Ad

စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ တိုင္ၾကားခံရဖူးသူ NLD မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီး ႏုတ္ထြက္

လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္
ရန္ကုန္၊ ေမ ၃၀

တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ၀န္ႀကီး အေျပာင္းအလဲမ်ား ဆက္္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္ကို ယင္း၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးက ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၀န္ႀကီး ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္မွာ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ တင္ခဲ့သည့္အတြက္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၄ (က) ပါ “သက္တမ္းမျပည့္မီွ ႏုတ္ထြက္လိုက သမၼတထံ စာျဖင့္ တင္ျပၿပီး ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ႏုိင္သည္” ဆိုသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္း ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္လည္း ျဖစ္ကာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ၀င္လည္း ျဖစ္သည္။ ပါတီစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ NLD ပါတီသို႔ တိုင္ၾကားခံရသည့္ ပါတီ၀င္မ်ားတြင္ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္ ပါ၀င္ေၾကာင္း ပါတီေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးမ်ဳိးညြန္႔က မီဒီယာမ်ားသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားၿပီး ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္ဘက္ကမူ သတင္းမွားသာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း တံု႔ျပန္ထားးသည္။

မြန္တုိင္းရင္းသားျဖစ္သူ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္သည္ B.E (Electrical Power) ျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးထားသူျဖစ္ကာ ကုန္သည္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဟံသာေဆာက္လုပ္ေရးအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အတြင္းကလည္း ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား ဆက္တုိက္ဆိုသလို ႏုတ္ထြက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး တပ္ဘက္ဆုိင္ရာ နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လံုၿခံဳေရး၀န္ႀကီးမ်ား အေျပာင္းအလဲလုပ္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပံုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း လိုက္နာရန္ NLD ဗဟိုအစိုးရ ထုတ္ျပန္

သမၼတသစ္ ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ဗဟိုအစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေနသည့္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္
ရန္ကုန္၊ ေမ ၃၀

တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ၀န္ႀကီးအဆင့္ ႏုတ္ထြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ တိုင္း/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား တာ၀န္ခံရမည္ဆိုသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ သမၼတ႐ံုးက ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

“ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေမလ ၂၉ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ သမၼတ႐ံုး ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၂၊ ပုဒ္မခြဲ (ဌ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁) (၂)၊ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၀ ႏွင့္ ၂၅၉ တို႔ကို ကိုးကားေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မတုိင္မီ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ ၀န္ႀကီးမ်ား ဆက္တိုက္ႏုတ္ထြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၂၊ ပုဒ္မခြဲ (ဌ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁) တြင္ “တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား တာ၀န္ခံရမည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားကာ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၂) တြင္ “တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အားလည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအားလည္းေကာင္း တာ၀န္ခံရမည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ပုဒ္မ ၂၅၀ တြင္ “တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ကူညီရန္ တာ၀န္ရွိသည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားကာ ပုဒ္မ ၂၅၉ တြင္ “တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္လာသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ယင္းဥပေဒမ်ားကို ကိုးကားထားကာ တုိင္း/ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ တိုင္း/ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သမၼတအား အဆင့္ဆင့္ တာ၀န္ခံၾကရသျဖင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တုိင္း/ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားထံ အသိေပးတင္ျပ၍ သဘာတူညီခ်က္၊ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ညႊန္ၾကားထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ တိုင္း/ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားသည္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င့္ေစဘဲ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ထပ္ဆင့္ ညႊန္ၾကားထားသည္။

အဆိုပါ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို သမၼတ႐ံုး အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္အမည္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ၀န္ႀကီး အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းကိုလည္း ေနျပည္ေတာ္ အေျခစုိက္ NLD ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ပါတီဘက္မွ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းကတည္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၂ ေနရာတြင္ ၃ ရက္အတြင္း မိုးႀကီးႏုိင္ဟု မိုး/ဇလ ထုတ္ျပန္

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း
ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၈

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္း ျဖစ္ေနသည့္ ေလဖိအားနည္း ရပ္၀န္း၏ အရွိန္ေၾကာင့္ လာမည့္ ၃ ရက္ (၇၂ နာရီ) အတြင္း ေနျပည္ေတာ္အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၂ ခုတြင္ ေနရာကြက္ မိုးႀကီးျခင္းႏွင့္ ေဒသအလုိက္ မိုးႀကီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေၾကာင္း မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗည ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ေမလ ၂၈ ညေန ၄ နာရီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းမွာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္ကာ ယင္းအရွိန္ေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ ပဲခူးတုိင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္ႏွင့္ မြန္တို႔တြင္ ေနရာစိပ္စိပ္မွ ေနရာအႏွံ႔အျပား မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာသြန္းကာ ေနရာကြက္၍ မိုးႀကီးျခင္းႏွင့္ ေဒသအလိုက္ မိုးႀကီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပးႏုိင္သည္။

ထို႔ျပင္ လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း စစ္ကိုင္းတုိင္းအထက္ပိုင္း၊ ရန္ကုန္၊ ဧရာ၀တီႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ၇၇ မီလီမီတာ (၃ လက္မ) အထက္ မိုးရြာသြန္းႏုိင္ကာ ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေအာက္ပိုင္း၊ မေကြးႏွင့္ မႏၱေလးတုိင္းတို႔တြင္ ၃၇ မီလီမီတာ (၁ လက္မခဲြ) ႏွင့္အထက္ ရြာသြန္းႏုိင္ေၾကာင္းလည္း မိုး/ဇလဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ အဆိုပါ ေလဖိအားနည္း ရပ္၀န္းသည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းငယ္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ေၾကာင္းလည္း မိုး/ဇလက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ယင္း ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းအရွိန္ေၾကာင့္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ မိုးႀကီးျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္ ေရႀကီးျခင္းႏွင့္အတူ ေျမၿပိဳျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္အတြက္ ကုန္းျမင့္ေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမၿပိဳမႈအႏၱရာယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ ျမစ္ငယ္၊ ေခ်ာင္းငယ္မ်ားအနီး ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံမႈအႏၱရာယ္တို႔ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္အတြက္ သတိထားေနထိုင္ၾကရန္ သတိေပးထားသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈ၊ ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ရွိ ကမ္းနီး၊ ကမ္း၀ါး ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား၊ သေဘၤာမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႀကိဳတင္သတိထားၾကရန္အတြက္ မိုး/ဇလဌာနက အႀကံျပဳထားသည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

အသက္ ၈၀ အရြယ္ ဒီခ်ဳပ္စီးပြားေရးေကာ္မတီ၀င္ကို စီမံ/ဘ႑ာ၀န္ႀကီးအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္

ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၈

အာဏာပိုင္တို႔ စစ္ေဆးခံရၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြားသည့္ စီမံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးအျဖစ္ အသက္ ၈၀ အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ၏ ဗဟိုစသီးပြားေရးေကာ္မတီ၀င္အဖြဲ႕၀င္ ဦးစိုး၀င္းကို ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ယေန႔ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္္သို႔ အမည္စာရင္း ေပးပို႔ တင္သြင္းလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ဦးစိုး၀င္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ MFTB တြင္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာအထိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးကာ National Westminster Bank ႏွင့္ The Bank of England တို႔တြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့ဖူးသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အႀကံေပးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Deloitte Touche ၏ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ အစုစပ္ပိုင္ရွင္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး အမည္စာရင္း တင္သြင္းခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္လိုသူမ်ားရွိပါက အမည္စာရင္းတင္္သြင္း ေဆြးေႏြးႏုိင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္က ေၾကညာထားသည္။

