Ad

Slider

တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပံုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း လိုက္နာရန္ NLD ဗဟိုအစိုးရ ထုတ္ျပန္

သမၼတသစ္ ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ဗဟိုအစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေနသည့္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္
ရန္ကုန္၊ ေမ ၃၀

တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ၀န္ႀကီးအဆင့္ ႏုတ္ထြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ တိုင္း/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား တာ၀န္ခံရမည္ဆိုသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ သမၼတ႐ံုးက ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

“ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေမလ ၂၉ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ သမၼတ႐ံုး ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၂၊ ပုဒ္မခြဲ (ဌ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁) (၂)၊ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၀ ႏွင့္ ၂၅၉ တို႔ကို ကိုးကားေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မတုိင္မီ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ ၀န္ႀကီးမ်ား ဆက္တိုက္ႏုတ္ထြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၂၊ ပုဒ္မခြဲ (ဌ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁) တြင္ “တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား တာ၀န္ခံရမည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားကာ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၂) တြင္ “တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အားလည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအားလည္းေကာင္း တာ၀န္ခံရမည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ပုဒ္မ ၂၅၀ တြင္ “တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ကူညီရန္ တာ၀န္ရွိသည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားကာ ပုဒ္မ ၂၅၉ တြင္ “တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္လာသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ယင္းဥပေဒမ်ားကို ကိုးကားထားကာ တုိင္း/ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ တိုင္း/ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သမၼတအား အဆင့္ဆင့္ တာ၀န္ခံၾကရသျဖင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တုိင္း/ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားထံ အသိေပးတင္ျပ၍ သဘာတူညီခ်က္၊ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ညႊန္ၾကားထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ တိုင္း/ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားသည္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င့္ေစဘဲ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ထပ္ဆင့္ ညႊန္ၾကားထားသည္။

အဆိုပါ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို သမၼတ႐ံုး အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္အမည္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ၀န္ႀကီး အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းကိုလည္း ေနျပည္ေတာ္ အေျခစုိက္ NLD ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ပါတီဘက္မွ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းကတည္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ
0

No comments

Post a Comment

Mega Menu

blogger
© all rights reserved
made with by templateszoo