Ad

Slider

“စီစဥ္တဲ့အတုိင္း ေစာင့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ေလာက္မွပဲ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုး လင္းမယ္”

ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးေအးမူ (ခ) ေဒၚရွားမီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

ကေလး၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၂

စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားအားလုံုး မီးလင္းေရးမွာ မဟာာဓာတ္လုိင္းေရာက္ရွိခဲ့သည့္တိုင္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္က်မွသာလွ်င္ မီးလင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးေအးမူ (ခ) ေဒၚရွားမီးက ႏုိ၀င္ဘာလ ၂ ရက္တြင္ ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီသို႔ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ယင္းသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ခ်မွတ္ထားသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္အရ လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္အတြက္ ျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာအလုိက္ ကိုယ္ပိုင္ထရန္စေဖာ္မာ တပ္ဆင္ထားႏုိင္မွသာလွ်င္ သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္ထက္ မီးေဆာလ်င္စြာ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

သာယာ၀တီ၊ နဂါးပြတ္၊ စီးစန္၊ ေရျပာေျခာက္ႏွင့္ ထိုမာေက်းရြာတို႔ ပါ၀င္သည့္ ထုိမာေက်းရြာအုပ္စုတြင္းရွိ ေဒသခံျပည္သူ ၈၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂ ရက္က ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္ ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီက သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုခြင့္ ရခဲ့စဥ္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးေအးမူ (ခ) ေဒၚရွားမီးႏွင့္ ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ သတင္းေထာက္ ကိုသန္႔ဇင္ေဆြတို႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

----------------------------------------

ေမး - ကၽြန္ေတာ္က ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီကပါ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေနနနဲ႔ ကိုယ့္ေက်းရြာေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဘယ္လိုစီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္ေတြ ရွိပါသလဲဗ်။

ေျဖ - အခုလို ထိုမာေရာက္တဲ့အခိုက္မွာ သတင္းမီဒီယာနဲ႔ အေမးအေျဖ၊ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ခြင့္ရတဲ့အတြက္လည္း ကၽြန္မ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္က ကၽြန္မတုိ႔က တစ္ႏုိင္ငံလံုးရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေပါ့ေနာ္။ ေက်းရြာတိုင္း။ ဥပမာ ျမန္မာႏုိင္ငံ တိုးတက္တယ္၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးတယ္ဆုိလို႔ရွိရင္ ထိုမာတစ္ရြာ က်န္ခဲ့ရင္ ဒါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတယ္လို႔ မေခၚဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟာ ေက်းရြာရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါပဲ။ အဲဒီစီမံကိန္းအတြက္ အခုလက္ရွိ NLD အစိုးရတက္ခဲ့တဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီေအာက္ေျခထိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဟာ ထင္သာျမင္သာရွိေလာက္ေအာင္ေတာ့ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသးဘူး။ အခုမွပဲ ကၽြန္မတို႔ ဥပေဒျပဳတာတို႔၊ ကၽြန္မတို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ အဓိကလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ ျပည္သူလူထုအတြက္ လံုၿခံဳမႈေပးတဲ့ ဥပေဒ၊ ေနာက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတို႔၊ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ဖ်က္ဆီးေႏွာင့္ယွက္လိုသူမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေသာ ဥပေဒေတြ ဖ်က္သိမ္းတာမ်ဳိးေပါ့။ ျပည္သူကို ေခ်ာက္ခ်ားေစတဲ့ဥပေဒမ်ဳိး။ ဒီဥပေဒကို အတည္အက် ျပဳႏုိင္မွပဲ ဒီေအာက္ေျခ အေျခခံလူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ဆက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။

ေမး - ဒါဆုိ အထက္မွာေတာ့ ဥပေဒေတြ ခ်မွတ္လုပ္ကိုင္ေနၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ေအာက္ေျခထိ မေရာက္ေသးဘူးဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့။ ေအာက္ေျခကိုေကာ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ ေရာက္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္ထားသလဲ။

