Thursday, September 22, 2016

aung7

“မယ္ပိုင္စီးသလို ျဖစ္ေနၿပီ” ဟု ကေလး မဘသပြဲတြင္ ဦး၀ီရသူ မိန္႔

ကေလး၊ စက္တင္ဘာ ၂၂

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ျပင္ဆင္ေနၾကခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ပါတီအတြက္မွ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေပးျခင္း ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ကေလးၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ - မဘသ ေလးႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားတြင္ မဘသ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူက မိန္႔ၾကားလိုက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ ေန႔လယ္ပိုင္းက ကေလးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ မဘသ ေလးႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားထဲမွ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဘသ၏ မူ၀ါဒ မည္သို႔ ရွိသည္ဟူသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ယခုကဲ့သို႔ မိန္႔ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“မဘသ ဆရာေတာ္ေတြက ဘယ္ပါတီအတြက္မွ စည္း႐ုံးမေပးဘူး။ မဲဆြယ္ မေပးဘူး” ဟု မဘသ ဦးေဆာင္သံဃာေတာ္ ဦး၀ီီရိသူက မိန္႔သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ သံဃာေတာ္ ၁၅၇ ပါး၊ သီလရွင္ ၁၅ ပါးခန္႔ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ ၉၈၇ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားထဲမွ မဘသႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားကို ေမးျမန္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ မဘသ၏ မူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးက ေမးျမန္းခဲ့ရာ “ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ့ပတ္သက္လို႔ မဘသက မူ၀ါဒ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ မူ၀ါဒကေတာ့ ပါတီမစြဲရဘူး၊ ပုဂၢိဳလ္ မစြဲရဘူး၊ ဘာသာ မစြဲရဘူး၊ ေဒသမစြဲရဘူး၊ ဂိုဏ္းစြဲမရွိရဘူး။ အရည္အခ်င္းရွိရင္၊ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူဆိုရင္ ဘယ္ပါတီကပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္အဖြဲဲ႕အစည္းက ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပါတီႀကီးႀကီး ေသးေသး။ ေနာက္ဆံုး ပါတီက မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တစ္သီးပုဂၢလ ျဖစ္ရင္ေတာင္မွ ေရြးခ်ယ္သင့္တယ္။ အဲဒီလို လက္႐ံုးရည္၊ ႏွလံုးရည္နဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့သူေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္မွ ဒီလႊတ္ေတာ္ႀကီးက အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းႏုိင္မွာ။ အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးရင္လည္း ဒီလႊတ္ေတာ္က အစိုးရကို ေကာင္းေကာင္းႀကီး ေမာင္းႏွင္ႏုိင္မွာ။ အဲဒါေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းက ပဓာန၊ ပါတီေတြ မူ၀ါဒေတြမွာက ပဓာန မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါက မဘသရဲ႕ မူ၀ါဒပါ။ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက ကိုယ့္ၿမိဳ႕ရြာအတြက္ အက်ဳိးရွိမယ္ဆုိရင္ ႀကံ့ခိုင္ဖြံံ႕ၿဖိဳးေရးအမတ္ကို ေရြးခ်ယ္။ NLD က ကိုယ့္ၿမိဳ႕ရြာအတြက္ အက်ဳိးရွိမယ္ဆုိရင္ NLD အမတ္ကို ေရြးခ်ယ္။ မဘသက ႀကိဳက္တယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ကိုယ္စားလွယ္က အရည္အခ်င္း မရွိဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ပါတီေသးေသးေလးက အရည္အခ်င္းရွိတယ္ဆုိရင္ အဲဒီ ပါတီေသးေသးေလးက ကိုယ္စားလွယ္ကို ေရြးခ်ယ္။ ဘယ္ပါတီကမွ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အရည္အခ်င္း မျပည့္မွီဘူး၊ တသီးပုဂၢလကေနၿပီးေတာ့ အရည္အခ်င္း စံမွီေနတယ္ဆုိရင္ တစ္သီးပုဂၢလက ကိုယ္စားလွယ္ကို ေရြးခ်ယ္။ မဘသက လက္ခံတယ္။ အဲဒါက မဘသရဲ႕ မူ၀ါဒပါ။ ဒါေပမဲ့လုိ႔ သူတို႔ေတြက ေလာဘတအားႀကီးၿပီးေတာ့ အကုန္လံုး သိမ္းႀကံဳးၿပီးေတာ့ အပိုင္စီး၊ ေမာင္ပိုင္စီးသလိုေပါ့ဗ်ာ။ ဒီေခတ္ဒီအခါကေတာ့ မယ္ပိုင္စီးသလုိေပါ့” ဟုလည္း မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

မယ္ပိုင္စီးသလို ဟူသည့္ စကားရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သူ႔အား ရည္ရြယ္ေျပာဆိုသည္ကိုမူ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ အာဏာရပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ယခုကဲ့သို႔ ထည့္သြင္း ေျပာဆိုထားေသးသည္။