၁၉၃၈ ႏွစ္ဖြားျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အသက္အရြယ္ ၈၀ ျပည့္ၿပီျဖစ္သည့္ ဦးစိုး၀င္းအေနျဖင့္ ၀ိဇၨာ၊ ဥပေဒ၀ိဇၨာ ႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲေရးဒီပလိုမာ ရရွိထားသူျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ထုတ္ျပန္သည့္ ၎၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းဖုိင္တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး အခြန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္လည္း အႀကံေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

5 GB Storage အခမဲ့ရမယ့္ Mi Account ကို Xiaomi ဖုန္းမွာ ဖြင့္ၾကည့္မယ္

ျမန္မာ့စမတ္ဖုန္းေလာကမွာ လူသံုးမ်ားဆံု ဖုန္းအမ်ဳိးအစား ျဖစ္တဲ့ Xiaomi ဖုန္းဟာ သံုးစြဲသူတုိ႔အတြက္ Mi Account ဖြင့္မယ္ဆိုရင္ Free Storage 5GB အထိ ေပးထားပါတယ္။ Mi Account ဖြင့္ထားမယ္ဆိုရင္ မိမိဖုန္း ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရင္ေတာင္ ဘယ္ေနရာ ေရာက္ေနသလဲဆိုတာ ရွာေဖြႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသလို မိမိဖုန္းတြင္းက Contact, Photo, Musci, Notes စတာေတြကိုလည္း Mi Cloud နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေပးမွာျဖစ္လို႔ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈကို ရရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီတစ္ခါေတာ့ Mi Account ကို Xiaomi ဖုန္းမွာ ဘယ္လို Setup လုပ္ရတယ္ဆိုတာကို တစ္ပါတည္း လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ၾကည့္ႏုိင္ေအာင္အတြက္ ႐ုပ္သံဗီဒီယိုနဲ႔ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ZinYin (ICT Solution)

စီမံ/ဘ႑ာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္

ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၆

အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီ၏ စစ္ေဆးျခင္း ခံခဲ့ရသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းကို ၎၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ေမလ ၂၅ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ေၾကညာလိုက္သည္။

ယင္းသို႔ ႏုတ္ထြက္ျခင္းမွာ အေျခခံဥေပဒပုဒ္မ ၂၃၅ (ခ) ပါ သက္တမ္းမကုန္ဆံုးမီ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္လိုလွ်င္ ႏုတ္ထြက္လိုေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ စာျဖင့္ တင္ျပၿပီး ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ႏုိင္သည္ဟူသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏုတ္ထြက္သြားသည့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေနအိမ္သုိ႔ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ (စစစ) က ၀င္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့ၿပီး ၎ႏွင့္အတူ သားျဖစ္သူတုိ႔ကို ေခၚယူစစ္ေဆးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီက ၀န္ႀကီးအား စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိမႈ ရလဒ္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပသြားမည္ဟု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က မီဒီယာမ်ားသို႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိထားသည္။

ဦးေက်ာ္၀င္းမွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရကာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ထပ္မံ ေရြးခ်ယ္ တာ၀န္ေပးအပ္ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ တာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္သြားသည့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေက်ာ္၀င္းသည္ ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရသည့္အတြက္ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ  ၂၃၂ (စ်) အရ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ အလိုအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။

၎သည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရစဥ္ကလည္း ေဒါက္တာဘြဲ႕လက္မွတ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း မ်ဳိး/လႊတ္ ဒုညႊန္ခ်ဳပ္ကို ခန္႔အပ္

ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၅

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ စည္ပင္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈ၀န္ႀကီးေနရာအတြက္ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ျဖစ္သူ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုးထက္အား ေမလ ၂၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တရား၀င္ အတည္ျပဳ ခန္႔အပ္လုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္္။

ယခင္ ယင္းဌာနသံုးခု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဆလိုင္းအုိက္ဇက္ခင္ တာ၀န္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မၾကာေသးခင္က မိမိကို ေပးအပ္သည့္ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့သည့္အတြက္ဟုဆိုကာ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းေနရာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ အစားထိုး ခန္႔အပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ၀န္ႀကီးေနရာသစ္ လ်ာထားမႈအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ႀကိဳတင္ညွိႏႈိင္းမႈ မရွိခဲ့သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ငါးဦး ျပင္ပသို႔ ထြက္သြားခဲ့ေၾကာင္းလည္း ခ်င္းျပည္နယ္အေျခစိုက္ Chin World မီဒီယာက ေရးသားထားသည္။

၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသူ ဦးစိုးထက္သည္ လက္ရွိ အစိုးရက ျပဳလုပ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းႏွင့္ ေက်ာင္းေနဘက္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ကာ ၎၏ ဖခင္မွာ ပလက္၀ၿမိဳ႕ရွိ ေဒသတြင္း လူသိမ်ားသူ ႏုိင္ငံေရးသမား ဦးထပ္လႈိင္း ျဖစ္သည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

စစ္ကိုင္း စစ္ဘက္ နယ္/လံု၀န္ႀကီး ေျပာင္း

ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၃

ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားအရ အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္တြင္ အာဏာအရွိဆံုးျဖစ္သည့္ စစ္ကိုင္းတုိင္း နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လံုၿခံဳေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္သန္႔ႏုိင္ကို စစ္ဘက္မူလတာ၀န္မ်ား ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ေစလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင္ လက္မွတ္ျဖင့္ ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ယင္းလစ္လပ္သြားသည့္ နယ္/လံု၀န္ႀကီးေနရာတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း) မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး သန္းထြန္းေအာင္ကို ေျပာင္းလဲတာ၀န္ေပးအပ္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ နယ္/လံု၀န္ႀကီးမ်ားကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခု ေျပာင္းလဲခန္႔ထားမႈသည္ NLD အစိုးရလက္ထက္ ပထမဆံုးေသာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီး ေျပာင္းလဲခန္႔ထားမႈလည္း ျဖစ္သည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

Gmail ႏွင့္ Mi Account ကုိ ဖြင့္ၾကည့္မယ္...

IT နည္းပညာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ Google ဟာ မရွိမျဖစ္လို႔ ဆိုရမွာျဖစ္သလို Google ကေန အခမဲ့ သံုးစြဲခြင့္ေပးထားတဲ့ Google mail (Gmail) ဟာလည္း နက္တီဇင္ေတြအတြက္ အေရးပါလွပါတယ္။ Gmail Account တစ္ခု ပိုင္ဆိုင္ထားရင္ တျခားေသာ Google Drive, Google Map စတဲ့ application ေတြ ရယူသံုးစြဲဲတဲ့ေနရာမွာ အေရးပါလွပါတယ္။

အလားတူ မိမိသံုးစြဲေနတဲဲ့ ဖုန္းေတြတုိင္းမွာလည္း ကိုယ့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ အီးေမးလ္အေကာင့္ခ္ေတြ ေတာင္းေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ဒီလို ေတာင္းယူျခင္းဟာ မိမိဖုန္း လံုၿခံဳေရးအတြက္ ျဖစ္တဲ့အျပင္ သံုးစြဲတဲ့ဖုန္းအလုိက္ အခမဲ့ သံုးစြဲခြင့္ေပးထားတဲ့ application ေတြ ရယူဖုိ႔အတြက္လည္း အေရးပါလွပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ Gmail account ဖြင့္ရင္းနဲ႔ MI ဖုန္းလို႔ လူသိမ်ားတဲ့ Xiaomi ဖုန္းသံုးစြဲေနသူေတြအတြက္ MI account ဘယ္လို ဖြင့္ရမလဲဆိုတာကိုပါ လြယ္လင့္တကူ ေလ့လာႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ZinYin (ICT Solution)

Android ဖုန္းကို Screen ခ်ဲ႕မယ္…

Name - Android Phone to Laptop (Screen Mirroring/Wireless Displaying)