ေျဖ - အခု ပထမနဲ႔ ဒုတိယ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ ကၽြန္မတု႔ိ ဥပေဒျပဳတာတို႔၊ ျပင္ဆင္တာတို႔၊ အသစ္ေရးဆြဲတာတို႔ လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါ နည္းဥပေဒေတြ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေရးရမယ္။ အဲဒါေတြ ေရးၿပီးမွ ျပည္သူလူထုထဲကို စိမ့္၀င္လာမွာေပါ့။

ေမး - စစ္ကိုင္းတိုင္းက လူနည္းစုျဖစ္တဲ့ ခ်င္းလူမ်ဳိးေတြအတြက္ေကာ ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္ထားတာ ရွိသလဲ။
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုအတြက္ ကၽြန္မတို႔ ရပ္တည္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဗမာတိုင္းရင္းသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရင္ ခ်င္းလူမ်ဳိးလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မယ္။ အားလံုး ညီတူညီမွ် ဖြံ႕ၿဖိဳးမယ့္လမ္းစဥ္ကို ကၽြန္မတို႔ သြားတာ...
ေျဖ - ခ်င္းလူမ်ဳိးအတြက္ရယ္လို႔ သပ္သပ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ NLD ရဲ႕ မူ၀ါဒကလည္း ခ်င္းလူမ်ဳိးတစ္ခုတည္းကို ဦးတည္တာ မဟုတ္ဘူး။ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုရဲ႕ ပါတီ။ အဲဒီေတာ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုအတြက္ ကၽြန္မတို႔ ရပ္တည္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဗမာတိုင္းရင္းသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရင္ ခ်င္းလူမ်ဳိးလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မယ္။ အားလံုး ညီတူညီမွ် ဖြံ႕ၿဖိဳးမယ့္လမ္းစဥ္ကို ကၽြန္မတို႔ သြားတာပါ။

ေမး - စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာက သစ္ခုိးထုတ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မၾကာခဏဆိုသလို ျဖစ္ေနတာေတြ ၾကားေနရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေကာ။

ေျဖ - အဲဒါ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီ သစ္နဲ႔ ပတ္သက္တာတို႔၊ သယံဇာတနဲ႔ ပတ္သက္တာတို႔က ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံမွာ သယံဇာတနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေပါၾကြယ္၀ေပမယ့္လို႔ ကၽြန္မတု႔ိ ျပည္သူမွာ ဘာမွ ခံစားခြင့္မရွိခဲ့ဘူး။ ဒါေတြအတြက္ ကၽြန္မတို႔ ဥပေဒအခိုင္အမာ ျပ႒ာန္းဖုိ႔ လိုတယ္။ လိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္မ သယံဇာတနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေကာ္မတီ တစ္ေယာက္ပါ။ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းတဲ့ ၁၅ ဦးထဲမွာ ပါပါတယ္။ အခု အဲဒီဥပေဒေတြက မခိုင္မာခဲ့လို႔၊ လတ္တေလာ လက္တစ္လံုးၾကား သံုးေနရတဲ့ဥပေဒေတြက မ်ားေနလို႔ အခု ကၽြန္မတုိ႔ ျပင္ဆင္ခ်က္ ေရးဆြဲၿပီးၿပီ။ ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ေပါင္းၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ေကာ္မတီမွာ၊ ဥပမာ အရင္က ဥပေဒ၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က ဥပေဒတို႔ ၁၉၇၅ က ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ဥပေဒတို႔၊ အဲဒါေတြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီးၿပီ။ ဥပေဒၾကမ္းကို ဒီလႊတ္ေတာ္ ျပန္စတာနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ ေကာ္မတီကေနၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္မယ္။ တင္ၿပီးမွ၊ အတည္ျပဳၿပီးမွပဲ ဒီသစ္ေတာေတြ ထိန္းသိမ္းတာတို႔၊ သယံဇာတ ထိန္းသိမ္းတာတို႔၊ အဲဒါကို အဓိကက်က် လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဥပေဒေတြက မခိုင္မာခဲ့လို႔၊ လတ္တေလာ လက္တစ္လံုးၾကား သံုးေနရတဲ့ဥပေဒေတြက မ်ားေနလို႔ အခု ကၽြန္မတုိ႔ ျပင္ဆင္ခ်က္ ေရးဆြဲၿပီးၿပီ...
ေမး - ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အခုသက္တမ္းကာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေကာ အဆိုတင္သြင္းခဲ့တာေတြနဲ႔ ေနာက္ထပ္တင္သြင္းမယ့္ဟာေတြလည္း သိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်။

