Ad

Slider

ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ စီးပြားေရးမတုိးတက္ခဲ့ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၀န္ခံ

Photo : Myanmar State Counsellor Office
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၃

စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအလုိ႔ငွာ မူ၀ါဒ ၁၂ ခ်မွတ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရသက္တမ္း ေျခာက္လအတြင္း ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ စီးပြားေရးမတိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၀န္ခံလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခုကဲ့သို႔ ၀န္ခံလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္မတို႔ ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ ပထမ ၆ လဟာ စီးပြားေရးဘက္မွာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တိုးတက္မႈ မရွိခဲ့ဘူးဆိုတာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ ၀န္ခံခ်င္ပါတယ္။ ဒီလိုမရွိခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းမွာ စီးပြားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဦးဆံုး ဖြင့္ေျပာလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဦးတည္လုပ္ကိုင္မည့္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ ၁၂ ခ်က္ကို ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္က ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မူ၀ါဒမ်ားမွာ ေယဘူယ်ဆန္ၿပီး တိက်ရွင္းလင္းသည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား မပါ၀င္သည့္အတြက္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္ကိုပင္ မသိေတာ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေ၀ဖန္ထားၾကၿပီး မူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းမ်ားကိုလည္း မိမိကိုယ္တုိင္ ေက်နပ္မႈမရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုထားေသးသည္။
ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္က ကၽြန္မတို႔ ျပည္သူျပည္သားမ်ားရဲ႕ အရည္အခ်င္းတန္ဖိုးကို ျမွင့္တင္ေရးပဲ။ အဲဒါကို အေျခခံၿပီးမွသာ ကၽြန္မတို႔ဟာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲႏိုင္မယ့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္တစ္ခုကို ထူေထာင္ႏုိင္မွာပါ။ ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ အစြမ္းအစ အရည္အခ်င္းကို အဓိက အားကိုးတဲ့ စနစ္မ်ိဳးသာလွ်င္ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲႏိုင္မယ္...
“ဘာေတြကို ကၽြန္မတို႔ ဦးစားေပးမွာလဲ၊ ဘယ္မူ၀ါဒ ေတြကို ဦးစားေပးမွာလဲ၊ ဘယ္အခ်က္အလက္ေတြကို အေရးၾကီးအေနနဲ႔ ျမင္သလဲဆိုၿပီး ေမးတဲ့အခါမွာ ကၽြန္မက ဒီေမးခြန္းေတြကို ေျဖဖို႔ စဥ္းစားပါတယ္။ စဥ္းစားၿပီးေတာ့လည္း ေျဖခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမွန္ေျပာရရင္ ကၽြန္မေပးတဲ့ အေျဖေတြကို ကၽြန္မမေက်နပ္ဘူး။ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ တကယ့္အေရးႀကီးကိစၥက ဘာလဲ။ ကၽြန္မတို႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အဓိကထားရမယ့္ အခ်က္တစ္ခ်က္တည္း ေျပာပါဆိုရင္ ဘယ္အခ်က္ကို ေျပာမလဲဆိုတာ ကၽြန္မ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္တဲ့အခါ ကၽြန္မ ေခါင္းထဲမွာ ေပၚလာတာက တကယ္ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္က ကၽြန္မတို႔ ျပည္သူျပည္သားမ်ားရဲ႕ အရည္အခ်င္းတန္ဖိုးကို ျမွင့္တင္ေရးပဲ။ အဲဒါကို အေျခခံၿပီးမွသာ ကၽြန္မတို႔ဟာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲႏိုင္မယ့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္တစ္ခုကို ထူေထာင္ႏုိင္မွာပါ။ ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ အစြမ္းအစ အရည္အခ်င္းကို အဓိက အားကိုးတဲ့ စနစ္မ်ိဳးသာလွ်င္ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲႏိုင္မယ္လို႔ ကၽြန္မေခါင္းထဲမွာ ဒီလိုပဲေရာက္လာပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျပင္ ျပည္ပမွ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အနားယူူသြားၿပီျဖစ္သည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း) ဦးသန္းေရႊ၏ ေျမးျဖစ္သူ ဖိုးလျပည့္လည္း အဆုိပါပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရသက္တမ္းအဆက္ဆက္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ကာ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ရယူခဲ့ၾကသည့္ ခ႐ိုနီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က - “ဒီအစုိးရမတက္ခင္ကတည္းက အားလုံးသိေနတဲ့၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကုိ မကၽြမ္းက်င္ဘူး ဆုိေပမယ့္ သိေနတဲ့ အသုံးအႏႈန္းတစ္ခုရွိပါတယ္။ "ခ႐ုိနီ"ဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာ ျပန္႔ပြားေနတဲ့ ခ႐ုိနီ၊ စီးပြား ေရး ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေနတဲ့သူေတြက ခ႐ုိနီေတြ၊ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ အစုိးရနဲ႔ အာဏာရွိတဲ့ပုဂၢဳိလ္မ်ားနဲ႔ ပင္းၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈအတြက္လုပ္တာ တရားဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းက လုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ အမ်ားျပည္သူအတြက္ လုပ္တာ မဟုတ္ဘူး ဆုိၿပီး ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ ဒီလုိေ၀ဖန္ခ်က္ေတြ ၾကားရတဲ့အခါမွာ ကၽြန္မ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ စိတ္မေကာင္းဘူးဆုိတာ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဘာလုိ႔ ဒီေလာက္ စိတ္၀မ္းကြဲေနၾကပါသလဲ။ ကုိယ့္အတြက္ပဲ လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ႏုိင္ငံမွာမ်ားေနသလား၊ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ပဲၾကည့္မယ္ဆုိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံမွာ မ်ားေနသလား။ ဒီလုိမ်ဳိးေတြရွိေနတယ္ ဆုိရင္ ႏုိင္ငံ့အတြက္ အင္မတန္မွ၀မ္းနည္းစရာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မယုံၾကည္ခ်က္တစ္ခုက အတိတ္ဆုိတာဟာ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားဖုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ သင္ခန္းစာယူၿပီးေတာ့ ေရွ႕ကုိဆက္သြားႏုိင္ရမယ္၊ တစ္ခ်ိန္ တစ္ခါတုန္းက ကုိယ့္ အတြက္ပဲလုပ္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြက ေနာင္တစ္ခ်ိန္တစ္ခါမွာ အမ်ားအတြက္မလုပ္ႏုိင္ဘူးလား။ အမ်ားအတြက္လုပ္ႏုိင္တဲ့အရည္အခ်င္းေတြသူတုိ႔မွာ မရွိဘူးလား။ ကုိယ့္အစုအဖြဲ႕၊ ကုိယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္း၊ ကုိယ့္ရဲ႕ပတ္၀န္းက်င္၊ ကုိယ့္ရဲ႕မိသားစု အတြက္ပဲ စဥ္းစားခဲ့တဲ့ ပုဂၢဳိလ္မ်ားဟာ အျမင္က်ယ္လာၿပီးေတာ့ တစ္တုိင္းျပည္လုံး အတြက္ စဥ္းစားႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ မေမြးျမဴႏုိင္ဘူးလားဆုိတာကုိ ကၽြန္မစဥ္းစား ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္၊ ျဖစ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ကုိလည္း အခြင့္အေရးေတြေပးပါ့မယ္” ဟုုလည္း ေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ
0

No comments

Post a Comment

Mega Menu

blogger
© all rights reserved
made with by templateszoo