Level – Beginner

Needs – Same Wifi LAN, Android Phone, Laptop

Sharing Type – Text and Photo


©ZinYin©

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ကၽြန္ေတာ္တို႔ Android Phone တစ္လံုးကေနျပီးေတာ႔ Laptop ေတြဆီကို (သို႔မဟုတ္) Smart TV ေတြဆီကို (သို႔မဟုတ္) Projector ေတြကို Screen Mirroring/Wireless Displaying ဆိုတဲ႔နည္းပညာအသံုးျပဳ ျပီး အလြယ္တကူ Phone Screen Sharing လုပ္ႏိုင္ေနပါၿပီ။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္အသံုး၀င္ပံုခ်င္းမတူေပမယ္႔ သိထားသင္႔တဲ႔ နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္လုိ႔ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္ျပမဲ႔နည္းလမ္းက Android Phone ကေန Laptop ကို Screen Sharing လုပ္တဲ႔နည္းလမ္းပါ… ။

လိုအပ္ခ်က္မ်ား


၁။ Wifi တစ္ခုတည္းမွာခ်ိတ္ဆက္ဖို႔လိုတာေၾကာင္႔ Wifi Router တစ္လံုးလိုအပ္ပါတယ္။

၂။ Andriod Phone တစ္လံုးလိုပါမယ္။ (Screen Mirroring/Wireless Display ေထာက္ပံ႔ေပးႏိုင္တဲ႔ ဖုန္းျဖစ္ရပါမယ္)

၃။ Wifi ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္တဲ႔ Window 10 Operating System အသံုးျပဳထားတဲ႔ လက္ေတာ႔ပ္တစ္လံုး။

ဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြ ျပည္႔စံုရင္ စလို႔ရပါၿပီ။ Wifi Router တစ္လံုးလိုတယ္ဆိုလို႔လည္း စိတ္မပ်က္လို္က္ ပါနဲ႔ဦး၊ Mobile Hotspot လႊင္႔ႏိုင္တဲ႔ ဖုန္းတစ္လံုးရိွတယ္ဆိုရင္လည္း အဲဒ့ီဖုန္းဟာ Wifi Router လို႔ယူဆလိုရပါၿပီ…။ (Mobile Hotspot လႊင္႔နည္းအတြက္ အားလံုးသိၿပီးသား ျဖစ္ၾကလို႔ အဆင္ေျပမယ္ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္။ မေျပခဲ႔ရင္ Comment ေတြကတစ္ဆင္႔ခ်င္း ျပန္ေျပာျပေပး သြားပါမယ္…)

အရင္ဆံုး Window 10 တင္ထားတဲ႔ လက္ေတာ႔ပ္ဘက္မွာ ျပင္ဆင္မႈတခ်ဳိ႕လုပ္ရပါမယ္။ အားလံုးကို ဓါတ္ပံုေတြနဲ႔တစ္ပံုခ်င္းရွင္းျပထားလို႔ တစ္ဆင္႔ခ်င္းလိုက္လုပ္သြားရင္ အဆင္ေျပပါလိမ္႔မယ္…။

ေအာက္ပါပံု Figure 1 မွာျပထားတဲ႔အတုိင္း မိမိအိမ္က (သို႔မဟုတ္) ႐ံုးက ၀ိုင္ဖုိင္ကို ခ်ိတ္ဆက္လိုက္ပါ…။
Figure 1

Wifi ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးၿပီဆိုရင္ ပံုပါအတုိင္း ညာဘက္ေအာက္ေဒါင္းဆံုးနားက Action Center Icon ေလးကို ႏိွပ္လိုက္ပါ Action Center ထဲကမွ Connect ဆိုတဲ႕ ျမားထိုးထားတဲ႔ Icon ေလးကို ႏိွပ္လုိက္ပါ…။
Figure 2
Connect ကိုႏိွပ္ၿပီးေနာက္တစ္ဆင္႔ေရာက္သြားၿပီဆိုရင္ေတာ႔ Projecting to this PC ဆိုတာေလးကို ေရြးေပးပါ…။
Figure 3
Projecting to this PC ထဲေရာက္ျပီဆိုရင္ ျမားျပထားတဲ႔ အတိုင္းျဖစ္ေအာင္ ေရြးခ်ယ္ထားေပးပါ (ပံုထဲကအတုိင္းေရြးခ်ယ္ေပးပါ…) အဲ႔ဒီအဆင္႔ၿပီၿပီဆိုရင္ လက္ေတာ႔ဘက္က လိုအပ္တဲ႔ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္မႈၿပီးပါၿပီ…။ အမဲေရာင္နဲ႔၀ိုင္းျပထားတဲ႔ PC Name ေလးကိုမွတ္ထားေပးပါ… တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ကေတာ႔ တူမွာမဟုတ္ပါဘူး…။

ဒီတစ္ခါေတာ႔ ဖုန္းဘက္ကို လွည္႔ၾကရေအာင္ ဖုန္းရဲ႕ Settings ကို၀င္လုိက္ပါ…။
Figure 5
Settings ထဲကေနမွ WLAN လိုေခၚတဲ႔ Wifi ခ်ိတ္္ဆက္မဲ႔ေနရာဆီကုိသြားပါ…။

Wifi ထဲကိုေရာက္ၿပီဆိုရင္ ခုနက လက္ေတာ႔ပ္ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ႔ Wifi ကို၀င္ေရာက္ခ်ိတ္ဆက္လိုက္ပါ…။
Figure 6
ထံုစံအတိုင္း မိမိရဲ႕ Wifi Password ကို ႐ိုက္ထည့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ…။
Figure 7
Wifi ခ်ိတ္ဆက္မႈေအာင္ျမင္ၿပီဆိုရင္ေတာ႔ Settings ထဲကေနၿပီးေတာ႔ More ကိုသြားပါ…။
Figure 8
More ထဲေရာက္ၿပီဆိုရင္ Wireless Display ထဲကို ထပ္၀င္ေပးပါ…။
Figure 9
Wireless Display ဆိုတာကို ON အေနအထားသို႔ေျပာင္းလိုက္ပါ… ခဏေလးေစာင္႔တာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ႔ လက္ေတာ႔ပ္ ရဲ႕ PC name (အမဲေရာင္နဲ႔ မွတ္ထားခဲ႔တဲ႔ နာမည္) ေပၚလာလိမ္႔မယ္… အဲ႔ဒီ PC Name (neversmile) ကိုႏိွပ္လိုက္ပါ…။
Figure 10
Connecting ဆိုၿပီး လက္ေတာ႔ပ္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါလိမ္႔မယ္… တၿပိဳင္နက္တည္း လက္ေတာ႔ပ္မွာလည္း Connecting လုပ္ေနတဲ႔အေၾကာင္း အသိေပးစာေလးေပၚေနပါလိမ္႔မယ္…။
Figure 11
လက္ေတာ႔ပ္မွာလည္း ဒီလိုပံုစံမ်ဳိးခ်ိတ္ဆက္ေနေၾကာင္း ျပသေနပါလိမ္႔မယ္… ပံုထဲမွာ၀ိုင္းျပထားတဲ႔ေနရာက ကိုယ္ခ်ိတ္ဆက္ေနတဲ ကိုယ္႔ရဲ႕ ဖုန္းေမာ္ဒယ္ပဲျဖစ္ပါတယ္…။
Figure 12
ဒီပံုကေတာ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈေအာင္ျမင္သြားၿပီး ဖုန္းမွာေရာလက္ေတာ႔ပ္မွာပါ ေပၚေနတဲ႔ ဓါတ္ပံုကို ျပသထားတာျဖစ္ပါတယ္… (ပံုကသိပ္မရွင္းလင္းဘူးျဖစ္ေနတာ ေတာင္းပန္ပါတယ္…)
Figure 13
အားလံုးအဆင္ေျပမယ္လို႔ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္စမ္းသပ္ျပထားတဲ႔ ဖုန္းက Xiaomi ကထုတ္တဲ႔ Redmi Note 5 (Android Version 8.1) နဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင္႔ေတာ႔ Wireless Display ပါတဲ႔ Xiaomi ဖုန္းေတြတုိင္းမွာရပါတယ္။ တျခားေသာဖုန္းေတြျဖစ္တဲ႔ Samsung တို႔ Sony တို႔ HTC တို႔မွာလည္း ထုိနည္း လည္းေကာင္း ပါ၀င္ပါတယ္။ နာမည္အေခၚအေ၀ၚေလးပဲ ကဲြျပားသြားတာမ်ဳိးပဲရိွမွာပါ… Xiaomi – Wireless Display, Samsung/Sony/HTC – Screen Mirroring အဲဒီလိုေလးေတြေပါ႔…။ အားလံုးပဲ အဆင္မေျပတာ လိုအပ္တာေတြရိွရင္ Comment ကေနတဆင္႔ ေထာက္ျပႏိုင္ပါတယ္… ေ၀ဖန္မႈ အၾကံေပးမႈ သင္ျပမႈ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအားလံုးကို ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုလ်က္ပါ…။

