Ad

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕အား အေရးယူေရးအဆို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၆

အိမ္အကူအလုပ္သမႏွစ္ဦးအား ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈတြင္ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ ေၾကေအးေစခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕အား ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးေရးရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိႏွင့္ ပတ္သက္၍ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ ကန္႔ကြက္သူ တစ္ဦးသာ ရွိသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္တြင္ ဆုိင္ပိုင္ရွင္ မိသားစုမ်ားက အိမ္အကူ အလုပ္သမႏွစ္ဦးအေပၚ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ကင္းမဲ့စြာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့မႈျဖစ္ရပ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က ၾကား၀င္ညွိႏႈိင္းကာ ေက်ေအးေစခဲ့သည့္ လုပ္ရပ္အေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္၌ ယင္းအေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အဆိုအား ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌး၀င္းေအာင္ (ခ) ဦးၿပံဳးခ်ဳိက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၆ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အေရးႀကီးအဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ဦးတည္းပါ၀င္သည့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴး ေအာင္ဇင္မင္းက “ေကာ္မရွင္မွ အဖြဲ႔၀င္တခ်ဳိ႕သည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းခဲ့ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား သက္သာခြင့္ရေအာင္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္ကာ လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳဘဲ မိမိတုိ႔ေကာ္မရွင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအေပၚ ပ်က္ကြက္မႈရွိသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္” ဟူ၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဦးၿပံဳးခ်ဳိ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕၀င္အခ်ဳိ႕အား အေရးယူေပးရန္အဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေဇာ္၀င္းက “ေကာ္မရွင္ဟာ တျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မ်ားကဲ့သို႔ ဥပေဒေၾကာင္းအရ စည္းေႏွာင္မႈရွိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ တရားစြဲဆို အေရးယူျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္မရွိဘဲ သက္ဆုိင္ရာဌာနနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အႀကံျပဳ တုိက္တြန္းခ်က္ကိုသာ ေပးပို႔ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ ျဖစ္ရပ္အမွန္ကို လိုအပ္သလို စိစစ္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ပထမဦးစြာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ သက္ဆိုင္ရာဌာနက လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်က္မွာ နစ္နာမႈမ်ားအား ကုစားေပးႏုိင္ေရးအတြက္ သေဘာ႐ုိးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု ျပန္လည္ ေျဖရွင္းခဲ့သည္။

အဆုိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားၿပီးေနက္ လႊတေ္တာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူရန္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ ကန္႔ကြက္မဲ တစ္မဲသာ ရွိခဲ့ၿပီး ၾကားေန ရွစ္္မဲ၊ ေထာက္ခံမဲ ၃၇၄ မဲျဖင့္ ေထာာက္ခံသူမ်ားသည့္အတြက္ ယင္းအေရးႀကီးအဆုိအား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါ အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္ပိုင္ရွင္ မိသားစု၀င္မ်ားက အိမ္အကူအလုပ္သမႏွစ္ဦးအား ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ငါးဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးထားၿပီး လူကုန္ကူးမႈဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားသည္။

အိမ္အကူ အလုပ္သမႏွစ္ဦးအား လူသားခ်င္းစာနာမႈမဲ့စြာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Myanmar Now သတင္းေအဂ်င္စီမွ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ကိုေဆြ၀င္းက ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္လည္း ျဖစ္သည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

ေရေဘးကာလ ပိတ္ဆို႔ေနခဲ့သည့္ ေခ်ာင္းအေဟာင္းအား ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ျပန္ေဖာ္

ကေလး၊ စက္တင္ဘာ ၂၆

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရေဘးကာလက ႏုန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ေရေက်ာ္မႈမ်ား ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ပိတ္ဆို႔သြားခဲ့သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကေလးၿမိဳ႕၊ ထုိမာေက်းရြာ အေရွ႕ဘက္ရြာအထြက္ရွိ ေခ်ာင္းအေဟာင္းအား စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေက်းရြာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာသူ ရြာသား ၅၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ စုေပါင္း တူးေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယခင္က အက်ယ္ ၁၂ ေပခန္႔ရွိ အဆိုပါ ေခ်ာင္းမွာ ေစ်းေခ်ာင္းက်ဳိးရာမွာတစ္ဆင့္ ထိုမာရြာဘက္သို႔ စီးဆင္းေနသည့္ ရြာအေရွ႕ဘက္ ေပါက္ေတာလမ္း ေခၚ ထိုမာကုန္ထုတ္လမ္းကို ခ်ဳိးေဖာက္၍ ေပ ၅၀၀ ခန္႔ ပိတ္ဆို႔ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခ်ာင္းအေဟာင္း တူးေဖာ္တယ္ဆိုတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာက စိုက္ပ်ဳိးေရးရြာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးတဲ့ သီးႏွံေတြကေတာ့ ပဲမ်ဳိးစံုနဲ႔ စပါးေတြပါပဲ။ ေခ်ာင္းေဟာင္း ပိတ္ဆို႔သြားရတာကေတာ့ ၂၀၁၅ ေရေဘးေၾကာင့္ ေစ်းေခ်ာင္းက်ဳိးရာကတစ္ဆင့္ ထုိမာရြာဘက္ကို စီးဆင္းလာတဲ့ ရြာအေရွ႕ဘက္ ေပါက္ေတာလမ္းေခၚ ထိုမာကုန္ထုတ္လမ္းကို ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး ေခ်ာင္းအေဟာင္း ေပ ၅၀၀ ေလာက္ ပိတ္ဆို႔သြားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စီးဆင္းသြားတဲ့ ေရေတြကေတာ့ ေႏြလယ္ကြင္းျပင္ေတြဆီကို စီးဆင္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေပါက္ေတာလမ္းဆုိတာကေတာ့ ဒီေခ်ာင္းေဟာင္းကို တူးေဖာ္တာႏွင့္အမွ် ေပါက္တာရြာကို ေကာင္းစြာ သြားလာႏိုင္ၿပီး ပဲစိုက္ဧကကြင္းေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီး အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပဲကြင္းမ်ားအတြင္း ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးရန္ ထြန္စက္မ်ား၊ စက္ယႏၱရားမ်ား သြားလာ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ေတာတက္ေတာဆင္းမ်ား အဆင္ေျပမွာ ျဖစ္တယ္” ဟု ထိုမာေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသိန္း၀င္းက ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီသို႔ ေျပာသည္။


ေခ်ာင္းေဟာင္းတူးေဖာ္မႈကို ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း လမ္းမေပၚသို႔ ေက်ာ္တက္လာသည့္ ေရမ်ားကို ယာယီတာတမံမ်ား ေဆာက္လုပ္က ေျမာင္းအတြင္း ျပန္လည္စီး၀င္ေစျခင္းျဖင့္ ေခ်ာင္းေဟာင္းအတြင္း ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ရြာသူရြာသားမ်ားက တာ၀န္ခြဲေ၀၍ တူးေဖာ္ခဲ့ရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေပါက္တာလမ္း (ခ) ထိုမာကုန္ထုတ္လမ္းေပၚသို႔ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနသည့္ အဆိုပါ ေခ်ာင္းေရမွာ ယခင္က လမ္းမေပၚမွတစ္ဆင့္ ေႏြလယ္ျပင္ဟု ေဒသခံမ်ား ေခၚဆုိသည့္ လယ္ကြင္းမ်ားအတြင္းသို႔ စီး၀င္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဧက ၈၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ ယင္းလယ္ကြင္းမ်ားအတြင္း စိုက္ပ်ဳိးရန္အတြက္ အဆုိပါ ေခ်ာင္းကို တူးေဖာ္မွသာလွ်င္ အဆင္ေျပႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။


ထို႔ျပင္ ေပ ၁၃၇၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ အဆုိပါ ေပါက္ေတာလမ္းမွာလည္း ပ်က္စီးမႈမ်ား ရွိေနၿပီး ေႏြလယ္ဧက ၈၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ေရသြင္းေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားလည္း ပ်က္စီးေနသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ တင္ျပထားရသည္။

သန္႔ဇင္ေဆြ (ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ)

အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားအတြက္ ဥပေဒေရးဆဲြရန္ မရွိဟု ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူ ေျပာ

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၃

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အကာအကြယ္ တစံုတရာ ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ဥပေဒ ေရးဆြဲရန္မရွိေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚတင္ေႏြဦးက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္ အိမ္အကူမ်ား၏ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရမႈမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးမည့္ ဥပေဒ ေရးဆြဲရန္ ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မီဒီယာမ်ားက ေမးျမန္းခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အိမ္အကူ လုပ္ငန္းမွာ မီးဖိုေခ်ာင္ဝန္ထမ္း၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ ၿခံေစာင့္၊ ဒရိုင္ဘာတို႔အျပင္ အလုပ္ရွင္ရဲ႕ အိမ္မွာ ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးရတဲ့ အလုပ္သမားေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ က်ြန္မေျပာခ်င္တာက ကၽြန္မတို႔ Domestic Worker နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒေရးဆြဲဖို႔မရွိပါဘူး'' ဟု အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚခင္ေႏြဦးက ေျပာသည္။

ေဒၚခင္ေဆြဦးအား ကမၻာ့အလုပ္သမားအဖြဲ႕ ILO က ဦးစီး၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စိမ္းလန္းစိုေျပတြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ အိမ္အကူလုပ္ငန္းအား တန္ဖိုးထားျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မီဒီယာမ်ားက ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“Domestic Worker ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒအရ ဘာေတြ ျပဌာန္းဖို႔လိုမလဲ။ အစိုးရက တစ္ခုခုလုပ္မယ္ဆိုတာနဲ႔ ဘာကူရမလဲ ကၽြန္မတို႔ ကူဖို႔အသင့္ပါပဲ။ ကၽြန္မတို႔ကိုယ္တိုင္က်ေတာ့ ပညာေပးလုပ္ငန္းစဥ္ပဲ လုပ္လို႔ရမယ္ေလ။ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြက်ေတာ့ အစုိးရက လုပ္မွရမယ္''ဟု အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ ေဒၚခင္ေလးက ေျပာသည္။

ILO ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ အိမ္အကူလုပ္သားသည္ အနည္းဆံုး တစ္ပတ္လ်ွင္ တစ္ရက္ နားခြင့္ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေျခခံလစာကို ရရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အိမ္အကူလုပ္သားေစခုိင္းမႈမ်ားတြင္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ခံရမူမ်ားရွိေနၿပီး မၾကာခင္အခ်ိန္ကပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ မိသားစုမ်ားက အလုပ္သမား ၂ ဦးအေပၚ လူ႔အသက္ ေသဆံုးေစႏုိင္ေလာက္သည့္ ႏွိပ္စက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ အစိုးရကိုယ္တိုင္ အာ႐ံုစိုက္လာခဲ့ရသည္။ အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္ကို မီဒီယာမ်ားက ဦးေဆာင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းျဖစ္ရပ္ကို ေဖာ္္ထုတ္ခဲ့သူ Myanmar Now သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ကိုေဆြ၀င္း၏ လုပ္ရပ္အေပၚ ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ဂုဏ္ျပဳလႊာ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ဂုဏ္ျပဳလႊာကို သမၼတ႐ံုး ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ထိုးထားျခင္းျဖစ္ကာ သမၼတ႐ံုးကိုယ္စား ျပန္ၾကားေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္း ႏွိပ္စက္ခံအိမ္ကူကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမန္ဆံုး ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ အေရးယူရန္အတြက္ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖဲြ႕ - UNICEF က သတင္းထုတ္ျပန္ထားၿပီး ယင္းကေလးငယ္ႏွစ္ဦးအတြက္ စိတ္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား အလ်င္္အျမန္ ရရွိေရးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဆႏၵကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္သြားရန္ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

