Ad

Slider

သေဘာ႐ိုးျဖင့္ဟု ရွင္းလင္းၿပီးေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ေလးဦး ႏုတ္ထြက္

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၆

အိမ္အကူ အလုပ္သမႏွစ္ဦးအား ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈတြင္ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ ေၾကေအးေစခဲ့မႈျဖင့္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးရန္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ေအာက္တုိဘာလ ၆ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေလးဦးအား ၎တို႔၏ သေဘာဆႏၵအရ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္တြင္ ဆုိင္ပိုင္ရွင္ မိသားစုမ်ားက အိမ္အကူ အလုပ္သမႏွစ္ဦးအေပၚ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ကင္းမဲ့စြာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့မႈျဖစ္ရပ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က ၾကား၀င္ညွိႏႈိင္းကာ ေက်ေအးေစခဲ့သည့္ လုပ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕အား ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးကာ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္က အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ၁၁ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ၎တို႔ သေဘာဆႏၵအရ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မိမိသေဘာအရ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ ဦးေဇာ္၀င္း၊ ေဒါက္တာဉာဏ္ေဇာ္၊ ေဒါက္တာေဒၚသန္းႏြဲ႔ႏွင့္ ေဒၚျမျမတို႔ ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေဇာ္၀င္းက ရွင္းလင္းခဲ့ရာတြင္ မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၆၂) အား ကိုးကား၍ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ယင္းပုဒ္မ ၆၂ တြင္ “ဤဥပေဒအရ ေပးအပ္ထားေသာ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္း ထို႔အတြက္ ေကာ္မရွင္ကုိျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔၀င္ကိုျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မရွင္က တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူကိုျဖစ္ေစ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရာေသ္ာလည္းေကာင္း တရားမေၾကာင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း တရားစဲြဆိုျခင္းမျပဳရ” ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေလးဦး ႏုတ္ထြက္ျခင္းမွာလည္း ယင္းဥပေဒပုဒ္မ (၁၇) အရ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး ပုဒ္မ (၁၇) တြင္ “ေကာ္မရွင္ဥကၠဌမွအပ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔၀င္တစ္ဦးသည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္လိုလွ်င္ ထိုသို႔ႏုတ္ထြက္လိုေၾကာင္းကို ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒မွ တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ စာျဖင့္ တင္ျပၿပီး ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ႏိုင္သည္” သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အသက္မျပည့္ေသးသည့္ အိမ္အကူ အမ်ဳိးသမီးငယ္ႏွစ္ဦးအား ကိုယ္လက္အဂၤါ ခ်ဳိ႕ယြင္းသည့္အထိ ႏွိပ္စက္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည့္ ဆိုင္ပိုင္ရွင္ မိသားစု၀င္ ေျခာက္ဦးအား တရားစြဲဆိုထားသည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ
0

No comments

Post a Comment

Mega Menu

blogger
© all rights reserved
made with by templateszoo