ZinYin (ICT Solution)

၀န္ႀကီးအေျပာင္းအလဲ သတင္းထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီး ႏုတ္ထြက္

ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၈

သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ၀န္ႀကီးမ်ား အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ ေမလ ၁၇ ရက္က ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ စည္ပင္သာယာေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္တင္သည့္အတြက္ ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ႏုတ္ထြက္ရျခင္းမွာ မိမိအား တာ၀န္ေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အဆင္ေျပစြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ မရွိသည့္အေပၚ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈအျပည့္ျဖင့္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုတ္ထြက္သြားသူ ၀န္ႀကီးက ၎၏ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေရးသားထားသည္။

“ဟားခါးၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း၊ ဟားခါးေစ်းတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖလမ္းေရေပးေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလအတြင္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ျခင္း မရွိခဲ့တဲ့အတြက္ သက္ဆိုင္ရာျပည္သူလူထုေတြမွာ အခက္အခဲေတြ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတာေၾကာင့္ မိမိကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈျပဳတဲ့အေနနဲ႔ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ရာထူးတာ၀န္မွ ႏုုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပခဲ့ၿပီး၊ ယမန္ေန႔ (၁၇၊ ေမလ ၂၀၁၈)မွာ ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးက တရား၀င္ ခြင့္ျပဳေပးလိုုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီး (ေဟာင္း) ဆလိုင္းအုိက္ဇက္ခင္က ေရးသားထားသည္။

ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္မွာ NLD ေခါင္းေဆာင္သည့္ အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း မိမိတာ၀န္ယူထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈအျပည့္ျဖင့္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္တင္သည့္ ပထမဆံုး ၀န္ႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။

ႏုတ္ထြက္သြားသူ ၀န္ႀကီးမွာ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕အတြင္း အတက္ၾကြဆံုးႏွင့္ အလုပ္ အလုပ္ဆံုး၀န္ႀကီးအျဖစ္ လူသိမ်ားသူျဖစ္ကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ကာလအတြင္း ၎ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိခဲ့မည္ဆုိပါက မိမိအားနည္းခ်က္သာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေရးသားထားသည္။

“မိမိအေနနဲ႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ (၂)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျပည္နယ္အက်ိဳးအတြက္ ကိုုယ္က်ိဳးမဖက္ ႐ိုုးသားမွန္ကန္ သန္႔ရွင္းေျဖာင့္မတ္စြာ ႀကိဳးစားထမ္းရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုု အေျခခံၿပီး မိမိေၾကာင့္ ထိခိုုက္နစ္နာမႈေတြ ျဖစ္ေပၚႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတာမ်ိဳးရွိခဲ့မယ္ဆိုုရင္လည္း မိမိရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြပဲျဖစ္လိုု႔ နားလည္ခြင့္လြတ္ေပးၾကဖိုု႔ ပန္ၾကားလိုုပါတယ္” ဟု ဆလိုင္းအုိက္ဇက္ခင္က ေမလ ၁၈ ရက္မနက္ပိုင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

ေရႊေၾကြးက်န္ရွိ အမ်ဳိးသားႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကုမၸဏီကို တရားစြဲေတာ့မည္

ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၇

ေရႊထြက္ရာ မိုးထိမုိးမိေဒသတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရထားခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကုမၸဏီမွာ အစိုးရထံ ေပးသြင္းရမည့္ ေရႊပိႆာ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ကို မေပးသြင္းႏုိင္ေသးသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္က ျပန္လည္ရယူလိုမႈျဖင့္ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတြင္ တရားစြဲဆိုရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္္ရွိေၾကာင္း အမွတ္ (၂) သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသာႏုိင္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

အဆုိပါ ကုမၸဏီမွာ ေရႊတူးေဖာ္ခြင့္စာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ ေဖဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရပ္ဆဲခံထားရသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္စည္းကမ္းအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရပ္စြဲၿပီး ရက္ေပါင္း ၉၀ အၾကာ ယေန႔တြင္ စာခ်ဳပ္ကိုပါ အၿပီးရပ္စဲလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

“ပါမစ္ရပ္ဆဲၿပီးေနာက္ပုိင္း စာခ်ဳပ္စည္းကမ္းအရ ရက္ေပါင္း ၉၀ ၾကာလုိ႔ရွိရင္ စာခ်ဳပ္ကို ရပ္ဆဲဖိ႔ု ဒီေန႔ ၁၇ ရက္ေန႔က ရက္ေပါင္း ၉၀ ရက္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ စာခ်ဳပ္ကုိ အၿပီရပ္ဆဲၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္အရ ေပးသြင္းဖုိ႔ က်န္တာ ပိႆာ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ စာခ်ဳပ္အရ ေပးသြင္းရန္ က်န္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ အေနအထားအရ နုိင္ငံေတာ္က ရလိုမႈနဲ႔ တရားရံုးမွာ တရားစြဲဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသာႏုိင္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရပ္စဲခံရသည့္ ေနာက္ပိုင္း ဆက္လက္တူးေဖာ္မႈမ်ား လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ကုမၸဏီအား သတၳဳတြင္းဥပေဒပုဒ္မ ၃၀ (က) ျဖင့္လည္း အစိုးရဘက္မွ တရားစြဲဆိုထားေသးသည္။

ေရႊေၾကြးက်န္မ်ား မေပးသြင္းႏုိင္ေသးသည့္အတြက္ ယင္းကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာ ရွစ္ဦးကို ျပည္ပထြက္ခြာခြင့္ ပိတ္ထားေၾကာင္း ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုးထြန္းရွိက မီဒီယာသို႔ ေျပာဆိုထားသည္။

အမ်ဳိးသားႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကုမၸဏီကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ေသာ အေသးစားေရႊလုပ္ငန္းမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရန္ က်န္ရွိေနသည့္ ေရႊစင္က်ပ္သားေပါင္း ေသာင္းနဲ႔ခ်ီ ရွိေနၿပီး ကုမၸဏီေလးခုႏွင့္ တရား႐ံုးမွ အမိန္႔ခ်ၿပီး ကုမၸဏီႏွစ္ခု ရွိသည္။

“အေသးစားေရႊလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေရႊေၾကြးက်န္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ ေလာက္က စၿပီးက်န္ရွိေနတဲ့ ေၾကြးက်န္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၃၀. ၄. ၂၀၁၈ ရက္ေန႔ထိ ေပးရန္က်န္ ေရႊစင္ေပါင္း ၁၃၆၅၈.၆၇ က်ပ္သား ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသာႏုိင္က ဆုိသည္။

ထို႔ျပင္ တရားစြဲဆိုရန္အတြက္ တရားမအဆုိလႊာ မူၾကမ္းတင္ျပထားၿပီး ကုမၸဏီေလးခု ရွိကာ ေၾကြးက်န္ေပးသြင္းရန္ က်န္ရွိေသာ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၃၀ ကိုလည္း တရားစြဲဆိုသြားရန္အတြက္ အစိုးရက ေဆာက္ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ျပည့္ေအာင္

ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ေငြေၾကး လက္ေဆာင္မေပးၾကရန္ ၀န္ႀကီးဌာန ေမတၱာရပ္ခံ

Photo : http://100schools.org
ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၆

ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကေလးငယ္မ်ားအား ေက်ာင္းအပ္သည့္အခါ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးျခင္း မျပဳလုပ္ၾကရန္အတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္ “မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ၊ ျပည္သူမ်ားသို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္” နံရံကပ္ပုိစတာတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး “ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေပးအပ္ျခင္း မျပဳပါရန္” ဟု ေရးသားထားသည္။

ေက်ာင္းသားဦးေရ တိုးတက္မ်ားျပားလာျခင္း၊ ေက်ာင္းအပ္ႏႈန္း ျမင့္မားလာျခင္း၊ ထပ္ေက်ာ့ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသံုးျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားကို လံုေလာက္စြာ ျဖန္႔ေ၀ေပးလိုသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ သတ္မွတ္နယ္ေျမမ်ားတြင္သာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံၾကရန္လည္း တိုက္တြန္းထားသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားမွာ မိမိကေလးငယ္မ်ား ေက်ာင္းအပ္ႏုိင္သည့္ သတ္မွတ္နယ္ေျမတြင္ မပါ၀င္ေသာ နာမည္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ အပ္ႏွံလုိသည့္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ေငြေၾကး၊ လက္ေဆာင္ေပး၍ အပ္ႏွံမႈမ်ား ႏွစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ နာမည္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားမွာ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ က်ပ္သိန္း ဆယ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေပးရမႈမ်ား ရွိသည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

တာေမြ အင္အားသံုးၿဖိဳခြဲမႈတြင္ အရပ္သားအသံုးျပဳမႈမရွိဟု ရဲခ်ဳပ္ ရွင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၁၅

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း စစ္ပြဲမ်ား ပိတ္မိေနသည့္ ေဒသခံမ်ား ခံစားေနရသည့္ လူမႈဘ၀ စိုးရိမ္ေနရမႈအတြက္ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေပးရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကို အင္အားသံုးၿဖိဳခြဲမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အရပ္သားမ်ား အသံုးျပဳမႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ရဲခ်ဳပ္ ေအာင္၀င္းဦးက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယေန႔ ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႔အတါက္ ဒုတိယ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ဆႏၵျပမႈမွာ ရန္ကုန္ၿမ္ိဳ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေမလ ၁၂ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၇ မွာ ဒုရဲအုပ္ေအာက္အဆင့္မနိမ့္တဲ့ ရဲအရာရွိက အမ်ားျပည္သူတုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးရန္ရွိေသာ စုေဝးတဲ့ အစုအေဝးတစ္စံုတစ္ရာကုိ လူစုခြဲရန္ အမိန္႔ေပးနုိင္တယ္လုိ႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ အဲဒီလို အမိန္႔ေပးတဲ့အခါမွာလည္း အစုအေဝးမွာ ပါဝင္သူတုိ႔က အမိန္႔ေပးတဲ့အတိုင္း လူစုခြဲရန္တာဝန္ရွိတယ္လုိ႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒ ၁၂၈ မွာလည္း ထိုသုိ႔အမိန္႔ေပးတဲ့အခါမွာ လူစုခြဲၿခင္းမျပဳရင္ ဒုရဲအုပ္ေအာက္ အဆင့္မနိမ့္တဲ့ ရဲအရာရွိက အဲ့ဒီအစုအေဝးကို လူစုကြဲေအာင္ အင္အားသံုးၿပဳလုပ္နုိင္တယ္လုိ႔လည္း ျပဌာန္း ထားပါတယ္။ အဲဒီလို ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ လက္နက္ကုိင္မဟုတ္သူ အျခားမည္သည့္အမ်ိဳးသားကုိမဆုိ အကူအညီ ေတာင္းခံံနုိင္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ လုိအပ္လွ်င္ အစုအေဝးမွာပါဝင္သူကို လူစုခြဲဖုိ႔ သုိ႔မဟုတ္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ႏိုင္ရန္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ႏိုင္တယ္လို႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ၿဖစ္စဥ္မွာ အရပ္သားအင္အားသံုးမႈမရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္” ဟု ရဲခ်ဳပ္ ေအာင္၀င္ဦးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာသည္။

ေမလ ၁၂ ရက္ ညေနပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္ရန္၊ စစ္ဆန္႔က်င္သူမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားသူမ်ားက ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ကာ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ အဆုိပါ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားႏွင့္ သတင္းရယူေနသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေအာ္ဟစ္ဆဲဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရးယူထားသည့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက တစံုတရာ အေရးယူ ဟန္႔တားမႈမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။

ယင္းေနာက္ ဆႏၵျပပြဲကို ဦးေဆာင္သူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း လူစုခြဲပါမည္ဟု ေျပာဆိုေနစဥ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဒိုင္းမ်ားႏွင့္ အတင္းထိုးး ၀င္ခဲ့သည့္ေနာက္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခက္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ျဖစ္ပြားေနစဥ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵျပသူမ်ားကို တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ားက ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရဘက္ကမူ ထိုဆႏၵျပပြဲသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း မရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ အင္အားသံုးၿဖိဳခြဲမႈ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို အသိေပးတင္ျပမႈ မရွိဘဲနဲ႔ ဆႏၵၿပျခင္းကို လူစုခြဲသလုိ ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၅၄ (၁) အရ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ရာဇဝတ္က်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၄ အရ အမႈဖြင့္ အေရးယူၿခင္းတုိ႔ကိုလည္း ရဲစခန္းက ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ အညီပဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေတာ့ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ အညီပဲ အဲဒီအေၿခအေနေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၿဖၾကားလုိပါတယ္” ဟု ရဲခ်ဳပ္ ေအာင္၀င္းဦးက မီဒီယာမ်ားအား ေျဖၾကားထားသည္။

ျပည့္ေအာင္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရးရာေကာ္မတီႏွစ္ခုတြင္ ေနရာအေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္

ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၅

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီမဟုတ္သည့္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီႏွစ္ရပ္မွ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးေနရာမ်ားအား ေမလ ၁၅ ရက္က ရာထူးေနရာ ေျပာင္းလဲ ခန္႔အပ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီမဟုတ္သည့္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္၀င္းအား အၿမဲတမ္းေကာ္မတီျဖစ္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ယင္းေကာ္မတီ၏ လစ္လပ္ဥကၠ႒ေနရာအတြက္ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးေအာင္တင္လင္းအား ေျပာင္းလဲတာ၀န္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးေနရာအတြက္ကိုမူ ယခင္အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူ ဦးလွသန္းကို ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးလိုက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီမွ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးကို ေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္း ေျပာင္းလဲတာ၀န္ေပးအပ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

အနိမ့္ဆံုး တစ္ရက္လုပ္ခ ၄၈၀၀ က်ပ္ကို အတည္ျပဳၿပီ

Photo : supplychains.com
ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၄

ေနရာေဒသႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ မခြဲျခားဘဲ တစ္ရက္အတြက္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာအျဖစ္ က်ပ္ ၄၈၀၀ ကို အတည္ျပဳၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီက ယေန႔ (ေမလ ၁၄) ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးလည္း ျဖစ္၊ ယင္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သူ ဦးသိန္းေဆြ အမည္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနရာေဒသႏွင့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား မခြဲျခားဘဲ တစ္ႏုိင္ငံလံုး တစ္ေျပးညီ တစ္နာရီလွ်င္ ၆၀၀ က်ပ္ (ေျခာက္ရာက်ပ္) ႏႈန္းျဖင့္ အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီ (တစ္ရက္) အတြက္ ၄၈၀၀ က်ပ္ (ေလးေထာင့္ရွစ္ရာက်ပ္)” ကို ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ယေန႔ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔မွ စ၍ သတ္မွတ္လိုက္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္သည္ အလုပ္သမား ၁၀ ဦးေအာက္ရွိ လုပ္ငန္းငယ္မ်ား၊ မိသားစု တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိေစရဟုလည္း ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