ေျဖ - ကၽြန္မတို႔ ဒီအစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ကစၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ေဟာင္းက ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္သစ္ စတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မတို႔ ေမးခြန္း ေမးခြင့္ရွိတာက ေမလ ၂ ရက္ေန႔ကမွစၿပီးေတာ့ ေမးခြန္းေတြ ဖြင့္ေပးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မ ေမးခြန္းတင္ထားတာ ေဖေဖာ္၀ါရီလကတည္းက တင္ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ လႊတ္ေတာ္ စတက္တက္ခ်င္း ကၽြန္မ ေမးခြန္းတစ္ခါတည္း ယူသြားတယ္။ ငါးခု။ အဲဒီငါးခုထဲက ေလးခု ကၽြန္မ ေမးခြင့္ရခဲ့တယ္ေပါ့။ ေမလ ၂ ရက္ေန႔မွ ေမးခြန္းစဖြင့္ၿပီးေတာ့ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ ကၽြန္မ ေမးခြင့္ရွိခဲ့တယ္။

ပထမဆံုးေမးတာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၊ တစ္ကမၻာလံုးသိတဲ့ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားတဲ့ ေျမာင္းေတြ၊ ေခ်ာင္းေတြ၊ ေရကာတာေတြေပါ့ေနာ္။ အဲဒါကို တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရကလည္း ပံ့ပိုးတယ္၊ ေဖာ္ေဆာင္ေပးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီတုိင္းေဒသႀကီးဘက္ဂ်က္နဲ႔က ကၽြန္မတို႔ ပ်က္စီးသြားတဲ့အေရအတြက္နဲ႔ လံုး၀ မကာမိဘူး။ မကာမိေတာ့ ကၽြန္မ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ ေရကာတာ အခိုင္အမာေဆာက္ေပးဖို႔၊ ေခ်ာင္းေတြ ေျမာင္းေတြ၊ လယ္ေျမဧကေပါင္းမ်ားစြာကို အက်ဳိးျပဳေနတဲ့ ေျမာင္း၊ ေခ်ာင္း၊ ဆည္ေပါ့ေနာ္။ အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ေပးဖို႔ ရွိ၊ မရွိဆိုၿပီး ပထမဆံုး ေမးခြန္းအေနနဲ႔ ကၽြန္မ ေမးခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာ ၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ေျဖေပးပါတယ္။ အလွဴရလို႔ရွိရင္ေတာ့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘက္ဂ်က္ကို မေစာင့္ဘဲနဲ႔ ေစာင့္ေပးမယ္။ ဥပမာ ေျမာက္စည္းလိုမ်ဳိး ကမ္းပါးၿပိဳတဲ့ဟာေတြကို အခိုင္အမာေစာင့္ေပးဖို႔ ဘယ္ေလာက္ကုန္က်မယ္၊ အကုန္လံုး တြက္ေပးတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ကၽြန္မ ေမးခြန္းအေပၚမွာ ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ဌာနကေန ကၽြန္မကို ေျဖေပးပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ဒုတိယေမးခြန္းအေနနဲ႔ ဟိုးေလးတေၾကာ္ေၾကာ္ျဖစ္ေနတဲ့ မဏိပူရ္ဆည္။ မဏိပူရ္ဆည္က ကၽြန္မတို႔ ျပည္သူလူထုၾကားမွာ ဒီေလာက္ ထုထည္ႀကီးမားတဲ့ ဆည္ကို ေဆာက္ေတာ့မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကၽြန္မတို႔ ျပည္သူေတြ မသိဘဲနဲ႔ မေဆာက္ပါဖို႔။ အမွန္ကေတာ့ သူတို႔ ဆက္ေဆာက္ဖုိ႔ လုပ္ေနၿပီ။ ၀န္ႀကီးေတြကလည္း ခဏခဏ သြားတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ ဧည့္စာရင္းမွတ္တမ္းအရ သိရတာေပါ့ေနာ္။ မဏိပူရ္ဆည္ကို ကၽြန္မ ေလးေခါက္ေရာက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆည္ေျမာင္းဌာနေတြနဲ႔လည္း သြားတယ္။ သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ မွတ္တမ္းအရ သိရတာ သူတုိ႔ ဆက္ေဆာက္ဖုိ႔ လုပ္ေနတယ္ဆုိတာကို ကၽြန္မတို႔ သိရတဲ့အခါမွာ ကၽြန္မတို႔ ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ အဓိကလုပ္ငန္းက အစိုးရ ဘာလုပ္ေနသလဲ၊ ဒါ ဆက္လုပ္ဖို႔ ရွိသလား၊ ဆက္လုပ္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကၽြန္မရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္လူထုက စိုးရိမ္ေနပါတယ္။ ထုထည္ပမာဏႀကီးမားတဲ့အတြက္ ဒါကို ဆက္ေဆာက္မယ္ဆုိရင္ ျပည္သူလူထုကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပၿပီးေတာ့မွ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ စိုးရိမ္ေနတဲ့ျပည္သူေတြ မသိဘဲနဲ႔ မလုပ္ဖို႔၊ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕အကူအညီယူမလား၊ ႏုိင္ငံတကာက ပညာရွင္ေတြ ေခၚမလားဆိုတာကို ကၽြန္မ ေမးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

