Sunday, February 25, 2018

aung7

ကြမ္းစားေဆးေတြကို အခြန္ ၈၀ % အထိ ေကာက္မည္

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅

ကြမ္းယာအတြင္း ထည့္သြင္း စားသံုးေလ့ရွိသည့္ ကြမ္းစားေဆးအမ်ဳိးမ်ဳိးကို တန္ဖိုး၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အခြန္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း၌ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္မူ အထူးကုန္စည္စာရင္း၀င္ ကြမ္းစားေဆးအမ်ဳိးမ်ဳိးကို တန္ဖိုး၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အခြန္ေကာက္ခံခဲ့ရာမွ ယခု ဥပေဒၾကမ္းတြင္ တိုးျမွင့္ ေကာက္ခံရန္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ေဆးျပင္းလိပ္ႏွင့္ ေဆးတံေသာက္ေဆးအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ကာ ယခင္ကမူ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေကာက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အထူးကုန္စည္စာရင္း၀င္ အရက္ႏွင့္ ဘီယာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ယခင္က ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေကာက္ခံခဲ့ရမွ  ယခုဥပေဒၾကမ္းမူ ဘီယာကိုမူ မူလအတုိင္း ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ သတ္မွတ္ထားၿပီး အရက္ကိုမူ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ပုလင္း (တစ္လီတာ) တန္ဖိုးအလိုက္ ပိုင္းျဖတ္ေကာက္ခံေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
   
ထို႔ျပင္ ၀ိုင္ပုလင္းမ်ားကိုလည္း ယခင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ေကာက္ခံရာမွ ပုလင္း (တစ္လီတာ) တန္ဖိုးအလိုက္ ပိုင္းျဖတ္ေကာက္ခံေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ ဗာဂ်ီးနီးယားေပါင္းတင္ၿပီး ေဆးမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံမည့္ ႏႈန္းထားကိုမူ ယခင္အတုိင္း တန္ဖိုး၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသစ္ျပ႒ာန္းမည့္ ၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း၌ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္း အသံုးမ်ားသည့္ ကြမ္းစားေဆး အမ်ားစုမွာ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ၀င္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

aung7

About aung7 -

Aung Htun Linn.. The Hornbill News Agency.

Subscribe to this Blog via Email :