လိင္တူ သက္ငယ္မုဒိန္းမႈ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျဖစ္ပြား

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၁၄

အသက္ ကိုးႏွစ္အရြယ္ တတိယတန္းေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား အသက္ ၆၀ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ဓမၼတာႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ အဓမၼျပဳက်င့္မႈတစ္ရပ္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကို စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ အမွတ္ (၇) နယ္ေျမရဲစခန္းမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ယင္း အသက္ကိုးႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားမွာ တစ္တိုက္တန္းေန အျခားအခန္းမွ ကေလးငယ္တစ္ဦးႏွင့္ သြားေရာက္ေဆာ့ကစားစဥ္ အဆိုပါကေလးငယ္၏ အဖုိးျဖစ္သူ အသက္ ၆၀ ႏွစ္အရြယ္ ဦးသာညိဳ (ဘ) ဦးသာဒိုးေအာင္က ေမလ ၁၀ ရက္တြင္ ဓမၼတာႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ ေျခာက္ႀကိမ္တိုင္ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ေမလ ၁၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္လည္း ေနာက္ထပ္ ေလးႀကိမ္ ျပဳက်င့္ခံရေၾကာင္းကို ၎၏ အဘြားျဖစ္သူအား တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းမွတစ္ဆင့္ မိခင္ျဖစ္သူ သိရွိသြားကာ ကေလးငယ္အား ထပ္မံေမးျမန္းခဲ့ရာ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည့္အတြက္ ဦးသာညိဳအား ေနျပည္ေတာ္ အမွတ္ (၇) နယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ တုိင္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းတိုင္ၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးသာညိဳအား (ပ) ၁၄/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၇၇ ျဖင့္ ေမလ ၁၂ ရက္က အမႈဖြင့္ အေရးယူခဲ့ၿပီး က်ဴးလြန္ခံရသူ ကေလးငယ္ႏွင့္ က်ဴးလြန္သူ ဦးသာညိဳတို႔အား ေဆးစာေပးပို႔ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား၊ အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ က်ဴးလြန္သူဟု သံသယျဖစ္ခံထား စစ္ေဆးေနသူ ဦးသာညိဳအား အမွတ္ (၁) ၿမိဳ႕မရဲစန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည္။

ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၇၇ မွာ သဘာမက်သည့္ လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳျခင္း၊ ေယာက်္ားအခ်င္းခ်င္း ျပဳက်င့္ျခင္း၊ တိရစၦာန္ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းတို႔ ျပဳက်င့္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မျဖစ္ၿပီး က်ဴးလြန္ပါက ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းျဖစ္ေစ၊ ၁၀ ႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ ႏွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ အျပစ္ေပးႏုိင္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ျဖစ္သည္။

ျပည့္ေအာင္

ျပည္ထဲေရးဌာနအား သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ထားရန္ ေတာင္းဆို

လႊတ္ေတာ္ တက္ေရာက္လာသည့္ တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရစဥ
ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၄

ကခ်င္ေဒသတြင္း စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုသူမ်ားကို အင္အားသံုးၿဖိဳခြင္းခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကတာ၀န္ရွိေသာ ျပည္ထဲေရးလက္ေအာက္ခံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ရပ္မွာ ဥပေဒႏွင့္ မညီေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဌာနအား သမၼတ၏ တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားအဖြဲ႕က ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။

ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ ယင္းအဖြဲ႕၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတြင္း စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေရးႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ပိတ္မိေနသူမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ကူညီခြင့္ရရွွိေရးအတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အင္အားသံုး ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီး ဦးေဆာင္သူ ကိုးဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိ၍ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ “ဤကိစၥမွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့၍ ဤသို႔ ျဖစ္ရပါသည္ဟု ယူဆပါသည္။ အကယ္၍သာ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္သာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါက ဤကိစၥျဖစ္ေပၚရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ။ သို႔ပါ၍ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနအား သမၼတ၏ တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာေအာက္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပါရန္လည္း ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္” ဟူ၍ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာ စစ္တပ္လက္ေအာက္ခံ အဖြဲဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိသည္။

တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ယင္းဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲခစန္းတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူ ရွစ္ဦးကို အာမခံျဖင့္ ျပန္လည္လႊတ္ေပးထားၿပီးျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းရန္ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ၿပီး က်န္ရွိေနေသးသူ ကိုးဦးကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္လက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၁၄ ရက္ထုတ္ အစိုးရပိုင္ ေၾကးမံုသတင္းစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

ရင္းႏွီးမႈပမာဏေပၚမူတည္၍ ႏုိင္ငံျခားသားကုမၸဏီမ်ားကို လက္လီ/လက္ကား ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ျပဳၿပီ

ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္သို႔ တင္သြင္းရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနသည့္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္အျခမ္း နယ္စပ္ဂိတ္တြင္ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္
ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၁

အစိုးရက သတ္မွတ္ထားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏရွိေသာ ႏုိင္ငံျခားသားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားကို ျပည္တြင္း၌ လက္လီ/လက္ကား ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးျဖင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက မတ္လ ၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႏုိင္ငံျခားသား အလံုးစံုပိုင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေျမငွားရမ္းခမပါ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသန္းႏွင့္ အထက္ရွိပါက လက္ကားေရာင္းခ်ျခင္းကို ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးသန္းႏွင့္အထက္ ရွိပါက လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းကို ခြင့္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။

စီးပြား/ကူးသန္းက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ လက္လီဆိုသည္မွာ တစ္ဆင့္ျပန္ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ စားသံုးရန္အတြက္ ပမာဏအနည္းငယ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူေသာ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ကုန္စည္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ကားမွာမူ လက္လီေရာင္းသူမ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳလိုသူမ်ားကို ပမာဏမ်ားျပားစြာျဖင့္ ကုန္စည္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိထားသည္။

ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ထားေသာ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လက္ကားေရာင္းခ်မႈအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေငြပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ႏွစ္သန္းႏွင့္အထက္ျဖစ္ၿပီး လက္လီေရာင္းခ်မႈအတြက္မူ ကန္ေဒၚလာ ခုနစ္သိန္းႏွင့္ အထက္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီတြင္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ရွယ္ယာပါ၀င္မႈအခ်ဳိးသည္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ျဖစ္ရမည္ဟု စီးပြား/ကူးသန္းက ကန္႔သတ္ထားသည္။

ႏုိင္ငံသားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္မူ ေရာင္းခ်မႈစနစ္ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ ၎တို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္သည့္ ကနဦး ရင္းႏွီးေငြပမာဏျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံျခားသားပိုင္ႏွင့္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအား လက္လီ/လက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳရျခင္းမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတိုးတက္၍ စားသံုးသူမ်ား ေရြးခ်ယ္ခြင့္ပိုမိုရရွိရန္၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးမႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့့္အလမ္း  ပိုမိုရရွိရန္တို႔ ျဖစ္သည္။