နံပါတ္သံုး ေမးခြန္းက်ေတာ့ စီမံကိန္းေတြ ေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ စားပြဲေပၚမွာပဲ ေရးဆြဲတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ျပည္သူလူထုေတြ ပါ၀င္ဖို႔ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ျမွင့္တင္ေပးဖု႔ိ။ ျပည္သူေတြ မ်ားမ်ားပါ၀င္လာႏုိင္ေအာင္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ပါ၀င္ခြင့္ကို တိုးျမွင့္ေပးဖို႔။ လုိတဲ့ေနရာတို႔ ပိုတဲ့ေနရာတို႔ မရွိေအာင္၊ ျပည္သူ႔ေငြေတြ အလဟႆမျဖစ္ေအာင္လုိ႔ ျပည္သူေတြကို တစ္ႀကိမ္မက ေမးေပးပါ။ ဥပမာ ပိုတဲ့ေနရာ။ တုိက္နယ္ေဆး႐ံုႏွစ္႐ံုကို အနီးကပ္ေဆာက္လုိက္တာတို႔ေပါ့ေနာ္။ ျပည္သူ႔ေငြေတြ အလကား၊ အလဟႆမျဖစ္ေအာင္လုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ ရွိ၊ မရွိေပါ့။ အဲဒီမွာ ေျဖပါတယ္ စီမံကိန္း၀န္ႀကီးဌာနက။ ျပည္သူေတြ ေအာက္ေျခကေန ပါ၀င္လာေအာင္ တိုးျမွင့္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိပါတယ္တဲ့ဆိုၿပီး ေျဖသြားတယ္။

နံပါတ္ေလး ေမးခြန္းက လက္ပံေခ်ာင္း တိုက္နယ္ေဆး႐ံုေပါ့ေနာ္။ တိုက္နယ္ေဆး႐ံု သံုး႐ံုေပးပါတယ္၊ ကၽြန္မတို႔ ကေလးၿမိဳ႕နယ္ကို။ အစုိးရကလည္း ကၽြန္မတို႔ၿမိဳ႕နယ္ကို ဂ႐ုစိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ အေနာက္ေျမာက္ေဒသမွာ၊ လူဦးေရထူထပ္တဲ့ေဒသမွာ တိုက္နယ္ေဆး႐ံုတစ္႐ံု ေပးသင့္ပါတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ေမးတယ္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလည္း သြားၿပီးၿပီ။ ေသခ်ာပါတယ္။ ေမးခြန္းေလးခု။ ကေလးတကၠသိုလ္အတြက္ ေမးခြန္းက်န္ေသးတယ္၊ ေနာက္ထပ္ ေျမဂရန္ကိစၥေတြေကာ။