“ပါတီက ေျပာတယ္။ တစ္သီးပုဂၢလက ကိုယ္စားလွယ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါဆိုတဲ့ စည္းကမ္းကို သူတို႔က လက္မခံတာ။ သူတို႔ပါတီကလြဲရင္ ဘယ္ပါတီကိုမွ မေရြးခ်ယ္ေစခ်င္တာ။ အဲဒီေတာ့ မဘသက ဒီမိုကေရစီမဆန္တာလား၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အမ်ဳိးသားေရးမဆန္၊ ဒီမိုကေရစီမဆန္တာလားဆုိတာ ရွင္းေနတာပဲ။ မဘသ မူ၀ါဒက ဘယ္ပါတီမွ အားမေပးပါဘူး။ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူကိုပဲ အားေပးတယ္။ ပါတီကို ေရြးခ်ယ္၊ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူကိုလည္း ေရြးခ်ယ္။ ေနာက္ မဘသကို အထင္အျမင္ လြဲမွားေနၾကတာလည္း ျဖစ္တယ္။ အထင္အျမင္ မလြဲမွားဘဲနဲ႔ သူတို႔ကို အားမေပးဘူးလို႔ သူတုိ႔ေတြက တစ္ဖက္သက္ မေကာင္းတာေတြ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ မဘသကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ အင္အားနဲ႔ ဖိၿပီးေတာ့ အႏိုင္က်င့္တာပဲ ျဖစ္တယ္” ဟု ဦး၀ီရသူက မိန္႔သည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း (NLD ပါတီ၀င္) က ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းက စင္ကာပူႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္စဥ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ (မဟန) ရွိၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ မဘသ မရွိသင့္ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ရာ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး အစိုးရဘက္မွ ေတာင္းပန္ရမည္ဟု မဘသဘက္မွ ေတာင္းဆုိခဲ့ဖူးသည္။

သို႔ေသာ္ မဘသ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို တံု႔ျပန္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း NLD ဘက္မွ တံု႔ျပန္ခဲ့သည့္အျပင္ ယင္းေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေျဖရွင္းဖုိ႔ မလိုေၾကာင္း သာသနာေရး၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုက RFA သတင္းဌာနသို႔ ေျပာဆိုထားသည္။

၂၀၁၆ ဇူလုိင္လအတြင္းကလည္း မဟနအဖြဲ႕က မဘႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးရာ မဘသ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူက အင္တာနက္ Facebook စာမ်က္ႏွာမွ တစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အာဏာရွင္ဟု စြပ္စြဲေရးသားကာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။

ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ အာဏာရပါတီႏွင့္ အစိုးရသစ္မွာ မိမိအား ရန္သူေတာ္ နံပါတ္တစ္အျဖစ္ ပစ္မွတ္ထားကာ မဘသတစ္ဖြဲ႕လံုးအား က်ဴပင္ခုတ္ က်ဴငုတ္မက်န္ ၿဖိဳခြင္းဖ်က္ဆီးရန္ ေျခလွမ္းလာေၾကာင္း၊ ယခင္က မိမိအား ေထာင္ခ်ခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားမွာ မိမိ၏ အမ်ဳိးျဖစ္လို႔ ယင္းတုိ႔အေပၚ ယခုအထိ ေမတၱာမပ်က္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခု မိမိအား ေထာင္ခ်မည့္ အမ်ဳိးသမီး အာဏာရွင္ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုလည္း မိမိအမ်ဳိး ျဖစ္သည့္အတြက္ ေမတၱာပ်က္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္ RFA သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္း မဘသ ေလးႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာေသးခင္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္မည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ““႐ိုဟင္ဂ်ာ မဟုတ္ပါဘူး၊ No ႐ိုဟင္ဂ်ာဆုိတဲ့ စကားလံုးေလးကို မေျပာႏုိင္ေသးတာ။ အဲဒီလို မေျပာႏုိင္ပါဘဲနဲ႔၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နည္းနည္းေလးမွ မခ်ရပါေသးဘဲနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာကို ဖိတ္ေခၚတယ္ဆုိတာကေတာ့ ျပည္တြင္းေရးကို ျပည္ပလူေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းခိုင္းသလို ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ခပ္႐ိုင္း႐ိုင္း ဥပမာ ေပးရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကိုယ့္သမီးဖင္ အနာေပါက္တာကို တစိမ္း ေယာက်္ားေလးကို ေဆးလိမ္းခိုင္းသလို ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဒါကေတာ့ ကိုဖီအာနန္ကို အစိုးရခိုင္းတာဟာ အဆင့္ေက်ာ္ေနတယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းကို ေျပာတာပါ။ ကိုဖီအာနန္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘုန္းႀကီးတုိ႔ကလည္း ႏိုင္ငံတကာအေနနဲ႔ အဲဒီလုိ ဖိတ္ေခၚတာကို မႀကိဳက္ဘူး” ဟု ဦး၀ီရသူက မိန္႔ၾကားသည္။

သန္႔ဇင္ေဆြ (ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ)

aung7

About aung7 -

Aung Htun Linn.. The Hornbill News Agency.

Subscribe to this Blog via Email :