကတိုက္က႐ိုက္နဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို လူထု မ်က္ရည္သီေနခ်ိန္ တရား၀င္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၀ တြင္ ပါတီစံု ေရြးေကာက္ပြဲ ကို ႏုိင္ငံေရးအာဏာ ငမ္းဖန္းေနသူေတြ ၀ိုင္းရံၿပီး တရား၀င္မႈရေအာင္၊ ေျပာင္းလဲလာပါၿပီလို႔ အထင္ခံရေအာင္ က်င္းပခဲ့သည္။ စစ္ဘက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြ ဦးစီးတဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ အႏုိင္ရေအာင္ နည္းေပါင္းစံုနဲ႔ ဖန္တီးၿပီး အရပ္သားအစိုးရပါလု႔ိ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအာဏာလိုခ်င္သူ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္ေတြအတြက္ ေနရာေလးတခ်ဳိ႕ ဖန္တီးေပးလိုက္ၿပီး ၂၀၀၈ ေျခ/ဥ ေအာက္ ႐ုန္းမရေအာင္ ဖန္တီးခဲ့သည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ခက္ခဲသူေတြကို အနားထားၿပီး အက်ဥ္းအက်ပ္က်ေစေရး လမ္းေၾကာင္းကို ေမာင္းသြင္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ လူထုပါတီ NLD သည္ ႏုိင္ငံေရးကိုယ္ခံေကာင္းသူပီပီ ဒီယုန္ျမင္လုိ႔ ဒီအကြက္ထင္တဲ့ အာဏာရွင္ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ေက်ာ့ကြင္းကို ျမင္ေနသည့္အတြက္ ျပင္ပကေန ေတာင့္ခံ၊ တင္းခံခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၈ ေျခ/ဥရဲ႕ အသက္ဗူးျဖစ္တဲ့ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ျပင္ဆင္ဖုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ဖက္ကလည္း ပါတီရဲ႕ အဓိက မူ၀ါဒျဖစ္တဲ့ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ ၂၁ ပင္လံုကို စတင္ လမ္းေၾကာင္း ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တရား၀င္မႈကို လက္ဦးမႈ ရယူခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ အခ်ိန္ယူ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး အာဏာရွင္ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးအား ဦးစားေပးထားသည့္ ေျခ/ဥ ေအာက္မွ ထြက္ေပၚလာသည့္ စစ္အစုိးရ၏ အေျပာင္းအလဲက လူထုပါတီ NLD ကို အက်ပ္ေတြ႕ေစခဲ့သည္။ တရား၀င္မႈ ဆိုသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ NLD သည္ ပါတီတြင္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားေအာက္မွပင္ ၀င္ျပင္ဆုိသည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ၂၀၁၂ တြင္ လိုက္ခဲ့ရသည္။ တရား ၀င္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚ ၀င္လိုက္သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ထိုင္ခံုမ်ားတြင္ ထိုင္ခြင့္ရကုန္ေသာ NLD အမတ္တုိ႔ သည္ လူထုအသံအား လႊတ္ေတာ္တြင္ ထင္ဟပ္ေစခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္အထိ NLD ႏွင့္ လူထုသည္ လက္တြဲၿမဲ ျဖစ္သည္။ NLD သည္ ေျခ/ဥအရ ေပၚလာသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း သက္ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအရ အား ေကာင္းခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏုိင္ငံ့လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေထာက္ျပခဲ့သည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ရွိခဲ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္တို႔ ေထာင္ထားသည့္ ရန္သူ႔ကို အနားကပ္ ေခၚထားကာ တျဖဳတ္ျဖဳတ္ ေၾကြေစမည့္နည္းလမ္းက ထင္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ခဲ့။