ေနမင္းသူ

“မယ္ပိုင္စီးသလို ျဖစ္ေနၿပီ” ဟု ကေလး မဘသပြဲတြင္ ဦး၀ီရသူ မိန္႔

ကေလး၊ စက္တင္ဘာ ၂၂

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ျပင္ဆင္ေနၾကခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ပါတီအတြက္မွ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေပးျခင္း ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ကေလးၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ - မဘသ ေလးႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားတြင္ မဘသ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူက မိန္႔ၾကားလိုက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ ေန႔လယ္ပိုင္းက ကေလးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ မဘသ ေလးႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားထဲမွ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဘသ၏ မူ၀ါဒ မည္သို႔ ရွိသည္ဟူသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ယခုကဲ့သို႔ မိန္႔ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“မဘသ ဆရာေတာ္ေတြက ဘယ္ပါတီအတြက္မွ စည္း႐ုံးမေပးဘူး။ မဲဆြယ္ မေပးဘူး” ဟု မဘသ ဦးေဆာင္သံဃာေတာ္ ဦး၀ီီရိသူက မိန္႔သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ သံဃာေတာ္ ၁၅၇ ပါး၊ သီလရွင္ ၁၅ ပါးခန္႔ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ ၉၈၇ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားထဲမွ မဘသႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားကို ေမးျမန္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ မဘသ၏ မူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးက ေမးျမန္းခဲ့ရာ “ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ့ပတ္သက္လို႔ မဘသက မူ၀ါဒ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ မူ၀ါဒကေတာ့ ပါတီမစြဲရဘူး၊ ပုဂၢိဳလ္ မစြဲရဘူး၊ ဘာသာ မစြဲရဘူး၊ ေဒသမစြဲရဘူး၊ ဂိုဏ္းစြဲမရွိရဘူး။ အရည္အခ်င္းရွိရင္၊ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူဆိုရင္ ဘယ္ပါတီကပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္အဖြဲဲ႕အစည္းက ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပါတီႀကီးႀကီး ေသးေသး။ ေနာက္ဆံုး ပါတီက မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တစ္သီးပုဂၢလ ျဖစ္ရင္ေတာင္မွ ေရြးခ်ယ္သင့္တယ္။ အဲဒီလို လက္႐ံုးရည္၊ ႏွလံုးရည္နဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့သူေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္မွ ဒီလႊတ္ေတာ္ႀကီးက အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းႏုိင္မွာ။ အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးရင္လည္း ဒီလႊတ္ေတာ္က အစိုးရကို ေကာင္းေကာင္းႀကီး ေမာင္းႏွင္ႏုိင္မွာ။ အဲဒါေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းက ပဓာန၊ ပါတီေတြ မူ၀ါဒေတြမွာက ပဓာန မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါက မဘသရဲ႕ မူ၀ါဒပါ။ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက ကိုယ့္ၿမိဳ႕ရြာအတြက္ အက်ဳိးရွိမယ္ဆုိရင္ ႀကံ့ခိုင္ဖြံံ႕ၿဖိဳးေရးအမတ္ကို ေရြးခ်ယ္။ NLD က ကိုယ့္ၿမိဳ႕ရြာအတြက္ အက်ဳိးရွိမယ္ဆုိရင္ NLD အမတ္ကို ေရြးခ်ယ္။ မဘသက ႀကိဳက္တယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ကိုယ္စားလွယ္က အရည္အခ်င္း မရွိဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ပါတီေသးေသးေလးက အရည္အခ်င္းရွိတယ္ဆုိရင္ အဲဒီ ပါတီေသးေသးေလးက ကိုယ္စားလွယ္ကို ေရြးခ်ယ္။ ဘယ္ပါတီကမွ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အရည္အခ်င္း မျပည့္မွီဘူး၊ တသီးပုဂၢလကေနၿပီးေတာ့ အရည္အခ်င္း စံမွီေနတယ္ဆုိရင္ တစ္သီးပုဂၢလက ကိုယ္စားလွယ္ကို ေရြးခ်ယ္။ မဘသက လက္ခံတယ္။ အဲဒါက မဘသရဲ႕ မူ၀ါဒပါ။ ဒါေပမဲ့လုိ႔ သူတို႔ေတြက ေလာဘတအားႀကီးၿပီးေတာ့ အကုန္လံုး သိမ္းႀကံဳးၿပီးေတာ့ အပိုင္စီး၊ ေမာင္ပိုင္စီးသလိုေပါ့ဗ်ာ။ ဒီေခတ္ဒီအခါကေတာ့ မယ္ပိုင္စီးသလုိေပါ့” ဟုလည္း မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

မယ္ပိုင္စီးသလို ဟူသည့္ စကားရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သူ႔အား ရည္ရြယ္ေျပာဆိုသည္ကိုမူ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ အာဏာရပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ယခုကဲ့သို႔ ထည့္သြင္း ေျပာဆိုထားေသးသည္။

“ပါတီက ေျပာတယ္။ တစ္သီးပုဂၢလက ကိုယ္စားလွယ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါဆိုတဲ့ စည္းကမ္းကို သူတို႔က လက္မခံတာ။ သူတို႔ပါတီကလြဲရင္ ဘယ္ပါတီကိုမွ မေရြးခ်ယ္ေစခ်င္တာ။ အဲဒီေတာ့ မဘသက ဒီမိုကေရစီမဆန္တာလား၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အမ်ဳိးသားေရးမဆန္၊ ဒီမိုကေရစီမဆန္တာလားဆုိတာ ရွင္းေနတာပဲ။ မဘသ မူ၀ါဒက ဘယ္ပါတီမွ အားမေပးပါဘူး။ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူကိုပဲ အားေပးတယ္။ ပါတီကို ေရြးခ်ယ္၊ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူကိုလည္း ေရြးခ်ယ္။ ေနာက္ မဘသကို အထင္အျမင္ လြဲမွားေနၾကတာလည္း ျဖစ္တယ္။ အထင္အျမင္ မလြဲမွားဘဲနဲ႔ သူတို႔ကို အားမေပးဘူးလို႔ သူတုိ႔ေတြက တစ္ဖက္သက္ မေကာင္းတာေတြ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ မဘသကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ အင္အားနဲ႔ ဖိၿပီးေတာ့ အႏိုင္က်င့္တာပဲ ျဖစ္တယ္” ဟု ဦး၀ီရသူက မိန္႔သည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း (NLD ပါတီ၀င္) က ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းက စင္ကာပူႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္စဥ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ (မဟန) ရွိၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ မဘသ မရွိသင့္ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ရာ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး အစိုးရဘက္မွ ေတာင္းပန္ရမည္ဟု မဘသဘက္မွ ေတာင္းဆုိခဲ့ဖူးသည္။

သို႔ေသာ္ မဘသ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို တံု႔ျပန္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း NLD ဘက္မွ တံု႔ျပန္ခဲ့သည့္အျပင္ ယင္းေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေျဖရွင္းဖုိ႔ မလိုေၾကာင္း သာသနာေရး၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုက RFA သတင္းဌာနသို႔ ေျပာဆိုထားသည္။

၂၀၁၆ ဇူလုိင္လအတြင္းကလည္း မဟနအဖြဲ႕က မဘႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးရာ မဘသ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူက အင္တာနက္ Facebook စာမ်က္ႏွာမွ တစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အာဏာရွင္ဟု စြပ္စြဲေရးသားကာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။

ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ အာဏာရပါတီႏွင့္ အစိုးရသစ္မွာ မိမိအား ရန္သူေတာ္ နံပါတ္တစ္အျဖစ္ ပစ္မွတ္ထားကာ မဘသတစ္ဖြဲ႕လံုးအား က်ဴပင္ခုတ္ က်ဴငုတ္မက်န္ ၿဖိဳခြင္းဖ်က္ဆီးရန္ ေျခလွမ္းလာေၾကာင္း၊ ယခင္က မိမိအား ေထာင္ခ်ခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားမွာ မိမိ၏ အမ်ဳိးျဖစ္လို႔ ယင္းတုိ႔အေပၚ ယခုအထိ ေမတၱာမပ်က္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခု မိမိအား ေထာင္ခ်မည့္ အမ်ဳိးသမီး အာဏာရွင္ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုလည္း မိမိအမ်ဳိး ျဖစ္သည့္အတြက္ ေမတၱာပ်က္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္ RFA သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္း မဘသ ေလးႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာေသးခင္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္မည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ““႐ိုဟင္ဂ်ာ မဟုတ္ပါဘူး၊ No ႐ိုဟင္ဂ်ာဆုိတဲ့ စကားလံုးေလးကို မေျပာႏုိင္ေသးတာ။ အဲဒီလို မေျပာႏုိင္ပါဘဲနဲ႔၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နည္းနည္းေလးမွ မခ်ရပါေသးဘဲနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာကို ဖိတ္ေခၚတယ္ဆုိတာကေတာ့ ျပည္တြင္းေရးကို ျပည္ပလူေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းခိုင္းသလို ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ခပ္႐ိုင္း႐ိုင္း ဥပမာ ေပးရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကိုယ့္သမီးဖင္ အနာေပါက္တာကို တစိမ္း ေယာက်္ားေလးကို ေဆးလိမ္းခိုင္းသလို ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဒါကေတာ့ ကိုဖီအာနန္ကို အစိုးရခိုင္းတာဟာ အဆင့္ေက်ာ္ေနတယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းကို ေျပာတာပါ။ ကိုဖီအာနန္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘုန္းႀကီးတုိ႔ကလည္း ႏိုင္ငံတကာအေနနဲ႔ အဲဒီလုိ ဖိတ္ေခၚတာကို မႀကိဳက္ဘူး” ဟု ဦး၀ီရသူက မိန္႔ၾကားသည္။

သန္႔ဇင္ေဆြ (ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ)

ကေလးၿမိဳ႕တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ စေတကာကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္

ကေလး၊ စက္တင္ဘာ ၂၂

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ စေတကာ ကမ္ပိန္းတစ္ရပ္အား စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကေလးခ႐ိုင္၊ ကေလးၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္က အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) – WLB က ဦးေဆာင္၍ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ စေတကာကမ္ပိန္းအျဖစ္ “War is Expensive, Peace is Priceless” ေရးထိုးထားေသာ စေတာကာမ်ားအား ကေလးၿမိဳ႕တြင္း ေမာင္းႏွင္ေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ဆိုင္ကယ္မ်ားတြင္ ကပ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ စေတကာကမ္ပိန္း မလုပ္ခင္ ေန႔လယ္၂ နာရီခန္႔ကလည္း ကေလးၿမိဳ႕ရွိ သိမ့္ ခန္းမတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။

“အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မွ ဦးေဆာင္၍ ဤၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားမႈႀကီးအား လူထုလူတန္းစားအတြင္း လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးစံု ဆင္ႏႊဲမႈ အဖံုဖံုနဲ႔ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲလ်က္ ရွိပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္အမွန္ ဧကန္လိုအပ္ေနၿပီဆိုသည္ကို အားလံုးသိျမင္ ႏုိးၾကားလာေစရန္ ရည္ရြယ္လႈံ႕ေဆာ္လုိက္ပါသည္” ဟု အဆုိပါပြဲအား ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မမီးမီးက ေျပာသည္။


အဆိုပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ပြဲသို႔ ကေလးခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ေဇာ္မိုးအပါအ၀င္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး WLB မွ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္ကိုမူ မသန္းသန္းခိုင္က ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ ၂၁ ရာစု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပင္လံုညီလာခံသည္ စစ္မွန္၍ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လမ္းစတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားထဲမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဟာေျပာေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္း၍ တရားမွ်တေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းသို႔ ေရွ႕႐ႈ၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဘ၀ အဆင့္အတန္း တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ ဦးတည္သည့္ WLB ကို တိုင္းရင္းသားေဒသအသီးသီးအား အေျခခံ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးအဖဲြ႕အစည္း ၁၃ ဖြဲ႕ျဖင့္ စုေပါင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

သန္႔ဇင္ေဆြ (ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ)

၇၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢညီလာခံတြင္ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္း (အျပည့္အစံု)

Photo : http://www.dailyherald.com
ဥကၠ႒ႀကီး၊ ဂုဏ္သေရရွိ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ လူႀကီးမင္းမ်ားရွင့္

၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရသစ္ရဲ႕ ပထမဦးဆုံး ကုိယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ဒီအေထြေထြ ညီလာခံမွာ စကားေျပာရင္း ကုလသမဂၢ ပဋိဉာဏ္စာတမ္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ မူေတြအေပၚမွာ အျပည့္အ၀ ယုံၾကည္မႈရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားရတာဟာ ကၽြန္မရဲ႕တာ၀န္၊ ကၽြန္မရဲ ႔အခြင့္ထူး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ႀကီးရဲ႕ ခြန္အားဟာ ပဋိဉာဏ္စာတမ္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒရဲ ႔အေျခခံမူေတြမွာ ထည္႔သြင္းထားတဲ့ တကမၻာလံုးလႊမ္းၿခံဳအက်ံဳး၀င္မႈနဲ႔ တရား၀င္ ျဖစ္မႈတို႔အေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။ ၿပီးျပည့္စုံမႈ မရွိျခင္းနဲ႔ ကန္႔သတ္မႈေတြ ရွိေနေပမဲ့ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီးဟာ ကၽြန္မတုိ႔အားလုံးရဲ႕ ပုိမုိ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ သာယာ၀ေျပာတဲ့ ကမၻာႀကီးျဖစ္ေရး၊ ဂရုဏာတရား ထြန္းကားတဲ့ လူသားအားလုံးရဲ႕ ေနရာထုိင္ခင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး ဆုိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို သိုမွီးထားတဲ့ အဖြဲ႔ႀကီးအျဖစ္ ရွိေနဆဲပါ။

၂။ ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံဟာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွာ လႊတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသစ္ အျဖစ္ ကုလသမဂၢကုိ ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကာလဟာ ကမၻာ့လူသားေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သာတူညီမွ်ေရး၊ သာယာ၀ေျပာေရး၊ တရားမွ်တေရးေတြအတြက္ လူသားတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ႏုိင္စြမ္းအေပၚမွာ ယုံၾကည္မႈ ထားရွိၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံသစ္ေတြကုိ ျပန္လည္ ထူေထာင္ဖုိ႔ ရုန္းထၾကတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုတႀကိမ္ ထပ္မံၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအဖုိ႔ ျပတ္သားတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ထားရွိႏုိင္ပါၿပီ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏုိ၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ကၽြန္မတုိ႔ ျပည္သူေတြဟာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကုိ တခဲနက္ မဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တခုကုိ ေထာက္ခံတယ္ဆုိတာ ျပသျခင္းသာမက၊ သူတုိ႔ရဲ႕ အခြင့္အေရး၊ စြမ္းရည္၊ သူတုိေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ပုံစံ စတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ပ်ဳိးေထာင္မႈေတြအတြက္ မဲေပးခဲ့ၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ရည္ရြယ္ေတြဟာ ကုလသမဂၢကုိ စတင္ ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြရဲ႕ အယူအဆနဲ႔လည္း ထပ္တူ ထပ္မွ် ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ဓားသြားေတြကုိ ထြန္သြားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရး ဆုိတဲ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ေခတ္သစ္ အသုံးအႏႈန္းနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့၊ ဖ်က္ဆီးႏုိင္တဲ့ လက္နက္ေတြကုိ စုိက္ပ်ဳိးေရး ယႏၱရားေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရး ဆုိတဲ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ဟာ ကၽြန္မတုိ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ အိပ္ခြင့္မသာဘဲ လယ္ယာေျမေတြကုိလည္း ဆုံးရႈံးခဲ့ရတဲ့ ကၽြန္မတုိ႔ ျပည္သူေတြဟာ အထက္မွာ ေျပာခဲ့တဲ့အတုိင္း ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုိအပ္တယ္ဆုိတာကုိ စိတ္ထဲ၊ ႏွလုံးထဲမွာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ နားလည္ထားၾကပါတယ္။ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ေနအိမ္ထဲမွာ လုံၿခံဳမႈရွိဖုိ႔၊ မိမိတုိ႔ရဲ႕ စြမ္းရည္အေပၚမွာ ယုံၾကည္မႈရွိၿပီး အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔၊ လူငယ္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္ အလားအလာအတြက္ စိတ္ခ် ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ရရွိႏုိင္ဖုိ႔၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားဘ၀ လုံၿခံဳဖုိ႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ႂကြယ္၀တဲ့ ျပည္ေထာင္စုသားေတြရဲ႕ ရပုိင္ခြင့္နဲ႔ တာ၀န္ကုိ အျပည့္အ၀ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔တုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ရုိးရွင္းတယ္၊ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ခက္ခဲတယ္ဆုိတာကုိေတာ့ အထူး ေျပာစရာ မလုိပါဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ဒီ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ကုိ ေရာရွိႏုိင္ဖုိ႔ တခုတည္းေသာ လမ္းေၾကာင္းကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္းကုိ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ျပတ္သားတဲ့ သံဓိ႒ာန္ခ်မွတ္ၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရပါလိမ့္မယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္


၄။ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းလုံၿခံဳစြာ ေနထုိင္ခြင့္၊ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ခြင့္ဆုိတဲ့ ၂၀၃၀ ျပည့္ အဓြန္႔ရွည္ ခုိင္ၿမဲတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ပန္းတုိင္နဲ႔ အက်ဳံး၀င္တဲ့ ေမြးရာပါ ရပုိင္ခြင့္ေတြကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆုံးရႈံးခံခဲ့ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ ျပည္တြင္း လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡေတြ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ ႏုိင္ငံတခုအဖုိ႔ အဓြန္႔ရွည္ ခုိင္ၿမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ရရွိဖုိ႔ဆုိတာထက္ ဘယ္အရာမွ ပုိၿပီး အေရးမႀကီးႏုိင္ပါဘူး။ ဒါဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရသစ္အေနနဲ႔ အဓိက စိန္ေခၚမႈႀကီးတရပ္အျဖစ္ အဆင့္ျမင့္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ခက္ခဲ ရႈပ္ေထြးတဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးတရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၊ တနည္းအားျဖင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံႀကီးကုိ မၾကာေသးခင္က ကၽြန္မတုိ႔ ေခၚယူ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီ ညီလာခံဟာ လႊတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ေပၚေပါက္ေရး အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ညီလာခံရဲ႕ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ကုိ ျပန္လည္ အသက္သြင္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္ၾကတဲ့ ဒီညီလာခံဟာ အားလုံးပါ၀င္ေရးမူနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ကုိ အေျချပဳထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီညီလာခံ က်င္းပရုံနဲ႔ မၿပီးေသးပါဘူး။ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ တည္တန္႔ခုိင္ၿမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီကုိ ခ်ီတက္တဲ့ခရီးမွာ အေရးႀကီးတဲ့ ပထမအဆင့္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရရွိလာတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ကၽြန္မတုိ႔ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ မေဖာ္ျပႏုိင္ေလာက္တဲ့ ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲဖြယ္ စစ္ေဘး စစ္ဒဏ္က ေနာင္လာမယ့္ မ်ဳိးဆက္ေတြကုိ ကယ္တင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရခုိင္အေျခအေန


၅။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ႕ အေျခအေနကုိ ကမၻာက အာရုံ စူးစုိက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ တာ၀န္သိတဲ့ ကမၻာ့မိသားစု အဖြဲ႔၀င္ ႏုိင္ငံတခုအေနနဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ ႏုိင္ငံတကာက အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္တာကုိ မစုိးရိမ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ ရခုိင္ျပည္အတြင္း လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္း အားလုံးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး၊ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုိ ဦးတည္ေစတဲ့ အဓြန္႔ရွည္ ခုိင္ၿမဲေသာ အေျဖရရွိဖုိ႔အတြက္ သံဓိ႒ာန္ ခ်ထားပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔အစုိးရဟာ နားလည္မႈနဲ႔ ယုံၾကည္မႈရရွိေရးကို ဦးတည္တဲ့ ေရတုိ၊ ေရရွည္အစီအစဥ္ေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ဘက္ေပါင္းစုံက ခ်ဥ္းကပ္ေနပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အေကာင္အတည္ေဖာ္ေရး ဗဟုိေကာ္မီတီကုိ အစုိးရသစ္တာ၀န္ယူၿပီး မၾကာခင္မွာ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ဗဟုိေကာ္မီတီေအာက္မွာ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ လုပ္ငန္းေကာ္မီတီေတြဟာ လုံၿခံဳေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ထမ္းေဆာင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေရးတုိ႔ကုိ စိစစ္ၿပီး ေနရာခ်ထားေရး၊ လူမႈစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတုိ႔ကုိလည္း ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ လူသားခ်င္း စာနာမႈအကူအညီေတြ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔လည္း ပူးေပါင္း ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

