Tuesday, October 25, 2016

aung7

ဟိုတယ္ေဆာက္လိုသူ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရ ဖိတ္ေခၚ

နတ္မေတာင္
Photo : bestindochinatour.net
ဟားခါး၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၅

ျပည္နယ္တြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအလို႔ငွာ အေရးပါသည့္ ဟိုတယ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ စိတ္ပါ၀င္စားသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရထံ နုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ အဆုိျပဳလႊာမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္တြင္ ေၾကညာထားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ခုျဖစ္ေသာ ဟားခါး၊ ဖလမ္း၊ တီးတိန္၊ ပလက္၀၊ မတူပီႏွင့္ ခိုင္ကမ္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဟိုတယ္ေဆာက္လုပ္လိုေသာ တုိင္းရငးသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုျပဳလႊာမ်ားအား ဟားခါးၿမိဳ႕ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၊ စည္ပင္သာယာေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီး႐ံုးသို႔ လိပ္မူ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္သာ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာစာရင္း၀င္ အေဆာက္အအံု ၃ ခုသာ ရွိၿပီး ယင္းသံုးခုတြင္ အခန္းေပါင္း ၆၇ ခန္းသာ ပါ၀င္သည္ဟု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိျပဳလႊာ ေခၚထားသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ကန္ပက္လက္ႏွင့္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ မပါ၀င္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ “hotel ရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ လံုေလာက္မႈရွိလို႔၊ တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အသစ္ ထပ္မေဆာက္ေသးဘူးလားလို႔ စဥ္းစားလို႔ပါ” ဟု ခ်င္းျပည္နယ္၊ စည္ပင္သာယာေရး၊ ခရီးသြား၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီး ဆလုိင္းအုိက္ဇက္ခင္က လူမႈကြန္ရက္ Facebook ေပၚမွတစ္ဆင့္ ေမးျမန္းထားမႈမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ ေျဖၾကားထားသည္။

လာမည့္ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း က႑သံုးရပ္အား မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ဆလုိင္းအုိက္ဇက္ခင္က မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာဆိုထားၿပီး ယင္းက႑သံုးရပ္မွာ ကုန္သြယ္ေရး၊ အေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတို႔ ျဖစ္သည္။

ယင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္ ၁၃ ရပ္ ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ကာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း (Community Based Tourism – CBT) အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေက်းရြာသံုးရြာ ေဖာ္ထုတ္သြားရန္ကိုလည္း မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ CBT ေက်းရြာမ်ားမွာ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဆာ္ေလာင္းေက်းရြာ၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ တာရႊန္းေက်းရြာႏွင့္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္မွ လိုင္လိုးေက်းရြာတို႔ ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ Eco Tourism လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေခါႏုသုန္ (ခ) နတ္မေတာင္ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က သတ္မွတ္ထားၿပီျဖစ္ကာ အဆုိပါ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္မွာ ကန္ပက္လက္၊ မင္းတပ္ႏွင့္ မတူပီ ၿမိဳ႕နယ္သံုးခုစလံုးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနကာ ဧက ၁၇၆၃၀၀၀ က်ယ္၀န္းသည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

aung7

About aung7 -

Aung Htun Linn.. The Hornbill News Agency.

Subscribe to this Blog via Email :