Ad

Slider

ဘြာလ္ပီးမွ ဖယ္ရွားခံရသူမ်ားတြင္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ထိခိုက္ခဲ့သူမ်ား ပါ၀င္ပါက ျပည္နယ္အစိုးရထံ တင္ျပႏုိင္


ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၆

ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရက ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ သတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္းမရွိ၍ အင္အားသံုး ဖယ္ရွားခဲ့ရသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ စီးယင္းသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း (၁၄၄) အတြင္းရွိ စီးပြားေရးအရ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားအနက္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ထိခိုက္ခဲ့သူမ်ား ပါ၀င္ပါက ျပည္နယ္အစိုးရထံ တင္ျပႏုိင္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ စည္ပင္သာယာေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီး ဆလိုင္းအုိက္ဇက္ခင္က ၎၏ လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ၌ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္က ေရးသားထားသည္။

သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္းရွိ ေနအိမ္ ၃၆၁ လံုးအား စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္က ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္း၊ ကေလးခ႐ိုင္မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ စက္ယႏၱရားမ်ား အသံုးျပဳကာ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဖယ္ရွားခံရသူမ်ားတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လမ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ အိုးအိမ္ပ်က္စီးထိခိုက္ကာ ေနစရာမရွိေတာ့သည့္ ေဒသခံမ်ား ပါ၀င္ေနသည္ဟူသည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းကဲ့သို႔ ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးမွ ယခုကဲ့သို႔ ေရးသားထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“အစိုုးရက ဖယ္ရွားလိုု႔ ဘြာလ္ပီးကြင္းကေန ထြက္ခြာလာရသူေတြထဲမွာ ၂၀၁၅ ဇူလိုုင္/ၾသဂုတ္လ အတြင္းက ျဖစ္ခဲ့တဲ့ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ အိုးအိမ္ပ်က္စီးထိခိုက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိေနစရာမရွိတဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္ထဲက လူေတြ ပါေနေသးတယ္ဆိုုရင္ ကိုယ္ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ ေက်းရြာအမည္ကိုု ေဖာ္ျပၿပီး၊ သက္ဆိုုင္ရာ ေက်းရြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး/ တာ၀န္ခံ၊ သင္းအုပ္ဆရာေတြရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္၊ သက္ဆိုုင္ရာ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရဲ႕ မွန္ကန္ေၾကာင္း ထပ္ဆင့္ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ ျပည္နယ္အစိုုးရကိုု အခ်ိန္မေရြး လာေရာက္တင္ျပလိုု႔ရပါတယ္။ သဘာ၀ေဘးသင့္ျပည္သူအစစ္ဆိုုရင္ အခ်ိန္မေရြး လာခဲ့ပါ” ဟူ၍ “ဘြာလ္ပီး ေနာက္ဆက္တြဲ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီး ဆလိုင္းအုိက္ဇင္ခင္က ေရးသားထားသည္။

စီးယင္းႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနၾကသူမ်ားမွာ ဖလမ္း၊ ရိဒ္ေခါဒါရ္၊ ဟားခါး၊ ထန္တလန္၊ တီးတိန္၊ က်ီခါး၊ မတူပီ၊ ေရဇြာၿမိဳ႕မ်ားမွ ပါ၀င္ကာ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ၂၂၄ အိမ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းမွ ၁၃၆ အိမ္၊ မေကြးတိုင္းမွ တစ္အိမ္၊ စုစုေပါင္း ၃၆၁ အိမ္ရွိေၾကာင္း ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဖယ္ရွားခံရသူမ်ားတြင္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ထိခဲ့ေသာ နိမ္ေဇာလ္ႏွင့္ ေကာလ္ဖန္းရြာမွ အိမ္ေထာင္စု ၁၃ စု ပါ၀င္ေသာ္လည္း ၎တို႔အား စည္သာအပေတာဟု ေခၚဆုိသည့္ စီးယင္းသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းအမွတ္ ၁၄၅ တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရဘက္မွ ေနထိုင္ခြင့္ေပးထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔မွာ ယင္းခြင့္ျပဳထားသည့္ ေနရာတြင္ ေနထိုင္ျခင္းမရွိဘဲ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း အမွတ္ (၁၄၄) တြင္ ၀င္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာတြင္ ေနအိမ္မ်ား ဖယ္ရွားၿပီးျဖစ္သည့္ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း (၁၄၄) တြင္ သစ္ပင္မ်ား ျပန္လည္ စိုက္ပ်ဳိးေနၿပီျဖစ္ကာ စီးပြားေရးအရ သစ္ေတာေျမေနရာ က်ဴးေက်ာ္မႈ ျဖစ္စဥ္အတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္မႈျဖင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕ ျမန္မာအသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာနမွ ျပည္နယ္တာ၀န္ခံ ဦးကပ္ေထာင္းအား ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ အေရးယူသြားႏုိင္ရန္အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕ကာ ဆက္လက္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရက စီစဥ္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားအား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရာတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔အတားျပဳခဲ့ေသာ ညီညြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ပါတီ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးၾကည္လြင္၊ ဦးေက်ာ္ႏုိင္ဦး၊ ဦးလွစိန္တို႔ကိုလည္း ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးအရာရွိမွ ပုဒ္မ ၃၅၃ ျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ရက္က ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း၌ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ
0

No comments

Post a Comment

Mega Menu

blogger
© all rights reserved
made with by templateszoo