၆။ ဒီျပႆနာကုိ ၿပီးျပည့္စုံၿပီး ပုိမုိထိေရာက္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ႀကိဳးပမ္းရာမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစဖုိ႔အတြက္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကုိဖီအာနန္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကုိလည္း ကၽြန္မတုိ႔ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ အဖြဲ႔၀င္ (၉) ဦး ပါ၀င္တဲ့ ဒီေကာ္မရွင္ရဲ႕ တာ၀န္ေတြထဲမွာ - ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူ႔အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ေတြ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ အေျခခံ ရပုိင္ခြင့္နဲ႔ လုံၿခံဳေရးကိစၥေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ပဋိပကၡဟန္႔တားေရး၊ စာနာမႈအေထာက္အပံ့ေပးကမ္းေရး၊ ရပုိင္ခြင့္မ်ားနဲ႔ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ လူမႈအေဆာက္အဦးေတြ တည္ေဆာက္ေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ျမင့္တင္ေရးတုိ႔ကုိ အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မယ္။

၇။ ဒီေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းလုိက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တခ်ဳိ႕အစိတ္အပုိင္းေတြက အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ သဟဇာတ ျဖစ္ထြန္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သာယာ၀ေျပာေရး ရရွိဖုိ႔အတြက္ ဆက္လက္ အားထုတ္သြားမယ္ဆုိတာ ကၽြန္မတုိ႔ စိတ္ပုိင္းျဖတ္ထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္း၀ုိင္းအေနနဲ႔ နားလည္မႈရွိၿပီး အျပဳသေဘာနဲ႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။ မလုိမုန္းတီးမႈနဲ႔ စာနာခြင့္လႊတ္ျခင္း ကင္းမဲ့တဲ့ အုပ္စုေတြကုိ အခုိင္အမာ ဆန္႔က်င္ရပ္တည္ျခင္းအားျဖင့္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ၊ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ လူပုဂၢဳိလ္ဆုိင္ရာ တန္ဖုိးေတြကုိ ယုံၾကည္မႈရွိေၾကာင္း ထပ္မံၿပီး အေလးအနက္ ေျပာၾကားလုိပါတယ္။

SDG ေရရွည္တည္တန္႔တဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပန္းတုိင္ အေကာ္အထည္ေဖာ္ေရး


၈။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးတုိ႔ဟာ ကၽြန္မတုိ႔ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရး လုိအပ္ခ်က္ေတြ ျပည့္၀ေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒနဲ႔ အစီအစဥ္ေတြကုိ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ၂၀၁၆ အမ်ဳိးသား စီးပြားေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မူ၀ါဒဟာ အေျခခံအေဆာက္အဦးဆုိ္င္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ပုဂၢလိကက႑၊ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး စတာေတြ ပါ၀င္တဲ့ SDG ေရရွည္တည္တန္႔တဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပန္းတုိင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးနဲ႔ ကုိက္ညီေအာင္ ေရးဆြဲထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ လူငယ္ေတြရဲ႕ စြမ္းရည္ျမင့္မားေရးနဲ႔ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေရးတုိ႔ဟာ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ လူထုအေျချပဳ အားလုံးပါ၀င္ေရး မူ၀ါဒ ရည္မွန္းခ်က္ေတြအတြက္ အဓိက ေသာ့ခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

၉။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ေတြ အေနနဲ႔ ကၽြန္မတုိရဲ႕ တူညီေသာ စုိးရိမ္ေၾကာင့္က်စရာ အမ်ားအျပားကုိ မေန႔က ဒီညီလာခံ စတင္ခ်ိန္ကတည္းက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ခြင့္ျပဳထားတဲ့အခ်ိန္အတြင္း အနည္းအက်ဥ္းပဲ ေျပာၾကားပါမယ္။ ေရြ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈ၊ အၾကမ္းဖက္၀ါဒ၊ ႏ်ဴကလီးယားဖ်က္သိမ္းေရးတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Photo : www.independent.co.uk

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈ


၁၀။ ျပႆနာေတြအတြက္ ေရရွည္ခုိင္ၿမဲမယ့္အေျဖကုိ ရရွိဖုိ႔အတြက္ ျပႆနာဇစ္ျမစ္ကုိ စုံစမ္း စစ္ေဆးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ မၾကာေသးမွီ ႏွစ္ေတြအတြင္း မႀကံဳစဘူးေအာင္ မ်ားျပားလွတဲ့ ေျပာင္းေရြ႕အေျခခ်မႈေတြနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဒုကၡေတြဟာ ပုံမွန္မဟုတ္တဲ့ ေျပာင္းေရြ႕အေျခခ်မႈရဲ႕ အေရးအႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းရင္း ၂ ရပ္ကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ လုိအပ္လာေစပါတယ္။ အဲဒီ အေၾကာင္းရင္း ၂ ရပ္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မရွိျခင္းနဲ႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ကင္းမဲ့ျခင္းတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ဖုိ႔နဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကတဲ့အခါမွာ လူအခြင့္အေရးကုိေလးစားမႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ မတူကြဲျပားမႈ၊ သည္းခံခြင့္လြတ္မႈတုိ႔ကုိ ျမင့္တင္ေရးနဲ႔ ဘက္စုံစီးပြားေရး မူ၀ါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတုိ႔ကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားလုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါဟာ စိန္ေခၚမႈႀကီးတရပ္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒနဲ႔အညီ တရားမွ်တၿပီး ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ ေျဖရွင္းမႈရရွိဖုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြ႕ေျပာင္း အေျခခ်ေနထုိင္သူေတြဟာ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ကမၻာ့စီးပြားေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ မေမ့သင့္ၾကပါဘူး။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကုိ ခုိင္မာေအာင္ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံနဲ႔ မူရင္းႏုိင္ငံတုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ၂ ႏုိင္ငံစလုံးရဲ႕ စီးပြားေရးကုိ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစတယ္လုိ႔ ကၽြန္မ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ ကမၻာႀကီးမွာ ကၽြန္မတုိ႔အားလုံး မွ်ေ၀ေနထုိင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တန္ဖုိးထားမႈနဲ႔ ႂကြယ္၀မႈေတြကုိ မွ်ေ၀ၾကျခင္းအားျဖင့္ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္တဲ့ ကမၻာႀကီးကုိ ဖန္တီးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္၀ါဒ တန္ျပန္ေရး


၁၁။ သာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရးတုိ႔နဲ႔ ဆက္ႏြယ္တဲ့ အၾကမ္းဖက္ အစြန္းေရာက္၀ါဒ ပုံစံအားလုံးကုိ ကၽြန္မတုိ႔ အတူတကြ ရပ္တည္ ဆန္႔က်င္ၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အစြန္းေရာက္၀ါဒဟာ အၾကမ္းဖက္၀ါဒရဲ႕ ဇစ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အစြန္းေရာက္၀ါဒရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းေတြကုိ စူးစမ္းဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ဖူလုံမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ သံသယျဖစ္စရာ မလုိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဦးတည္ခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္း၊ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ ကင္းမဲ့ျခင္းတုိ႔ဟာလည္းပဲ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြကုိ ေရရာ ေသခ်ာမႈ ရွိသေယာင္ ျပသေနတဲ့ အယူအဆေတြရဲ႕ ညြတ္ကြင္းမိေစႏုိင္တယ္ဆုိတာလည္း ကၽြန္မတုိ႔ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏ်ဴကလီးယားဖ်က္သိမ္းေရး


ႏ်ဴကလီးယားကင္းမဲ့ေသာ ကမၻာႀကီး ျဖစ္ေျမာက္ေရးကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေထာက္ခံပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံက တင္သြင္းတဲ့ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရး ႏွစ္ပတ္လည္ ျပဌာန္းခ်က္ဟာ လက္ရွိနဲ႔ ေနာင္လာမယ့္ မ်ဳိးဆက္ေတြအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လုံၿခံဳမႈ ရရွိေရးကုိ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ေဒသအမ်ားအျပားမွာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ကင္းမဲ့တဲ့ ရပ္၀န္းေတြ ထူေထာင္ေရးကိစၥဟာ ဒီရည္မွန္းခ်က္အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈ ပိတ္ပင္ေရး CTBT စာခ်ဳပ္ အတည္ျပဳခ်က္ကုိ ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံက ဒီညေနမွာ တင္းသြင္းမွာျဖစ္ေၾကာင္း ၀မ္းေျမာက္စြာ အေထြေထြညီလာခံကုိ အသိေပးလုိပါတယ္။

ကုလညီလာခံတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေျပာမည္

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၀

(၇၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္မည့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ က်င္းပေနသည့္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေထြေထြ မူ၀ါဒေရးရာဆုိင္ရာ မိန္႔ခြန္းအား တက္ေရာက္ ေျပာၾကားမည္ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၃ ႏုိင္ငံ စုေပါင္းပါ၀င္မည့္ အဆုိပါညီလာခံကို စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ကာ ယင္းညီလာခံသို႔ ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲမ်ား တက္ေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုက်င္းပမည့္ ညီလာခံေဆာင္ပုဒ္အျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကမၻာႀကီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ၾကစုိ႔ဟူ၍ ျဖစ္ၿပီး ယင္းေဆာင္ပုဒ္ကို ညီလာခံသဘာပတိျဖစ္သူ ဖီဂ်ီႏုိင္ငံမွ မစၥတာ ပီတာသြန္မဆင္းက အဆုိျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမႈအစီအစဥ္ကို အစုိးရပိုင္ ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယို အစီအစဥ္တုိ႔တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည့္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ခန္႔မွန္းအခ်ိန္ ည ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ေပးရန္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနဘက္မွ စီစဥ္ထားသည္။

ကုလ အေထြေထြညီလာခံတြင္ တက္ေရာက္လာၾကမည့္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု အႀကီးအကဲမ်ားက မိမိတို႔ႏုိင္ငံအလုိက္ အေထြေထြ မူ၀ါဒေရးရာမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေရးရာကိစၥမ်ားအေပၚ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ မိန္႔ခြန္းမေျပာမီကာလအတြင္း ယူနက္စကို ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Ms.Irina Bokovaw ၊ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Mr.Lars Lokke Rasmussen ၊ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံ သမၼတ Mr. Enrique Pena Nieto ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥစ္ ရွိတ္ဟာဆီနာတို႔ႏွင့္လည္း နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢ ဌာနခ်ဳပ္၌ သီးျခားစီ ေတြ႕ဆုံံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

မူးယစ္ႏြံက လြတ္လာသူေတြအတြက္ လံုၿခံဳမႈမရွိတဲ့ ေနရာ

“ဘ၀အတြက္ ၁၄ ရက္”။

ဒီကဗ်ာကို ေရးတဲ့သူက စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကေလးခ႐ိုင္၊ ကေလးၿမိဳ႕၊ ထိုမာ စက္မႈလယ္ယာစံျပေက်းရြာ၊ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေဆးျဖတ္စခန္းက ေဆးျဖတ္လူငယ္တစ္ဦး။ သူ ေရးထားတဲ့အခ်ိန္က မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္ ဘ၀အတြက္ အဘက္ဘက္က ထိခိုက္လာမႈကို သိရွိခ်ိန္။ သူနဲ႔အတူ ေဆးျဖတ္ ေနတဲ့သူ ေနာက္ထပ္ လူငယ္ေျခာက္ေယာက္ကို ခုနစ္ေဖာ္ရယ္လို႔ သူက သံုးႏႈန္းလိုက္တာပါ။