၂၀၁၅ တြင္ NLD သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာအမ်ားစုရကာ အစိုးရျဖစ္လာသည္။ ၂၀၀၈ ေျခ/ဥ ေရာက္ အကုန္လံုးလိုလို ေရာက္ကုန္ၾကသည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရျဖစ္လာသည့္နည္းတူ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာ အား ပိုင္ဆုိင္သည့္အခ်ိန္တြင္ NLD သည္ လူထုႏွင့္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ကင္းကြာလာသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျမင့္မားသည့္ လူထုစိတ္ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းႏုိင္စြမ္း အားနည္းလာျခင္းႏွင့္ ႏုိင္္ငံေရးအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ သင္းသတ္ ပစ္လုိက္သည့္ ေျခ/ဥ ေၾကာင့္ NLD သည္ အခက္ေတြ႕လာသည္။ အလားတူ ႏုိင္ငံေရး ကိုယ္ခံအားႏွင့္ စိတ္ ဓာတ္ပိုင္းအရ ကိုယ္ခံအားေကာင္းခဲ့သည့္ NLD ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕တြင္ လူထု စိတ္ဆႏၵႏွင့္ မကိုက္ညီမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ လူထုႏွင့္ NLD ကို ပို၍ ပို၍ ေ၀းလာေစသကဲ့သို႔ တရား၀င္မႈ ဗန္းျပကာ ေျခ/ဥ ေအာက္ ေခါင္းလွ်ဳိ၀င္ေစခဲ့ေသာ စစ္အုပ္စု၏ ရန္သူကို အနားထား သင္းသတ္ေရး အစီအမံသည္လည္း ေအာင္ျမင္လာ သည္။ စစ္အုပ္စုအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မ်ားတြင္ လူထုပါတီ NLD လူ ခပ္မ်ားမ်ားကို ေပးလိုက္ရေသာ္လည္း စစ္အုပ္စုပီပီ ၎တို႔၏ ဗ်ဴဟာသည္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။
ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ အတိုက္အခံဘ၀ျဖင့္သာ ရပ္တည္ခဲ့သည့္ NLD သည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာက႑တြင္ အားနည္းမႈကလည္း စစ္အုပ္စုတို႔အတြက္ အႀကိဳက္ေတြ႕စရာျဖစ္ေနၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑အတြင္း ႀကိဳတင္ သပ္လွ်ဳိသြင္းထားသည့္ မိုးက်ေရႊကိုယ္ စစ္ဗိုလ္တစ္စုကလည္း NLD ကို ကိုင္လႈပ္လ်က္ ရွိ...
ယင္းဗ်ဴဟာ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အဓိက က်သည့္အခ်က္သည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္း ဥပေဒေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုတို႔ အာဏာသက္ရွည္ေရးကို NLD သည္ အလိုအေလ်ာက္ ေက်ာ၀င္ပိုး တြန္းတင္ေနရသည့္ အေျခအေနကို ဆိုက္ေရာက္ေနရသည္။ ဒီေက်ာ့ကြင္းကို ႐ုန္းထြက္ဖုိ႔သည္ NLD အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေရာ၊ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းအရပါ ကိုယ္ခံအားေကာင္း႐ံုျဖင့္ မလံုေလာက္ေတာ့ေပ။ ထို႔နည္းတူ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ အတိုက္အခံဘ၀ျဖင့္သာ ရပ္တည္ခဲ့သည့္ NLD သည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာက႑တြင္ အားနည္းမႈကလည္း စစ္အုပ္စုတို႔အတြက္ အႀကိဳက္ေတြ႕စရာျဖစ္ေနၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑အတြင္း ႀကိဳတင္ သပ္လွ်ဳိသြင္းထားသည့္ မိုးက်ေရႊကိုယ္ စစ္ဗိုလ္တစ္စုကလည္း NLD ကို ကိုင္လႈပ္လ်က္ ရွိသည္။ နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ NLD သည္ ေခါင္းလွည့္ခံေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ ေခတ္ပ်က္စနစ္ပ်က္ထဲကေန ဒီကေန႔အထိ လူတစ္စု ေကာင္းစားေရးအတြက္ တည္ေထာင္ထားတဲ့ ယႏၱရားပ်က္ထဲမွာ NLD ၏ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ပ်က္စီးစ ျပဳေနပါၿပီ။

NLD ၏ လက္ရွိအေနအထားသည္ ရန္သူ႔ဗ်ဴဟာေအာက္က လြတ္ေျမာက္ဖို႔ အေရးႀကီးေနသလို လူထုအားကို ျပန္လည္ရယူဖို႔အတြက္ တန္ျပန္ဗ်ဴဟာေတြ ခ်မွတ္သင့္ေနပါၿပီ။ ႐ုန္းမရေအာင္ တစ္ရစ္ရစ္ က်ပ္ေနတဲ့ ေျခ/ဥ ေက်ာ့ကြင္းကို ျဖတ္ထုတ္ဖို႔ လိုေနပါၿပီ။ ရန္သူ႔ဗ်ဴဟာနဲ႔ ေက်ာ့ကြင္းေအာက္ကေန မ႐ုန္းထြက္ႏုိင္သေရႊ႕ ကာလ ပတ္လံုး NLD သည္ လူထုပါတီဟူသည့္ တံဆိပ္ိသည္ တျဖည္းျဖည္း အေရာင္မွိန္လာမွာျဖစ္သလို မ်ားမၾကာမီ ကာလအတြင္း အရင့္အရင့္လူမ်ား ထားခဲ့တဲ့ ယႏၱရားပ်က္ထဲမွာ အသံုးေတာ္ခံေနရင္းက ထိုနည္းလည္းေကာင္း၊ ထိုနည္းလည္းေကာင္း ျဖစ္ေနမည္ဆိုသည့္အေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေအာင္ထြန္းလင္း


(၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၈ ထုတ္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပၿပီး ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)
0

No comments

Post a Comment

Mega Menu

blogger
© all rights reserved
made with by templateszoo