လက္လီ/လက္ကားေရာင္းခ်ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္၊ MIC အတည္ျပဳမိန္႔/ခြင့္ျပဳမိန္႔ မိတၱဴ၊ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ စည္ပင္ေကာ္မတီ၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ ေရာင္းခ်မည့္ ကုန္ပစၥည္းအုပ္စုစာရင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မည့္ ကနဦးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေငြပမဏ/တည္ေနရာ အက်ယ္အ၀န္း အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ Business Plan အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္တို႔ျဖင့္ စီးပြား/ကူးသန္းတြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ကန္႔သတ္ခ်က္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားပိုင္ႏွင့္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းအရ သတ္မွတ္ထားေသာ ကန္႔သတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လက္လီ/လက္ကားေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ၾကမ္းခင္းေျမ အက်ယ္အ၀န္း စတုရန္းမီတာ (၉၂၉) ေအာက္ရွိ မီနီမားကတ္ႏွင့္ Convenience Store အပါအ၀င္ လက္လီေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကို ကန္႔သတ္ထားသည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

NVC ကတ္ရမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဆႏၵျပ

ဓာတ္ပံု - ျပည့္ေအာင္
ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၉

NVC (National Verification Card) ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရထားသူ ဘဂၤါလီမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ေပးျခင္းအေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းကို ဗဟိုအစိုးရ႐ံုးထိုင္ရာ ေနျပည္ေတာ္၌ လူႏွစ္ရာ၀န္းက်င္က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ေရႊနံ႔သာရပ္ကြက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အဆုိပါ ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားက "ဘဂၤလီမ်ားအား ႏိုင္ငံတြင္းလြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ (အလိုမရွိ)၊ တိုင္းရင္းသားထက္ ဘဂၤလီမ်ားအား ဦးစားေပးျခင္း (ခ်က္ခ်င္းရပ္)၊ ခိုးဝင္ဘဂၤလီမ်ားအား ႏိုင္ငံသားေပးျခင္း(အလိုမရွိ)၊ ခိုးဝင္ဘဂၤလီ(အလိုမရွိ) စသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ဓာတ္ပံု - ျပည့္ေအာင္
ဓာတ္ပံု - ျပည့္ေအာင္
NVC (National Verification Card) ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထုိင္သူမ်ားဟု အသိအမွတ္ျပဳ႐ံုသာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံယူရမည့္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳခံလို သူမ်ားသည္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး (လ၀က) တြင္ ပံုစံ ၄ ျဖည့့္စြက္ကာ ၎တို႔၏ စာရြက္စာတမ္းႏွင့္ အေထာက္ အထားမ်ားကို ခိုင္လံုစြာ ျပသႏုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧၿပီလ ၂၅ က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက မီဒီယာမ်ားသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းကတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ ခြင့္ျပဳနယ္ေျမမ်ားတြင္သာ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံအႏွံ႔ သြားလာျခင္းကိုမူ ခြင့္မျပဳထားေၾကာင္းလည္း ၀န္ႀကီးက ေျပာဆိုထားသည္။
ဓာတ္ပံု - ျပည့္ေအာင္
ဓာတ္ပံု - ျပည့္ေအာင္
NVC ကတ္ ကိုင္ထားသူမ်ားအား တစ္ႏုိင္ငံလံုး လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ျပဳမည္ဆုိပါက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ မလိုလားအပ္သည့္ အမ်ဳိးသားေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံအတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္ႀကီးမားသည္ကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ အသိေပးေစလုိေၾကာင္းလည္း ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာနႏၵာ လွျမင့္က ဧၿပီလ ၂၄ ရက္က ရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာဆိုထား ဖူးသည္။

သတင္းႏွင့္ ဓာတ္ပံု - ျပည့္ေအာင္

လစ္လပ္ ၁၃ ေနရာအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ တြင္ ျပဳလုပ္မည္

ရန္ကုန္၊ ေမ ၉

ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ခုအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏုိ၀င္ဘာလ ၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ (၄) ေနရာျဖစ္သည့္ ကန္ပက္လက္၊ လဲခ်ား၊ တာေမြႏွင့္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ ျမစ္ႀကီးနားတို႔ ျဖစ္သည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ရွစ္ခုမွာ မတူပီ၊ တမူး၊ အုတ္တြင္း၊ သပိတ္က်င္း၊ ရေသ့ေတာင္၊ မင္းဘူး၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ မႏၱေလးတုိင္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မဲဆႏၵနယ္တို႔ ျဖစ္သည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

တစ္ရက္လွ်င္ အမိႈက္တန္ခ်ိန္ ၃၃၀ ေက်ာ္ စည္ပင္ မသိမ္းႏုိင္

ရန္ကုန္တိုင္း ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အမႈိက္သန္႔ရွင္းေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္
Photo by http://www.thesundaily.my
ရန္ကုန္၊ ေမ ၈

လူေနမႈထူထပ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အမႈိက္သိမ္းစနစ္မ်ဳိးစံုျဖင့္ အမႈိက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းေနေသာ္လည္း မသိမ္းဆည္းႏုိင္သည့္ ပမာဏမွာ တစ္ရက္လွ်င္ အမႈိက္တန္ခ်ိန္ ၃၃၀ ေက်ာ္ ရွိေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ လက္ေအာက္ရွိ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိန္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ ထားေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ေတြ႕ရွိရသည္။

ရန္ကုန္စည္ပင္ေကာ္မတီ၏ ၀က္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္သည့္ www.ycdc.gov.mm ရွိ ယင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အမႈိက္ထြက္ရွိမႈႏႈန္းမွာ တစ္ရက္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၂၃၈၇.၁၂ ရွိၿပီး သိမ္းဆည္းႏုိင္မႈ ပမာဏမွာ ၂၀၅၇ တန္သာ ရွိသည့္အတြက္ မသိမ္းဆည္းႏုိင္သည့္ ပမာဏမွာ တန္ေပါင္း ၃၃၀.၁၂ တန္ ျဖစ္ေၾကာင္း တြက္ခ်က္ ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္စည္ပင္အေနျဖင့္ အမႈိက္မ်ားကုိ ေခါင္းေလာင္းတီးစနစ္၊ အေရးေပၚ အမိႈက္သိမ္းစနစ္၊ လွဲသိမ္းစနစ္၊ ပတ္သိမ္းစနစ္၊ သီးျခားအမႈိက္သိမ္းစနစ္၊ အမႈိက္ကန္/အမႈိက္ပံုစနစ္တို႔ျဖင့္ အမႈိက္မ်ားကို အမႈိက္သိမ္းယာဥ္ အသံုးျပဳ၍ သိမ္းဆည္းေပးေနျခင္းျဖစ္ကာ ေနာက္ဆုံးတြင္ စြန္႔ပစ္အမႈိက္ပံုမ်ားသို႔ စြန္႔ပစ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ ေနာက္ဆံုးစြန္႔ပစ္အျဖစ္ ဧက ၁၄၇.၂၂ က်ယ္၀န္းသည့္ ထား၀ယ္ေခ်ာင္ (ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း) အမႈိက္ပံု၊ ဧက ၁၅၀ ရွိသည့္ ထိန္ပင္ (လႈိင္သာယာ) အမႈိက္ပံုတို႔ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဒလႏွင့္ ဆိတ္ႀကီးခေနာင္တို အမႈိက္ပံုတို႔တြင္လည္း တစ္ရက္လွ်င္ ၁၀ တန္ခန္႔ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ားကိုလည္း စည္ပင္က လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

Weekend Bazaar at Citymart (႐ုပ္သံ)

ရန္ကုန္၊ ေမ ၆

လူမႈအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕အစည္းေတြအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ပံ့ပိုးေပးေနတဲ့ Weekend Bazaar အစီအစဥ္႐ိုက္ကူး/တည္းျဖတ္ - ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

စာရင္းေသအပ္ေငြအတုိးႏႈန္း ကေမၻာဇဘဏ္ ေလ်ာ့ခ်

ရန္ကုန္၊ ေမ ၃

ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည့္ ကမၻာဇဘဏ္ KBZ Bank က ၎တို႔ဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံထားသည့္ စာရင္းေသ အပ္ေငြ (Fixed Deposit) အား ရက္အလိုက္ ပိုင္းျဖတ္၍ အတိုးႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့ခ်လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