တစ္ခါႏွစ္ခါ ရသာမသိ
သံုးေလးခါဆို စြဲၿငိ
သတိႏွင့္ကပ္ အသိခ်ပ္
ယတိျပတ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္

လူးလိမ့္ခံစား ေ၀ဒနာမ်ား
အနာဂါတ္အတြက္ ေက်ာ္ကာလႊား
မူးယစ္ေဆးအေၾကာင္း မေတြးရ
ေတြးလိုက္မီက ယင္းကထ

ဂုဏ္သိကၡာေတြ ျပန္ရေအာင္
တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ သတိေဆာင္
ေျဖသိမ့္စရာ ရွာႀကံ၏
မယ္ဒလင္ ဂစ္တာ စာကိုၾကည့္

ဓမၼာ႐ံုႀကီးေပၚ ဒို႔ခုႏွစ္ေဖာ္
၀ိုင္းဖြဲ႕တေသာေသာ ေပ်ာ္ၾကသေနာ္
ထာ၀ရအေပ်ာ္ ျဖစ္ဖို႔အတြက္
ဘ၀အတြက္ ၁၄ ရက္

(SH – 5.9.2016)

ဒီေဆးျဖတ္စခန္းဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရးအသင္း - MANA ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ ေက်းရြာ MANA ရဲ႕ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစီစဥ္ေပးမႈ၊ မိမိစိတ္ဆႏၵအရ ေဆးျဖတ္ခ်င္သူေတြကို မဖမ္းဆီးပါဘူးဆုိတဲ့ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ အာမခံခ်က္နဲ႔ ၁၄ ရက္တာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး စတင္ တဲ့အခ်ိန္တုန္းကေတာ့ လူငယ္ ၁၀ ဦးနဲ႔စတင္ခဲ့တာပါ။

ေဆးျဖတ္လူငယ္ေတြထဲမွာ သံုးစြဲတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးကေတာ့ အစံုပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အဓိကကေတာ့ နံပါတ္ဖိုး လို႔ လူသိမ်ားတဲ့ ဘိန္းျဖဴနဲ႔ ဘိန္းလို႔ ေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆးသံုးသူေတြ သိၾကတဲ့ ဘိန္းမဲပါ။ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေဆးျဖတ္စခန္း ဖြင့္တာမွ ရက္ပိုင္းပဲ ရွိေသး။ လူငယ္ ၁၀ ဦးထဲက သံုးေယာက္က ေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးရဲ႕ ေနာက္ကို ေကာက္ေကာက္ပါလို႔ စခန္းကေန ထြက္ေျပးကုန္တာေၾကာင့္ ခုနစ္ ေယာက္ပဲ က်န္ခဲ့ေတာ့တာေၾကာင့္ ဒို႔ခုနစ္ေဖာ္လို႔ ကဗ်ာစပ္သူက တင္စားထားတာပါ။

“ကၽြန္ေတာ္ဆုိရင္ ယင္း တအားႀကီးတဲ့ေကာင္ မဟုတ္ေသးဘူးေနာ္။ တစ္ရက္ကိုမွ ကိုယ္ဟာကိုယ္ ျဖတ္တုန္းကမွ တစ္လံုးေျပာင္တာေပါ့ေလ။ (တစ္လံုး = ပင္နဆီလင္တစ္လုံး)။ တစ္လံုးကို သံုးေသာင္းရွိတယ္ေလ။ တစ္လံုးကေန အခု ျဖတ္တဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ တစ္၀က္ေလာက္ ေျပာင္။ တစ္၀က္ဆုိ တစ္ေသာင္းခြဲ။ ဒီ ေငြတစ္ေသာင္းခြဲဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ၀င္ေငြ မရွိဘူး။ ၀င္ေငြမရွိ ေပမယ့္လို႔ ကိုယ္က မျဖစ္ျဖစ္တဲ့ နည္းနဲ႔ စပါးေပးတာတို႔၊ ပဲေပး ယူတာတို႔ေပါ့။ အဲဒါမ်ဳိးေတြ ေဘးက ယူလုိ႔ ရတယ္ေလ။ ဒါ အိမ္က မိန္းမ မသိဘူး။ ဒါမ်ဳိးေတြ ယူၿပီးေတာ့မွ ရွာရတယ္။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ တစ္ေသာင္းခြဲဖိုး လုပ္၊ ၀င္ေငြက မရွိဘူး။ ကိုယ့္ရဲ႕ သားသမီးေတြ၊ ကိုယ့္မိန္းမေတြမွာေတာ့ မ၀တ္ရ၊ မစားရပါေလေနာ္။ ကိုယ့္မွာေတာ့ ဒီတစ္ေသာင္းခြဲႀကီး သုံးလို႔။ တစ္ခါတစ္ေလ မ်က္ရည္ ပိုးပိုးေပါက္ေပါက္ေတာင္ က်မိတယ္။ ဒါေပမဲ့လုိ႔ ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္ကေတာ့ မလြန္ဆန္ႏုိင္ဘူး” လို႔ ဆုိလိုက္သူကေတာ့ ေဆးျဖတ္စခန္းမွာ ေဆးသံုးခ်င္တဲ့ ဒဏ္၊ ယင္းထတဲ့ ဒဏ္ကို အလူးအလဲ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ကိုေရႊလံုးပါ။ အခုေတာ့ သူက ေဆးျပတ္ေနပါၿပီလို႔ အခိုင္အမာ ဆိုပါတယ္။

ထိုမာရြာက ေဆးျဖတ္စခန္းဟာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္လို႔ ေဆး႐ံုေဆးေပးခန္းေတြ လို မဟုတ္။ ရြာမွာရွိတဲ့ ႏွစ္ထပ္ ဓမၼာ႐ံုမွာ ဖြင့္လွစ္ထားတာ ျဖစ္ၿပီး ေဆးျဖတ္လူငယ္ေတြကို ဓမၼာ႐ံုအေပၚထပ္မွာ ထားရွိတာပါ။ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ကေလးပဲ ရခဲ့တဲ့ ဒီကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေဆးျဖတ္စခန္းမွာ လူငယ္ သံုးဦး ထြက္ေျပးသြားတဲ့အခ်ိန္က်မွ ေနာက္ထပ္လူေတြ ထြက္မေျပးေအာင္ လို႔ ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ငါးဦးကို ေဆးျဖတ္စခန္း လံုၿခံဳေရးအျဖစ္ ခ်ေပးခဲ့တာေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။

ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေဆးျဖတ္စခန္း ဖြင့္ထားသည့္ ဓမၼာ႐ံုအေပၚထပ္
က်န္ လုိအပ္တဲ့ ေဆးျဖတ္ရာမွာ သံုးတဲ့ ေဆး၀ါးေတြ၊ ေဆးျဖတ္လူနာေတြအတြက္ စားေသာက္ စရာေတြကို ေက်းရြာ MANA အဖြဲ႕၀င္ေတြ၊ ေဒသခံ ေစတနာရွင္ေတြက ၀ိုင္း၀န္းကုန္က်ခံခဲ့ၾကလို႔ ေဆးျဖတ္စခန္းေလးဟာ ၁၄ ရက္အထိ ႀကံ့ႀကံ့ခံ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သလို မူးယစ္ေဆး၀ါးရဲ႕ သားေကာင္ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ လူငယ္ ၇ ဦးဟာလည္း အဲဒီမူးယစ္ေဆးသံုး သားေကာင္အျဖစ္ကေန လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ တာပါ။

မူးယစ္ေဆးရဲ႕ သားေကာင္ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ လူငယ္ေတြဟာ မိမိစိတ္ဆႏၵနဲ႔ ေဆးျဖတ္ဖို႔ လုပ္ခဲ့တာေတာင္ ေဆးျဖတ္စခန္း မ၀င္ခင္ ပံုမွန္သံုးစြဲေနၾက ေဆးပမာဏထက္ ပိုသံုးၿပီးမွ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေဆးျဖတ္ စခန္းကို လာသူေတြေတာင္ ရွိတယ္လို႔ ေဆးျဖတ္စခန္းရဲ႕ တာ၀န္ခံနဲ႔ ထိုမာေက်းရြာ MANA အတြင္းေရးမွဴး ကိုသန္႔ဇင္ေဆြက ဆိုပါတယ္။

မိမိ အသိစိတ္နဲ႔ ေဆးျဖတ္တယ္ဆုိတာေတာင္ လိုအပ္တဲ့ေဆးပမာဏေတြထက္ ပိုသံုးခဲ့လို႔မ်ားလား မသိ။ ေဆးျဖတ္စ တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္မွာ ေဆးျဖတ္လူငယ္ေတြဟာ ခံႏုိင္ရည္ ရွိၾကေပမယ့္ ေနာက္ရက္ ေတြမွာ မူးယစ္ေဆးကို အေသြးအသားက ေတာင္းဆိုမႈ ျပင္းထန္လာတာေၾကာင့္ အလူးအလဲကို ခံစား ခဲ့ၾကရပါတယ္။

အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ ေဆးျဖတ္လူငယ္တစ္ဦးဆိုရင္ ေဆးမသံုးရတဲ့အခ်ိန္၊ ယင္းထတဲ့အခ်ိန္မွာ အိမ္ရာထဲ လူးလိွမ့္ရင္း “ဟိုလိုက္ပို႔ပါ၊ ဒီလိုက္ပို႔ပါ၊ ငါ မခံႏုိင္ေတာ့ဘူး” ဆိုၿပီး တစာစာ ညည္းတြားေနပံုက သံေ၀ဂရစရာပါ။ မူးယစ္ေဆး မသံုးစြဲရတဲ့ ဒဏ္ေၾကာင့္ ေအာ္ဟစ္လူးလွိမ္ေနတဲ့ အဲဒီလူငယ္ကို က်န္သူေတြ၊ ေဆးျဖတ္ စခန္းေစာင့္ MANA အဖြဲ႕၀င္ေတြက စိတ္ေျပေပ်ာက္ေအာင္ စကားအမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာရင္း ေကြးေကာက္ခ်င္ ေနတဲ့ သူ႔ရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာ၊ ေျခလက္ေတြကို နင္းႏွိပ္ေပး ၾကပံုက တို႔ခုနစ္ေဖာ္ဆိုတဲ့ စကားအတုိင္း ညီအစ္ကို ရင္းပမာ။

ေဆးျဖတ္ေနစဥ္ ခံစားရမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ “ေဆးျဖတ္ေ၀ဒနာ” ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ အခုလို ကဗ်ာေလး စပ္ထားျပန္ပါေသးတယ္။

မ်က္ရည္ပူေတြ
အာသမ္းၿပီးေတာ့ ကိုယ္ပူသေလ
ေညာင္းတာ ကိုက္တာ ခံခက္လွ
ကယ္ပါ ကူပါ အေမရ

အေမ မကူရင္ ေသမယ္ထင္
ဗိုက္၀မ္းေလွ်ာတာ တသြင္သြင္
အိပ္မရတာ ညေပါင္းမ်ား
အစားဟူသမွ် သူမစား…