ေမး - ေနာက္ထပ္က ၿမိဳ႕ရြာ၊ ေက်းလက္မီးလင္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခ်င္တာပါ။ ဒီစီမံကိန္းက အရင္အစိုးရလက္ထက္ကေတာ့ ပထမတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ သံုးေခ်ာင္းေထာက္စီမံကိန္းဆိုၿပီး ရွိတယ္။ ဒီသံုးေခ်ာင္းေထာက္စီမံကိန္းက ျပဳတ္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ အရပ္သားတစ္ပိုင္း၊ အစိုးရတစ္ပိုင္း ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မီးလင္းေရးစနစ္ေတြ ရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခု ၾကားေနရတာက ပိတ္သြားၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေပါ့။
မဟာဓာတ္အားလိုင္း ေရာက္တာနဲ႔ ကိုယ့္ရြာ မီးအျမန္လင္းခ်င္လို႔ရွိရင္ အလွဴေကာက္ၿပီးေတာ့မွ ထရန္စေဖာ္မာတပ္ၿပီးေတာ့ မီးႀကိဳးက်ေတာ့ ကိုယ့္ေငြနဲ႔ ကိုယ္ တပ္ရမယ္။ သူတို႔ စီစဥ္တဲ့အတုိင္း ေစာင့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ေလာက္မွပဲ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုး လင္းမယ္...
ေျဖ - မီးလင္းေရးကေတာ့ ကၽြန္မတို႔က လႊတ္ေတာ္ကေန ျပန္လာတာနဲ႔ နယ္ေတြကို မသြားခင္ ကၽြန္မတို႔က ဌာနဆုိင္ရာေတြကို သြားပါတယ္။ သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ လွ်ပ္စစ္႐ံုးလည္း ေရာက္ခဲ့တယ္။ ကေလးၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္႐ံုးေပါ့ေနာ္။ ဌာနဆုိင္ရာကို စံုေအာင္သြားၿပီးမွပဲ ကၽြန္မတို႔ ျပည္သူေတြကို ရွင္းျပႏုိင္မွာမို႔လုိ႔ သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ မီးလင္းေရးကိစၥကေတာ့ ဒီ ၂၄ နာရီ မဟာဓာတ္အားလိုင္း ဒီကေလးၿမိဳ႕ကေန အခု ရေနၿပီ။ တခ်ဳိ႕ရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၊ ရပ္ကြက္ေတြလည္း မီးလင္းေနၿပီ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ရဲ႕ စီမံခ်က္က တခ်ဳိ႕ရြာေတြက မလင္းေသးတဲ့အခါက်ေတာ့ ေမးတယ္။ ေမးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ စီမံခ်က္စာအုပ္ကိုလည္း ကၽြန္မတို႔ကို ေပးထားပါတယ္။ အဲဒီ မဟာဓာတ္အားလိုင္း ေရာက္တာနဲ႔ ကိုယ့္ရြာ မီးအျမန္လင္းခ်င္လို႔ရွိရင္ အလွဴေကာက္ၿပီးေတာ့မွ ထရန္စေဖာ္မာတပ္ၿပီးေတာ့ မီးႀကိဳးက်ေတာ့ ကိုယ့္ေငြနဲ႔ ကိုယ္ တပ္ရမယ္။ သူတို႔ စီစဥ္တဲ့အတုိင္း ေစာင့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ေလာက္မွပဲ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုး လင္းမယ္။ ရာဇၿဂိဳဟ္ရဲ႕ ဓာတ္အားလိုင္းေကာေပါ့ေနာ္။