စာရင္းေသအပ္ေငြ ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ ၃၀ ရက္အတြက္ ယခင္ ၉ % မွ ၈ %၊ ၉၀ ရက္အတြက္ ယခင္ ၉.၂၅% မွ ၈.၂၅%၊ ၁၈၀ ရက္အတြက္ ယခင္ ၉.၅၀% မွ ၈.၅၀%၊ ၂၇၀ ရက္အတြက္ ယခင္ ၉.၇၅% မွ ၈.၇၅% ႏွင့္ ၃၆၀ ရက္အတြက္ ယခင္ ၁၀% မွ ၉% သို႔ ေလ်ာ့ခ်သတ္မွတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ရက္ ၇၂၀ အတြက္ အတိုးႏႈန္း ၉.၅၀% ႏွင့္ ရက္ ၁၀၈၀ ရက္အတြက္ ၁၀% သို႔ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီး သံုးႏွစ္အထိ အပ္ႏွံမည္ဆုိပါက ၁၀.၇၅% အထိ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေၾကညာထားသည္။ ယင္းအတိုးႏႈန္းသစ္မွာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ အပ္ႏွံေငြအတြက္ ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအတြက္မူ ၁၀၈၀ ရက္အပ္ႏွံေငြအတြက္သာ အတိုးႏႈန္းကို ၈% သတ္မွတ္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိအပ္ႏွံထားၿပီးေသာ စာရင္းေသအပ္ေငြမ်ားအတြက္ကိုမူ အပ္ႏွံသက္တမ္းျပည့္သည္အထိ ယခင္အတိုးအႏႈန္းအတုိင္းသာ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း KBZ ဘဏ္က ေၾကညာထားသည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း မုဒိန္းမႈေပါင္း ၂၀၀၀ နီးပါး တရားစြဲဆိုခဲ့ရ

ရန္ကုန္၊ ေမ ၃

ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း မုဒိန္းမႈေပါင္း ၂၀၀၀ နီးပါးခန္႔ကို တရားစြဲဆိုႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တရား႐ံုးႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္အထိ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း တရား႐ံုးတင္ စြဲဆိုႏိုင္ခဲ့သည့္ မုဒိန္းမႈေပါင္းမွာ ၁၉၃၀ အထိ ရွိခဲ့ရာ ယင္းတို႔ထဲတြင္ ဧရာ၀တီတုိင္းမွာ ၃၃၄ မႈျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ကာ ကယားျပည္နယ္မွာ ၈ မႈျဖင့္ အနည္းဆံုး ျဖစ္သည္။

တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မုဒိန္းမႈကိန္းဂဏန္းအရ တစ္ရက္လွ်င္ မုဒိန္းမႈ ငါးမႈ ႏႈန္းျဖင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ ဧရာ၀တီတုိင္းေနာက္တြင္ မႏၱေလးတိုင္းမွ ၂၈၈ မႈ၊ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ၂၅၈ မႈ၊ ပဲခူးတိုင္းတြင္ ၂၃၆ မႈ၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းတြင္ ၂၂၀ မႈအထိ မႈခင္းမ်ားျဖစ္ပြားကာ တရား႐ံုးတင္ စြဲဆိုထားႏုိင္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အျခားအေရးႀကီး ရာဇ၀တ္မႈအမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္သည့္ လူသတ္မႈေပါင္း ၁၂၁၄ မႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈ ၉၀၅၂ မႈ ႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ ၁၉၁ မႈတို႔ကိုလည္း တရား႐ံုးတင္ အမႈစြဲဆိုထားႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

လူသတ္မႈအမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဒသမွာ မႏၱေလးတိုင္းျဖစ္ၿပီး အမႈေပါင္း ၁၈၄ မႈအထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ကယားျပည္နယ္တြင္မူ လူသတ္မႈ ေလးမႈသာ ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ အနည္းဆံုး ျဖစ္သည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရား႐ံုးတင္ စြဲဆိုခဲ့ရမႈအမ်ားဆံုးေဒသမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၆၃ မႈထိ ရွိခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္က ၁၇၃၀ မႈ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ ၁၄၁၉ မႈ၊ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ၁၀၇၇ အထိ ရွိခဲ့ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ႏွစ္မႈျဖင့္ အနည္းဆံုး ျဖစ္သည္။

အေရးႀကီးမႈခင္းအမ်ဳိးအစားျဖစ္သည့္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားစြဲဆိုႏုိင္မႈအမ်ားဆံုးမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး ၄၈ မႈ၊ ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ ၃၈ မႈ၊ မႏၱေလးတိုင္းတြင္ ၂၂ မႈအထိ ရွိၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္တြင္မူ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တရားစြဲဆိုထားမႈမ်ား လံုး၀ မရွိခဲ့ေပ။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားမႈေပါင္း ၁၂၅ ခုအထိ ရွိလာ

ရန္ကုန္၊ ေမ ၂

ယခင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရႏွင့္ လက္ရွိ NLD အစိုးရလက္ထက္အထိ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ အမႈေပါင္း ၁၂၅ ခုအထိရွိေၾကာင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ - အသံက ေမလ ၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ယခင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ယင္းဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရမႈမွာ ၁၁ မႈ ရွိၿပီး ယခု NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၁၁၄ မႈ ရွိသည္။ NLD အစိုးရလက္ထက္ စြဲဆိုထားသည့္ ၁၁၄ မႈတြင္ ဥပေဒ မျပင္ဆင္ခင္က စြဲဆုိထားမႈ ၈၉ မႈျဖစ္ၿပီး ဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီးမွ စြဲဆိုထားမႈမွာ ၂၅ မႈ ျဖစ္သည္။

ယင္းအမႈမ်ားထဲတြင္ စစ္တပ္က ဆြဲထားသည့္ အမႈ (၇) မႈ၊ NLD ပါတီက စြဲဆိုထားသည့္ အမႈ (၇) မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကားလူမ်ားက တရားစြဲဆိုထားမႈ (၁၀) မႈ ရွိသည္။

သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ယင္းဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားမႈမွာ ၁၆ မႈရွိကာ သတင္းသမား ၂၄ ဦးမွာ တရားရင္ဆုိင္ရလ်က္ ရွိသည္ဟု ယင္းအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

လက္တြဲေဖာ္ရွာတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ Facebook ေပးမည္

ရန္ကုန္၊ ေမ ၂

လူမႈကြန္ရက္ Facebook ကို အေျခခံၿပီး စိတ္သေဘာထားခ်င္း တိုက္ဆိုင္သူေတြကို ရွာေဖြႏုိင္မယ့္ ၀န္ေဆာင္မႈကို ေပးေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း Facebook ရဲ႕ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ မက္ခ္ဇူကာဘတ္က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကယ္လီဖိုးနီးယားမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ကုမၸဏီရဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံမွာ အခုလုိ ေၾကညာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီ၀န္ေဆာင္မႈဟာ စစ္မွန္တဲ့ ကာလၾကာ ဆက္ဆံေရးရွိသူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္တာျဖစ္ပါတယ္။

လူမႈကြန္ရက္ Facebook မွာ လူလြတ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားသူေပါင္း သန္း ၂၀၀ နီးပါးရွိၿပီး စစ္မွန္တဲ့ ေရရွည္ဆက္ဆံမႈမ်ဳိးအတြက္ ရည္ရြယ္တာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဇူကာဘတ္က ေျပာဆိုထားပါတယ္။

ဒီ၀န္ေဆာင္မႈကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ စတင္တင္ခ်င္းမွာပဲ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ သံုးခုရွိခဲ့ၿပီး Facebook ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးျပဳၿပီး ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကတဲ့ စိတ္သေဘာထားခ်င္း တိုက္ဆုိင္သူ စံုတြဲေတြကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းလည္း သူက ဆိုပါတယ္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ
© all rights reserved
made with by templateszoo