၀ါး…

“ခံစားရတာကေတာ့ ေျပာမျဖစ္ဘူးဗ်။ ဒီေကာင္က မသံုးစြဲရရင္ေတာ့ ဒီေကာင္က လူးလွိမ့္ေနရတာပဲ။ ဒီ အဆစ္အျမစ္ေတြ ကိုက္တာတို႔၊ ပထမဆံုး မ်က္ရည္ယိုတာတို႔၊ အာသန္းလာတာတို႔ေလ။ သူက စလာခဲ့ေတာ့တာ။ သူက အဆစ္အျမစ္ေတြ ကိုက္ခဲလာခဲ့ေတာ့တာ။ တစ္ကိုယ္လုံး ကိုက္ခဲလာၿပီး ေတာ့မွ။ ေနာက္ၿပီး ညေနေလာက္ဆိုရင္ ဒါ ၀မ္းက သြားေတာ့တာ။ တဗ်စ္ဗ်စ္ပဲ။ ေညာင္းကိုက္တာ ကေတာ့ ဘာနဲ႔မွ မတူေတာ့ဘူး။ တျခားအာ႐ံု စိတ္ထဲကို မေရာက္တာ သူက။ ဒီေဆးမွ ဒီေဆးပဲ သူက။ က်န္တဲ့ ဘာအေရးဆိုသမွ်ကို စိတ္ထဲ မရွိေတာ့ဘူး။ မိသားစုအေရးေတြ၊ ဒါၿပီး ေနာက္ဆံုးဗ်ာ…ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ ထမင္းေတာင္မွ၊ ေန႔တုိင္းစားေနတဲ့ ထမင္းေတာင္မွ သူက မဆာေတာ့ဘူးေပါ့။ စားခ်င္စိတ္ မရွိေတာ့ဘူးေပါ့။ ဒီေဆးလုပ္ၿပီးရင္ေတာ့ ဆာလာခဲ့ေတာ့တာ။ အဲဒါမ်ဳိး ျဖစ္တာ။ အဲဒီေလာက္အထိ ျပင္းထန္တယ္။ သူ႔စိတ္တစ္မ်ဳိးတည္းပဲ၊ က်န္တာ သူက မရွိဘူး” လို႔ ကိုေရႊလံုးက ဆိုပါတယ္။

ဒီလိုမ်ဳိး ေဆးသံုးခ်င္တဲ့အခ်ိန္၊ ယင္းထတဲ့အခ်ိန္ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ေျဖေဖ်ာက္စရာအျဖစ္ ဖန္တီး ေပးထားတာကေတာ့ ဂီတနဲ႔ စာေပပါ။ ဂစ္တာ တီးမလား၊ မယ္ဒလင္ တီးမလား၊ စစ္တုရင္ ထိုးမလား ဒါမွမဟုတ္ စာဖတ္ၾကမလားေပါ့။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ေျဖရာက ၀ိုင္းဖြဲ႕စကား ေျပာၾကတာပါပဲ။ ဒါကလည္း သူတို႔ရဲ႕ ေဆးသံုးခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵကို ေျဖေဖ်ာက္ႏုိင္သလားဆုိရင္ေတာ့ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေလာက္ပါပဲ။ တကယ္တမ္း ကိုယ္ခႏၶာက ေဆးသံုးခ်င္လာၿပီဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီစိတ္ဆႏၵကို ခ်ဳိးႏွိပ္ဖို႔က မိမိဘာသာ တာ၀န္ယူရတာပါ။ ေဘးက ေစာင့္ၾကပ္ေပးေနတဲ့ MANA အဖြဲ႕၀င္ေတြ ကူညီႏုိင္တာက ေဆးသံုးခ်င္စိတ္ေပ်ာက္ေအာင္ စကားေတြ ေဖာင္ဖြဲ႕ ေျပာေပးတာ၊ ကိုယ္ခႏၶာမွာ ခံစားရတဲ့ ေ၀ဒနာေတြကို သက္သာေစဖို႔ အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆးေပးတာမ်ဳိး ေလာက္ပဲ တတ္ႏုိင္ၾကတာပါ။

“အခုက ကိုယ့္အေပၚ အခ်ဳပ္က်သလို လုပ္ၿပီး ျဖတ္တာကိုဗ်။ အဓိက ေဆး၀ါး ဆုိေပမယ့္လို႔။ သူတို႔ (ၿမိဳ႕နယ္) က အကူအညီေပးတဲ့ ေဆး၀ါးမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေဘးဆရာ၀န္ေတြ ေပးတဲ့ သင့္ေတာ္မယ့္၊ တျခားလူနာေတြကို ေပးတဲ့ ေဆး၀ါးမ်ဳိးေလ။ အမွန္က ကိုယ့္တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ဘူးေလ။ အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီးမွဆိုေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ေ၀ဒနာကို ဟန္ေဆာင္တာမ်ဳိးလည္း လုပ္လို႔ရတယ္ေလ။ ႀကိတ္မွိတ္ၿပီး ေတာ့။ အဲဒီလို ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ျဖတ္ခဲ့တာ။ တစ္ေယာက္တည္းဆုိရင္ မလြယ္ဘူးေလ။ တစ္ေယာက္တည္း ဆုိရင္ေတာ့ သြားၿပီပဲ” လို႔ ေဆးျဖတ္ေနသူ တစ္ဦးက ဆုိပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ထိုမာေက်းရြာပါ ပါ၀င္တဲ့ ကေလးခ႐ိုင္၊ ကေလးၿမိဳ႕ဟာ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ တျခားေသာ ရန္ကုန္၊ ျမစ္ႀကီးနား စတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြလိုပဲ နာမည္ႀကီးတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြထဲမွာ ပါပါတယ္။

ကေလးၿမိဳ႕မွာ ဘိန္း၊ ဘိန္းျဖဴ၊ စိတ္ၾကြေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ၁၆၅ မႈ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ၁၂၂၈ မႈနဲ႔ ၂၀၁၅ မွာ ၁၀၃ မႈ၊ ၂၀၁၆ မွာဆိုရင္ ႏွစ္ဆန္းကေန ၾသဂုတ္လအထိ ၁၃၆ မႈအထိ ဖမ္းဆီးမိခဲ့တယ္လို႔ ကေလးခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ကိန္းဂဏန္းေတြက ေဖာ္ျပေနပါတယ္။

ဖမ္းဆီးမႈေတြ ရွိေနေပမယ့္လည္း တစ္ဖက္ကလည္း ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူေတြက နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာပါပဲ။
အဲဒီေကာင္ ဘယ္ေလာက္ လည္သလဲဆုိရင္ သူက ပစၥည္းကို လယ္ေတာမွာ၊ ႏြံထဲမွာ ျမဳပ္ထားတာ။ ဒါကို သူက ကုန္းမေကာက္ဘူး။ ႏြံထဲကို သူ ျမဳပ္ထားတဲ့ ေနရာကို ေရာက္တဲ့အခါက်ရင္ ေျခမနဲ႔ ထိုး။ ပင္နဆီလင္ပုလင္းေတြကိုး ဖိုးပုလင္းက။ အဲဒီေကာင္ကို ညွပ္ၿပီး ေလး၊ ငါးကိုက္ေလာက္ ေလွ်ာက္ေနခဲ့တာ။ ေနာက္ ေျခေထာက္ ယားသလိုလို ဘာလုိုလိုနဲ႔ ေကာက္၊ အဲဒီလို လုပ္တာ။ အဲဒီေကာင္ အခုထိ မမိေသးဘူး၊ ရဲက လက္ပူးလက္ၾကပ္နဲ႔ကို မမိတာ...
“ေရာင္းတဲ့ေကာင္ တစ္ေယာက္ရွိတယ္။ ရဲက အၿမဲတမ္း ေစာင့္ၾကည့္ေနတာ ဒီေကာင့္ကို။ လက္ပူးလက္ၾကပ္ ဖမ္းခ်င္တာ ပစၥည္းေကာ။ အဲဒီေကာင္ ဘယ္ေလာက္ လည္သလဲဆုိရင္ သူက ပစၥည္းကို လယ္ေတာမွာ၊ ႏြံထဲမွာ ျမဳပ္ထားတာ။ ဒါကို သူက ကုန္းမေကာက္ဘူး။ ႏြံထဲကို သူ ျမဳပ္ထားတဲ့ ေနရာကို ေရာက္တဲ့အခါက်ရင္ ေျခမနဲ႔ ထိုး။ ပင္နဆီလင္ပုလင္းေတြကိုး ဖိုးပုလင္းက။ အဲဒီေကာင္ကို ညွပ္ၿပီး ေလး၊ ငါးကိုက္ေလာက္ ေလွ်ာက္ေနခဲ့တာ။ ေနာက္ ေျခေထာက္ ယားသလိုလို ဘာလုိုလိုနဲ႔ ေကာက္၊ အဲဒီလို လုပ္တာ။ အဲဒီေကာင္ အခုထိ မမိေသးဘူး၊ ရဲက လက္ပူးလက္ၾကပ္နဲ႔ကို မမိတာ။ ေတာ္ေတာ္ လည္တဲ့သူ။ သူ ထားတာကလည္း သူက တစ္အုပ္ေရာက္လာၿပီဆုိရင္၊ တစ္အုပ္ဆုိရင္ အလံုး ၄၀ ေလာက္ ၀န္းက်င္္ရွိတယ္။ အဲဒီအလံုးေတြကို ခြဲၿပီးေတာ့ ေနရာတုိင္း ခြဲျမဳပ္ထားတာ” လို႔ ကိုယ္တိုင္ မူးယစ္ေဆး ၀ယ္ယူသံုးစြဲသူ တစ္ဦးက ဆုိိပါတယ္။

မိမိသံုးစြဲတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးအတြက္ ၀ယ္ယူလိုတဲ့အခါ ေရာင္းခ်သူေတြကို အမ်ားအားျဖင့္ ဖုန္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ အခ်ိတ္္အဆက္ လုပ္ၿပီး ၀ယ္ယူၾကတာ ျဖစ္ၿပီး မိမိနယ္ထဲမွာ ေဆး၀ါးရွားပါးေနရင္ေတာ့ ကေလးၿမိဳ႕နဲ႔ နီးတဲ့ ေယာ၊ ေဆာ နယ္ေတြမွာ ၀ယ္ယူၾကရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အဲဒီမွာ သြား၀ယ္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ မိမိေဒသမွာ ပင္နဆီလင္တစ္လံုးကို က်ပ္ သံုးေသာင္း ေစ်းေပါက္တဲ့ ဘိန္းျဖဴကို အဲဒီမွာ ဆိုရင္ ငါးေသာင္း၊ ငါးေသာင္းခြဲအထိ ေပး၀ယ္ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မူးယစ္ေဆး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈေတြထဲမွာ ေဒသအာဏပိုင္ေတြလည္း ပါ၀င္တယ္လို႔ ကိုယ္တုိင္ ၀ယ္ယူသံုးစြဲသူေတြက အတိအက် ေျပာဆိုမႈေတြရွိၿပီး ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ သက္ေသျပစရာ မရွိေသးပါဘူး။

