Ad

Slider

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕အား အေရးယူေရးအဆို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၆

အိမ္အကူအလုပ္သမႏွစ္ဦးအား ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈတြင္ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ ေၾကေအးေစခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕အား ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးေရးရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိႏွင့္ ပတ္သက္၍ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ ကန္႔ကြက္သူ တစ္ဦးသာ ရွိသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္တြင္ ဆုိင္ပိုင္ရွင္ မိသားစုမ်ားက အိမ္အကူ အလုပ္သမႏွစ္ဦးအေပၚ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ကင္းမဲ့စြာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့မႈျဖစ္ရပ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က ၾကား၀င္ညွိႏႈိင္းကာ ေက်ေအးေစခဲ့သည့္ လုပ္ရပ္အေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္၌ ယင္းအေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အဆိုအား ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌး၀င္းေအာင္ (ခ) ဦးၿပံဳးခ်ဳိက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၆ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အေရးႀကီးအဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ဦးတည္းပါ၀င္သည့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴး ေအာင္ဇင္မင္းက “ေကာ္မရွင္မွ အဖြဲ႔၀င္တခ်ဳိ႕သည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းခဲ့ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား သက္သာခြင့္ရေအာင္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္ကာ လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳဘဲ မိမိတုိ႔ေကာ္မရွင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအေပၚ ပ်က္ကြက္မႈရွိသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္” ဟူ၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဦးၿပံဳးခ်ဳိ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕၀င္အခ်ဳိ႕အား အေရးယူေပးရန္အဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေဇာ္၀င္းက “ေကာ္မရွင္ဟာ တျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မ်ားကဲ့သို႔ ဥပေဒေၾကာင္းအရ စည္းေႏွာင္မႈရွိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ တရားစြဲဆို အေရးယူျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္မရွိဘဲ သက္ဆုိင္ရာဌာနနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အႀကံျပဳ တုိက္တြန္းခ်က္ကိုသာ ေပးပို႔ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ ျဖစ္ရပ္အမွန္ကို လိုအပ္သလို စိစစ္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ပထမဦးစြာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ သက္ဆိုင္ရာဌာနက လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်က္မွာ နစ္နာမႈမ်ားအား ကုစားေပးႏုိင္ေရးအတြက္ သေဘာ႐ုိးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု ျပန္လည္ ေျဖရွင္းခဲ့သည္။

အဆုိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားၿပီးေနက္ လႊတေ္တာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူရန္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ ကန္႔ကြက္မဲ တစ္မဲသာ ရွိခဲ့ၿပီး ၾကားေန ရွစ္္မဲ၊ ေထာက္ခံမဲ ၃၇၄ မဲျဖင့္ ေထာာက္ခံသူမ်ားသည့္အတြက္ ယင္းအေရးႀကီးအဆုိအား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါ အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္ပိုင္ရွင္ မိသားစု၀င္မ်ားက အိမ္အကူအလုပ္သမႏွစ္ဦးအား ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ငါးဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးထားၿပီး လူကုန္ကူးမႈဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားသည္။

အိမ္အကူ အလုပ္သမႏွစ္ဦးအား လူသားခ်င္းစာနာမႈမဲ့စြာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Myanmar Now သတင္းေအဂ်င္စီမွ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ကိုေဆြ၀င္းက ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္လည္း ျဖစ္သည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ
0

No comments

Post a Comment

Mega Menu

blogger
© all rights reserved
made with by templateszoo