Monday, September 5, 2016

aung7

ခ်င္းျပည္၊ စီးယင္းသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း က်ဴးေက်ာ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ပါ၀င္ပတ္သက္ေန

Photo – Chin World’s Facebook
ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၅

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ စီးယင္းသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္း စီးပြားေရးအရ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ ေနထုိင္သူမ်ားကို ရွင္းလင္းခဲ့ရာတြင္ ယင္းက်ဴးေက်ာ္မႈအတြင္း အစိုးရ၀န္ထမ္းလည္း ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းကာ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနတို႔အား ကိုးကား၍ Chin State Government News ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စီးယင္းသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းအမွတ္ (၁၄၄) အတြင္း အိမ္ေျခေပါင္း ၃၆၁ လံုး က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္ၾကျခင္းျဖစ္ကာ ယင္းေနအိမ္မ်ားအား စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္က ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ကေလးခ႐ိုင္မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အသံုးျပဳကာ စက္ယႏၱရားမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနတို႔အား ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္ ၂၂ ခ်က္ပါ ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ “ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ စီးယင္းႀကိဳးဝုိင္းအကြက္အမွတ္(၁၄၄)အတြင္း ဥပေဒမဲ့လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးျမိဳ႕ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာန မွ ျပည္နယ္တာဝန္ခံ ဦးကပ္ေထာင္းသည္ နိမ္ေဇာလ္ ေက်းရြာ သဘာဝေဘးဒုကၡသည္ အေယာင္အေဆာင္မ်ားထံမွ ပထမအႀကိမ္ (၃၅၀၀၀၀) က်ပ္ လက္ခံရယူျခင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ စီးယင္း (၁၄၄) ကြင္း၌ အိမ္ဝင္း(၃)ဝင္းတြဲ ရယူပုိင္ဆုိင္ထားျခင္း၊ တတိယအႀကိမ္တြင္ အေရအတြက္ မေဖာ္ျပႏုိင္ေသာ္လည္း မ်ားျပားေသာ ေငြေၾကးမ်ား လက္ခံရာယူထားျခင္းျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ရွိေၾကာင္း၊ ၎သည္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း အဆုိပါ ဥပေဒမဲ့လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုိယ္တုိင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း၊ အားေပးခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားအား ကေလးၿမိဳ႕ေနသူ ဦးေအာင္ဒင္ပါ (၅)ဦးမွ တုိင္ၾကားခဲ့မႈေၾကာင္း၊ အဆုိပါ တုိင္ၾကားစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပဏာမစိစစ္ခ်က္မ်ားအရ မွန္ကန္မႈရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းကာ ဆက္လက္စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္” ဟူ၍ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္း ယာယီေနအိမ္တည္ေဆာက္၍ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ားမွာ စစ္ကုိင္းတိုင္း ကေလးၿမိဳ႕၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္း၊ ဟားခါး၊ မတူပီႏွင့္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္မွ လူမ်ားျဖစ္ကာ အဆိုပါေနရာအား ဘြလ္ပီးဟု ေဒသခံမ်ားက ေခၚေ၀ၚၾကသည္။

စီးယင္းႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနၾကသူမ်ားမွာ ဖလမ္း၊ ရိဒ္ေခါဒါရ္၊ ဟားခါး၊ ထန္တလန္၊ တီးတိန္၊ က်ီခါး၊ မတူပီ၊ ေရဇြာၿမိဳ႕မ်ားမွ ပါ၀င္ကာ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ၂၂၄ အိမ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းမွ ၁၃၆ အိမ္၊ မေကြးတိုင္းမွ တစ္အိမ္၊ စုစုေပါင္း ၃၆၁ အိမ္ရွိေၾကာင္း ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိရသည္။

Photo – Chin World’s Facebook
သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မႈျဖင့္ စီးယင္းႀကိဳး၀ိုင္း အမွတ္ (၁၄၄) အတြင္း သစ္ေတာဌာန ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ပုဂၢလိက သစ္ေတာစိုက္ပ်ဳိးေနသည့္ ဦးဗန္လာလ္ဟြာလ္၊ ဦးႏွိရ္သင္မာန္း (ဦးေဇာ္ဦးဟန္၏ ကိုယ္စားလွယ္) တို႔က ၎တို႔၏ ပုဂၢလိကစိုက္ခင္းအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ အိမ္ေဆာက္လုပ္ေနၾကသည့္ ဦးလာလ္ဗ်ာ၊ ဦးဒါးလ္လြယ္၊ ဦးလ်န္က်ဳံး၊ ဦး႐ိုခုမ္းမာ၊ ဦးခမ္းခန္႕မုန္း၊ ဦးေမာဆီ၊ ဦးထြန္က်ံဳးႏံုး၊ ဦးအုိင္ဇက္၊ ဦးခၽြန္ဆိုင္း၊ ဦးေဟာက္ဇနန္၊ ဦးထန္းသင္လ်န္တို႕အား ပုဒ္မ ၄၄၇/၄၂၇ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္တြင္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ ရဲစခန္း၌ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုထားသည္ဟု Chin State Government News ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားအား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရာတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔အတားျပဳခဲ့ေသာ ညီညြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ပါတီ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးၾကည္လြင္၊ ဦးေက်ာ္ႏုိင္ဦး၊ ဦးလွစိန္တို႔ကိုလည္း ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးအရာရွိမွ ပုဒ္မ ၃၅၃ ျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ရက္က ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း၌ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုထားၿပီး ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ဘြလ္ပီးမွ ဖယ္ရွားခံရသူမ်ားမွာ စီးစံေက်းရြာတြင္ ယာယီခိုလႈံလ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းေဒသခံမ်ားက ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။

လတ္တေလာတြင္ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားအား ဖယ္ရွားၿပီးခဲ့သည့္ ယင္းေျမေနရာမ်ားေပၚတြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သစ္ပင္မ်ား ျပန္လည္စုိက္ပ်ဳိးျခင္းလုပ္ငန္းအား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

aung7

About aung7 -

Aung Htun Linn.. The Hornbill News Agency.

Subscribe to this Blog via Email :