“ရဲေတြလည္း ဘိန္းစြဲတာပါပဲ။ အတူတူ ႐ႈၿပီး ဖမ္းခ်င္ လာဖမ္းသြားတာ၊ ဘာေတြမွန္း မသိဘူး။ အခု ရဲေတြေတာ့ မသိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေစာေစာတုန္းက ဘိန္း (ဘိန္းမဲ) စြဲတဲ့ေခတ္က ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၁၀ ေယာက္လာရင္ ခုနစ္ေယာက္ေလာက္ကေတာ့ ေဆာ္တာပါပဲ ဒီေကာင္ေတြ။ သူတုိ႔က အလကား ရတယ္ဗ်။ အလကားရသလိုျဖစ္ေနေတာ့ တစ္ေယာက္ဖမ္းလုိက္ရင္ သေဘာ တစ္ခုက ဘိန္းတစ္ပိႆာမိရင္ ၁၀ သားေလာက္ပဲ ျပတာ။ က်န္တဲ့ဟာက သူတို႔ဆီက လွိမ့္ထြက္တာ” လို႔ အမည္မေဖာ္လုိသူ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲသူတစ္ဦးက ဆုိပါတယ္။
ရဲေတြလည္း ဘိန္းစြဲတာပါပဲ။ အတူတူ ႐ႈၿပီး ဖမ္းခ်င္ လာဖမ္းသြားတာ၊ ဘာေတြမွန္း မသိဘူး။ အခု ရဲေတြေတာ့ မသိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေစာေစာတုန္းက ဘိန္း (ဘိန္းမဲ) စြဲတဲ့ေခတ္က ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၁၀ ေယာက္လာရင္ ခုနစ္ေယာက္ေလာက္ကေတာ့ ေဆာ္တာပါပဲ ဒီေကာင္ေတြ။ သူတုိ႔က အလကား ရတယ္ဗ်။ အလကားရသလိုျဖစ္ေနေတာ့ တစ္ေယာက္ဖမ္းလုိက္ရင္ သေဘာ တစ္ခုက ဘိန္းတစ္ပိႆာမိရင္ ၁၀ သားေလာက္ပဲ ျပတာ။ က်န္တဲ့ဟာက သူတို႔ဆီက လွိမ့္ထြက္တာ...
မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈေတြထဲမွာ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားတဲ့ ရဲ၀န္ထမ္းေတြ ပါ၀င္ေနမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းအတြင္းကပဲ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဥကၠာမင္းက သူတုိ႔ေတြကို စိစစ္အေရးယူေပးဖို႔ လိုတယ္လို႔ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ပါေသးတယ္။

"ဘယ္အစိုးရကမွ မူးယစ္ေဆးဝါးကို ပေပ်ာက္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ပါဘူးလို႔ မေျပာၾကပါဘူး၊ ေျပာရင္း ေျပာရင္းနဲ႔ ပိုမ်ားလာတာေတြ႕ရပါတယ္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၱရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ဖို႔ အဓိက တာဝန္ရွိတဲ့အဖြဲ႕ကေတာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ပဲျဖစ္ပါတယ္၊ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြဟာ အေသးစား ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္၊ အႀကီးစားဖမ္းမိရင္ေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္၊ ပိုင္ရွင္မဲ့ပါပဲ၊ ဒါဟာျပည္သူေတြေတာင္ သိေနတဲ့ကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္၊ ေရာင္းေနတဲ့သူေတြကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က မသိေပမယ့္လည္း ျပည္သူေတြက သိေနပါတယ္၊ ျပည္သူေတြသတင္းေပးလို႔ သြားေရာက္ဖမ္းဆီးတဲ့အခါမွာ မမိေတာ့ပါဘူး၊ ႀကိဳတင္ သတင္းရလို႔ ေရွာင္ထြက္သြားပါၿပီ၊ ဘယ္သူ႔ထံက သတင္းရလည္းဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာစရာ မလိုေအာင္ ျပည္သူေတြက သိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္၊ ေရႊသမင္ ဘယ္ကထြက္ မင္းႀကီးတာက ထြက္သလိုပဲ အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာစစ္ထုတ္အေရးယူေပးဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ၊ ဝန္ထမ္းတခ်ဳိ႕လည္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့အတြက္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ရမလဲဆိုတာကို အစိုးရ အေနနဲ႔ အေရးတႀကီး စဥ္းစားသင့္ပါတယ္၊ တခ်ဳိ႕ဝန္ထမ္းေတြကိုယ္တိုင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းခ် သံုးစြဲေနတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔သိရပါတယ္" လို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဥကၠာ မင္းက ဆုိခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ကလည္း ေနျပည္ေတာ္ သမၼတအိမ္ေတာ္က ငုေရႊခန္းမမွာ တိုင္းရင္းသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္က သင္တန္းသားေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ဟာ ႏုိင္္ငံရဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔အတား ေပးေနၿပီလို႔ ေျပာဆိုထားပါေသးတယ္။

အတည္မျပဳႏုိင္ေသးတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြအရဆိုရင္ ထိုမာ စက္မႈ လယ္ယာစံျပေက်းရြာမွာ လူဦးေရ ၅၀၀၀ နီးပါး (၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရေဘးကာလစစ္တမ္းအရ) ရွိတဲ့အနက္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ကေန ၃၀ ႏွစ္၀န္းက်င္က ၁၃၀၀ ေလာက္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာ မူးယစ္ေဆး ကိုယ္တိုင္သံုးစြဲ ေရာင္းခ်သူေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး သံုးစြဲသူအေနနဲ႔ တြက္မယ္ဆိုရင္ လူဦးေရ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ စခန္းမွာ ေဆးျဖတ္ခဲ့သူေတြက ဆိုပါတယ္။


ဖမ္းဆီးမႈေတြကို ေဒသအာဏာပိုင္ေတြက တစ္ဖက္က လုပ္ေနသလုိ တစ္ဖက္ကလည္း ေဆးျဖတ္ခ်င္သူေတြကို ကူညီေပးမႈလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က စခဲ့တဲ့ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူ ေတြကို အစားထိုးေဆးေပးေ၀မႈ အစီအစဥ္အရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ လူေပါင္း ၉၂၅ ဦးအထိ ရွိပါတယ္။ ေဆးျဖတ္ခ်င္သူေတြကို ကေလးၿမိဳ႕၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမွာ အခမဲ့ ေဆးထုတ္ေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္းမွာဆုိရင္ စက္တင္ဘာလအထိ အစားထိုးေဆးယူသူ ၂၃၃ ဦးနဲ႔ ျဖတ္ေဆးယူသူ ၁၃ ဦးအထိ ရွိပါတယ္။

ေဆးျဖတ္ေနစဥ္အတြင္း ေဆးမသံုးရတဲ့ ဒုကၡအျပင္ ျပင္ပမွာ မူးယစ္ေဆးေပါမ်ားျခင္းရဲ႕ အႏၱရာယ္က ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေဆးျဖတ္စခန္းအထိ အႏၱရာယ္ေပးခဲ့ပါေသးတယ္။ အႏၱရာယ္ေပးဖို႔ ႀကံသူေတြကေတာ့ ၀ိသမာေလာဘသားေတြပါ။

ကိုယ္ထူကုိယ္ထ ေဆးျဖတ္စခန္းဖြင့္ၿပီး ရက္ပိုင္းမွာပဲ မိမိစိတ္ဆႏၵအရ ေဆးျဖတ္ခ်င္ပါတယ္ဆိုၿပီး လူတစ္ဦး ေရာက္လာပါေတာ့တယ္။ အဲဒီသူက ေဆးျဖတ္စခန္းမွာ ဘယ္လိုပံုမ်ဳိး ေဆးျဖတ္သလဲ၊ ေဆးျဖတ္တဲ့အခါ အကူအညီေဆး၀ါး ေပးသလားဆိုၿပီး လာေရာက္စံုစမ္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေဆးျဖတ္ခ်င္ တယ္ဆုိရင္ ေက်းရြာ MANA ေထာက္ခံစာ၊ ေဆးသံုးေၾကာင္း ဆရာ၀န္ေထာက္ခံစာ ယူလာေပးဖုိ႔ ေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ “ဟုတ္ကဲ့” လို႔ ေျပာခဲ့ေပမယ့္ တကယ္တမ္းေတာ့ မလာျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဥကၠ႒ဆီမွာ သြားၿပီးမွ လက္မွတ္သြားထိုးပါဆိုၿပီး လႊတ္လိုက္တယ္။ လႊတ္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္က်ေတာ့ သူျပန္သြားတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ကၽြန္ေတာ့္လူေတြဆီက အကုန္လံုး၊ သူ႔ရဲ႕အသံၾကား တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ယင္းထကုန္ေတာ့တာပဲ။ ေဆးေတြ ဆာကုန္ေတာ့တာေပါ့။ ေဆးေတြ ဆာၿပီးေတာ့မွ အကုန္လံုးက ကၽြန္ေတာ့္ကို သူ႔ကို လက္မခံဖို႔၊ သူ႔ကို လက္ခံလုိ႔ရွိရင္ ဒီစခန္းတစ္ခုလံုး ပ်က္စီးသြားႏုိင္တယ္။ ဒီလိုလူ ေဆးျဖတ္လာတာ မဟုတ္ဘူး၊ စနည္းနာတာဆုိၿပီးေတာ့ သူတုိ႔က သံသယစိတ္ေတြနဲ႔ ေျပာတယ္...
“ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဥကၠ႒လည္း မရွိဘူး။ အတြင္းေရးမွဴး ေနရာကေနၿပီး ညပိုင္း ကင္းေစာင့္ရတဲ့ အေန အထားမွာဆိုေတာ့ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာေပါ့။ ဒီအေနအထားမွာ ဆံုးျဖတ္လိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က သူ႔ကို ကၽြန္ေတာ့္တုိ႔ရဲ႕ စည္း၀ိုင္းအတြင္းကို ၀င္ခိုင္းလိုက္တာေပါ့၊ ဓမၼာ႐ံုအတြင္းကို။ ၀င္ခုိင္းလိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ လူနာေတြက ဓမၼာ႐ံုအတြင္းထဲမွာပဲ ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူကေနၿပီးေတာ့ “ေဆးျဖတ္ခ်င္ပါတယ္ ကိုသန္႔ဇင္ေဆြ။ ကိုသန္႔ဇင္ေဆြ ခ်မွတ္ထားတဲ့ အတုိင္းေန ပါ့မယ္။ ႀကိဳးေတြ ဘာေတြ တုပ္ထားတာ ရွိသလား” ဆိုၿပီး သူက ေမးတယ္။ ေမးတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က အဲဒါမ်ဳိးက တအားႀကီး ဆိုး၀ါးၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မႏိုင္ဘူးဆို တုပ္ရမယ္။ အဲဒါကို လိုက္နာႏုိင္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၀င္ခြင့္ေပးတယ္ဆုိေတာ့ သူက အဲဒါဆိုရင္ ေဆးေကာ ေပးသလားလို႔ ေဆးေရာင္းတဲ့သူက ေမးတယ္။ ေပးပါတယ္လုိ႔ ေျပာတဲ့အခါက်ေတာ့ သူ႔ကို အာမခံတဲ့လူ၊ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္လည္း ပါတယ္။ ပထမဆံုး ၀င္တဲ့သူက သူ႔ကို အာမခံတဲ့သူက အရင္ဆံုး ၀င္လာတာ။ လာၿပီးမွ ေနာက္ပိုင္း ဒီ ေဆးျဖန္႔တဲ့သူတစ္ေယာက္က ၀င္လာၿပီး သူက ေဆးျဖတ္ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ကေနၿပီးမွ ၀င္ခြင့္ေပးလိုက္တာ။ ၀င္ခြင့္ေပးလိုက္ၿပီးေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ့္လူနာေတြေရွ႕မွာ သူနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ အာမခံ စကားေတြ ေျပာၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ သူက ျပန္သြားၿပီေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ မၿပီးဘူး။ ဒီဟာဆုိရင္ မနက္ျဖန္က်တဲ့အခါက် ရင္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဥကၠ႒ဆီမွာ သြားၿပီးမွ လက္မွတ္သြားထိုးပါဆိုၿပီး လႊတ္လိုက္တယ္။ လႊတ္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္က်ေတာ့ သူျပန္သြားတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ကၽြန္ေတာ့္လူေတြဆီက အကုန္လံုး၊ သူ႔ရဲ႕အသံၾကား တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ယင္းထကုန္ေတာ့တာပဲ။ ေဆးေတြ ဆာကုန္ေတာ့တာေပါ့။ ေဆးေတြ ဆာၿပီးေတာ့မွ အကုန္လံုးက ကၽြန္ေတာ့္ကို သူ႔ကို လက္မခံဖို႔၊ သူ႔ကို လက္ခံလုိ႔ရွိရင္ ဒီစခန္းတစ္ခုလံုး ပ်က္စီးသြားႏုိင္တယ္။ ဒီလိုလူ ေဆးျဖတ္လာတာ မဟုတ္ဘူး၊ စနည္းနာတာဆုိၿပီးေတာ့ သူတုိ႔က သံသယစိတ္ေတြနဲ႔ ေျပာတယ္။ တကယ့္တကယ္က်ေတာ့လည္း သူက (ေဆးျဖတ္စခန္း) မ၀င္ခဲ့ဘူး” လို႔ ေဆးျဖတ္စခန္း တာ၀န္ခံလည္း ျဖစ္၊ ေက်းရြာ MANA အတြင္းေရးမွဴးလည္းျဖစ္တဲ့ ကိုသန္႔ဇင္ေဆြက သူ ႀကံဳခဲ့ရတာကို ျပန္ေျပာျပပါတယ္။

