Ad

Slider

လမ္းေပၚ ကြမ္းေထြးလွ်င္ အျမင့္ဆံုး က်ပ္သံုးသိန္းအထိ ဒဏ္႐ိုက္မည္

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆

အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေနရာႏွင့္ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ကြမ္းတံေတြးေထြးျခင္း အပါအ၀င္ အညစ္အေၾကးစြန္႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက အျမင့္ဆံုး ေငြဒဏ္ သံုးသိန္းအထိ ခ်မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသစ္ျပ႒ာန္းရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါရွိသည္။

အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္အတြက္ လူထု၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံထားေသာ ယင္းဥပေဒၾကမ္းရွိ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား အခန္းရွိ “ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား” ပုဒ္မ ၃၈၆ တြင္ ပါရွိသည္။

ပုဒ္မ ၃၈၆ (ရ) တြင္ “အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေနရာႏွင့္ လမ္းမ်ားေပၚသို႔ ကြမ္းတံေတြးေထြးျခင္း၊ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ အညစ္အေၾကးမ်ား စြန္႔ပစ္ျခင္း ျပဳလုပ္ပါက ေငြဒဏ္ သံုးေသာင္းမွ သံုးသိန္းအထိ ခ်မွတ္မည္ ျဖစ္သည္။

“အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေနရာ” စကားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီးျခားအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ မပါရွိေသာ္လည္း “အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာလမ္း” ဆိုသည့္စကားရပ္မွာ ေကာ္မတီက အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳရန္ ျပဳျပင္၊ ထိန္းသိမ္းထားေသာလမ္းကို ဆိုလိုေၾကာင္း၊ ယင္းစကားရပ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္လမ္းအျဖစ္မွ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာလမ္းအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္သည့္လမ္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ဟု ယင္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ ဖမ္းဆီး ျပစ္ဒဏ္ခ်သြားမည္ကိုမူ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသးေပ။

အစိုးရ႐ံုးဌာန၊ ေက်ာင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖ အနားယူသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကြမ္းစားသံုးျခင္းႏွင့္ ကြမ္းတံေတြး ေထြးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရက  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး အစိုးရ႐ံုးမ်ားတြင္ ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း ကြမ္းမစားရ ေၾကညာခ်က္မ်ားလည္း ထုတ္ျပန္ထားေသးသည္။

ကြမ္းစားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးကလည္း “ကြမ္းစားသံုးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကြမ္းတံေတြး စည္းကမ္းမဲ့ေထြးမႈ ပေပ်ာက္ေရး” အမည္ျဖင့္ လူထုစစ္တမ္းတစ္ခုကို သမၼ႐ံုး၀က္ဘ္ဆုိက္မွတစ္ဆင့္ ေကာက္ယူခဲ့ဖူးသည္။

ေမးခြန္း ငါးခုပါသည့္ ယင္းစစ္တမ္းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္အထိ ေပးထားေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ လံုး၀ေထာက္ခံသူ ၃၂%၊ မေထာက္ခံသူ ၂%၊ ကြမ္းႏွင့္အတူ ေလာင္းကစား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ အရက္ေသစာမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးေစလိုပါသည္ဟုဆိုသူ ၅၁%၊ မူ၀ါဒကို ေထာက္ခံသည္၊ သို႔ေသာ္ လုပ္နည္း မေထာက္ခံပါ (ဥပမာ - ကြမ္းတံေတြး စည္းကမ္းမဲ့ေထြးျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္သည္ကို လက္ခံေသာ္လည္း ကြမ္းယာဆိုင္ ပိတ္သိမ္းျခင္းကို မေထာက္ခံပါ) က ၁၅ % အထိ ရွိသည္။

ျမန္မာအပါအ၀င္ အာရွႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ စားသံုးေလ့ရွိသည့္ ကြမ္းတြင္ ကြမ္းသီးကို အစို၊ အေျခာက္၊ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ စားသံုးၾကကာ အဓိကအားျဖင့္ ေဖာက္ထားသည့္ ထံုး၊ ကြမ္းရြက္၊ ဖာလာေစ့၊ ေဆးရြက္ႀကီးတို႔ ပါ၀င္ေလ့ ရွိသည္။

ကြမ္းသီးသည္ နီကိုတင္း၊ အယ္လ္ကိုေဟာႏွင့္ ကဖိန္းဓာတ္တို႔ႏွင့္အတူ လူသံုးအမ်ားဆံုး စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစသည့္ အစာအးေသာက္တစ္မ်ဳိးလည္း ျဖစ္သည္။

ကြမ္းကို အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား စားသံုးမႈရွိေနေသာ္လည္း ကြမ္းစားသံုးသူ အမ်ားစုမွ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အရြယ္ အမ်ဳိးသားမ်ား ျဖစ္သည္။ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္တုိက္ အလုပ္လုပ္ရသည့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊ ငါးဖမ္းေလွ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ားမွာ တက္ၾကြေနေစရန္အတြက္ ကြမ္းကို စားသုံးေလ့ ရွိသည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ
0

No comments

Post a Comment

Mega Menu

blogger
© all rights reserved
made with by templateszoo