ေမး - အခုေလာေလာဆယ္ လမ္းစဥ္ကေကာ အရင္အစုိးရလက္ထက္ကလား၊ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ ခ်မွတ္တဲ့ဟာလား။

ေျဖ - အရင္အစုိးရက လုပ္သြားတဲ့ဟာကို လုိက္လုပ္ေနတာပါ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေငြကလည္း အရင္အစိုးရက ဘက္ဂ်က္က အတည္ျပဳ ေရးဆြဲထားတဲ့ဟာကို ကၽြန္မတို႔က ဆက္လုပ္ေနရတာ။ အခု အစိုးရသစ္က ဘက္ဂ်က္လံုး၀ မေရးရေသးဘူး။ ၂၀၁၇ မွ ေရးရမွာ။ အရင္လမ္းစဥ္ဆုိတာက ဘက္ဂ်က္ဆုိတာ တစ္ႏွစ္စာ ေရးဆြဲရတာကိုး။ ၂၀၁၆-၁၇ အတြက္ အခုလက္ရွိဘက္ဂ်က္ဟာ အစိုးရေဟာင္းက မေရးဆြဲလို႔ မရဘူးေလ။ သူတို႔အစိုးရလက္ထက္မွာ စီမံကိန္းက ေရးဆြဲရတာကိုး။ ၂၀၁၇ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔က်ရင္ သူတို႔ရဲ႕ ဘက္ဂ်က္ႏွစ္က ကုန္မွာ။ ဒါကေတာ့ လမ္းစဥ္အရလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ဒီအစိုးရရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္အေနနဲ႔ သူတို႔က လုပ္ရတာ။ အဲဒါဆုိေတာ့ ကၽြန္မတို႔က ၂၀၁၇ က်မွပဲ အခု ဘက္ဂ်က္ေတြ တင္ေနၿပီ။
ဌာနရဲ႕ စီမံခ်က္ကို ေစာင့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္ ၾကာႏုိင္တယ္ေပါ့ေနာ္။ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးေပါ့...
ေမး - ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကားထားတာက ၿမိဳ႕တြင္းမွာေတာင္ ထရန္စေဖာ္မာေတြ မေလာက္ဘူးဆုိေတာ့ ေက်းလက္ေတြမွာက်ေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိ၊ မရွိေလး သိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ - ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိပါတယ္။ ဒါက သူတု႔ိရဲ႕ စီမံခ်က္က ဒီႏွစ္ထဲမွာ ဘယ္ရြာ၊ ဘယ္ရြာဆိုတာ ရွိၿပီးသားပါ၊ သူတုိ႔ စာအုပ္ထဲမွာ။ အျမန္လိုခ်င္ရင္ေတာ့ ကိုယ့္ဟာနဲ႔ ကိုယ္ အလွဴေကာက္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ရြာထဲမွာ ထရန္စေဖာ္မာ တပ္လိုက္တာေပါ့။ မဟာဓာတ္အားလိုင္း ေရာက္လာတာနဲ႔ ကိုယ့္ဟာနဲ႔ ကိုယ္ အျမန္လိုခ်င္ရင္ေတာ့ အျမန္၀ယ္။ ဌာနရဲ႕ စီမံခ်က္ကို ေစာင့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္ ၾကာႏုိင္တယ္ေပါ့ေနာ္။ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးေပါ့။

ေမး - အခုေလာေလာဆယ္မွာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မီးလင္းေရးလုပ္မယ္ဆုိရင္ ကိုယ့္ေငြစိုက္ၿပီးမွ လုပ္ရမယ့္ အေျခအေနေပါ့။

ေျဖ - ဟုတ္တယ္ ဟုတ္တယ္။ အဲဒါက မဟာဓာတ္အားလိုင္း ေရာက္လာမွပဲေပါ့။

ေမး - အခုလိုမ်ဳိး ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

သန္႔ဇင္ေဆြ
0

No comments

Post a Comment

Mega Menu

blogger
© all rights reserved
made with by templateszoo