ဒီလို အျဖစ္မ်ဳိးကို တစ္ႀကိမ္သာ ႀကံဳခဲ့ရတာပါ။

အာဏာပိုင္ေတြဘက္က ဖမ္းဆီးမႈေတြ၊ ေဆးျဖတ္ေပးမႈေတြ ရွိေနပမယ့္လည္း တစ္ဖက္ကလည္း မူးယစ္ေဆးရဲ႕ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈက တိုးသထက္ တိုးလို႔ လာေနဆဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ကိုယ္တိုင္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲ ေနသူေတြက ဆိုပါတယ္။


“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ခ်ိန္က ေပါတာကေတာ့ အိမ္ကေနကို ေဘးကို မသြားရဲဘူး ကၽြန္ေတာ္တို႔က။ သြားလိုက္ရင္ကို ဒါက ေတြ႕သေလာက္ပဲ ေနေတာ့တာ သူက။ ပိုက္ဆံေလး ၂၀၀၀၊ ၃၀၀၀ ေလာက္ဆုိရင္ ေတြ႕ျပန္ေတာ့တာ။ အစဆုိေတာ့ ဒါက ၂၀၀၀၊ ၃၀၀၀ ကေန စလုပ္လိုက္ရင္ မ်ားသြားတာပဲေလ အရင္းက။ နဂိုအရင္း ျပန္ေရာက္သြားတာပဲ။ ေပါတာ ကေတာ့ ရြာျပင္ကို ထြက္လိုက္ရင္ကို သူ႔ဟာသူ ေအာ္တိုမစ္တစ္ ရွိေနေတာ့တယ္ဆုိတဲ့ဟာ ျဖစ္ေနတာ ေဆးက” လို႔ ထိုမာေက်းရြာ ကိုယ္ထူကုိယ္ထ ေဆးျဖတ္စခန္းက အသက္ ၄၂ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ဆုိပါတယ္။

ေဆးျဖတ္ထားတဲ့ သူေတြအတြက္ ေဆးျဖတ္ခ်ိန္မွာ ေ၀ဒနာကို အလူးအလဲ ခံစားရသလို ေဆးျဖတ္ၿပီးစအခ်ိန္ ပတ္၀န္းက်င္ကလည္း အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုရင္ ေဆးျဖတ္ၿပီးစ လူေတြအတြက္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္မွာ မူးယစ္ေဆးေတြ အလြယ္တကူ ရေနဦးမယ္ဆုိရင္ သူတို႔အတြက္ ျပန္သံုးစြဲေစႏုိင္တဲ့ အေျခအေနက ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ တြက္ၾကည့္ရင္ အေတာ့္ကို မ်ားေနပါၿပီ။ မူးယစ္ေဆးကို စြဲလမ္းစြာ သံုးစြဲဖူးသူဟာ မူးယစ္ေဆးရဲ႕ အရသာကို သိၿပီးျဖစ္လို႔ စိတ္က မပါေပမယ့္လည္း ခႏၶာကိုယ္ အေသြးအသားက ေတာင္းဆုိလာခဲ့ရင္ ရင္ဆိုင္ႏုိင္ဖုိ႔က အေတာ့္ကို ခက္ပါတယ္။
ေဆးျဖတ္ေနတဲ့အခါဆုိ ေအး… ၀မ္းသာတယ္ေဟ့၊ ဒါေပမဲ့ ေလာ ေနမွာ။ ေဟ့ေကာင္ ခ်ကြာ ဆိုၿပီး ေပးေတာ့ ကိုယ္က ခ်မိတယ္ေလ မရဘူး။ အဲဒါမ်ဳိးေတြ။ သူတုိ႔က ရည္ရြယ္ခ်က္က သနားတာလား သနားသလိုလိုနဲ႔ ထိုးႏွက္ ေနတယ္လို႔ပဲ ထင္တယ္။ အခုခါေတာ့ အဲဒီလုိေကာင္က ရန္သူပဲလုိ႔ ေၾကြးေၾကာ္ထားတယ္။ ဒါေလး တစ္ခါတည္း လုပ္စမ္းပါလို႔ ဆုိတဲ့သူက နံပါတ္တစ္ရန္သူလို႔...
“ေဆးျပန္စြဲရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းက အဲဒါေတြလည္း ပါတယ္။ အဲဒီသံုးစြဲတဲ့ေကာင္ေတြက ကၽြန္ေတာ္ ေဆးျဖတ္ေနတာ သူတုိ႔ သိတယ္။ ငါ ေဆးျဖတ္ေနတဲ့အခါဆုိ ေအး… ၀မ္းသာတယ္ေဟ့၊ ဒါေပမဲ့ ေလာ ေနမွာ။ ေဟ့ေကာင္ ခ်ကြာ ဆိုၿပီး ေပးေတာ့ ကိုယ္က ခ်မိတယ္ေလ မရဘူး။ အဲဒါမ်ဳိးေတြ။ သူတုိ႔က ရည္ရြယ္ခ်က္က သနားတာလား သနားသလိုလိုနဲ႔ ထိုးႏွက္ ေနတယ္လို႔ပဲ ထင္တယ္။ အခုခါေတာ့ အဲဒီလုိေကာင္က ရန္သူပဲလုိ႔ ေၾကြးေၾကာ္ထားတယ္။ ဒါေလး တစ္ခါတည္း လုပ္စမ္းပါလို႔ ဆုိတဲ့သူက နံပါတ္တစ္ရန္သူလို႔ ရြာထဲ လွည့္ၿပီး ပါးစပ္ ေဟာင္ဖြာ ေဟာင္ဖြာနဲ႔ ေၾကြးေၾကာ္ထားတယ္။ အခု တစ္ေယာက္မွ မလာေတာ့ဘူး။ အဲဒီလိုမ်ဳိး ကိုယ္ေလနဲ႔ ကိုယ္ မပိတ္ထားလို႔ မရဘူး။ သူတုိ႔ကေတာ့ ေပးမွာပဲ။ ေပးၿပီး ျပန္စြဲရင္ သူ႔ဆီက ၀ယ္ရမွာပဲေလ။ အဲဒီလုိ လာလုပ္တဲ့ေကာင္က နံပါတ္တစ္ ရန္သူပဲလုိ႔ ေၾကြးေၾကာ္ထားတယ္” လို႔ ကိုေရႊလံုးက ဆုိပါတယ

၁၄ ရက္တာ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်သလို လုပ္ၿပီး ေဆးျဖတ္ေပးခဲ့တဲ့ ထိုမာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေဆးျဖတ္စခန္းကေတာ့ မူးယစ္သားေကာင္ျဖစ္ေနတဲ့ လူငယ္ ခုနစ္ဦးကိုေတာ့ ကယ္ထုတ္ေပးခဲ့ပါၿပီ။ သို႔ေပမယ့္လည္း ကယ္ထုတ္ခဲ့ၿပီးသား လူငယ္ ခုနစ္ဦး၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ ျပန္ဆယ္ဖို႔အတြက္ မိမိစိတ္ဆႏၵအရ ေဆးျဖတ္ခဲ့တဲ့ ညီေနာင္ ခုနစ္ေဖာ္အတြက္ေတာ့ ေဆးျဖတ္စခန္းက ထြက္လာၿပီဆိုတာနဲ႔ မူးယစ္ေဆး အလြယ္တကူ ျပန္သံုးႏုိင္မယ့္ ပတ္္၀န္းက်င္က ဆီးႀကိဳလို႔ ေနပါၿပီ။ ဒီလူေတြအတြက္ ဘာအာမခံခ်က္မွ မရွိေသးပါဘူး။
အဓိက ျဖန္႔ခ်ိေနတဲ့သူေတြကို အဓိက ဖမ္းေစခ်င္တယ္။ အဲဒါမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေဆးျဖတ္လူနာေတြအတြက္ စိတ္ခ်ရမယ္။ ဒါမွ ေနာက္ထပ္လူေတြကလည္း ျဖတ္ခ်င္တဲ့စိတ္ ေပၚလာမယ္။ သံုးစြဲေနတဲ့သူကို ဖမ္းေန႐ံုနဲ႔ အလကားပဲ...
ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေဆးျဖတ္စခန္း တာ၀န္ခံ ကိုသန္႔ဇင္ေဆြကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ စိုးရိမ္မႈကို အခုလိုမ်ဳိး ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားပါတယ္။

“ဒီလူေတြအတြက္ ျပန္လုပ္မွာကိုလည္း စိုးရိမ္တယ္။ ဒါၿပီး တစ္ခ်က္က တာ၀န္သိ ရဲအရာရွိႀကီးေတြ ကလည္း ေဆး၀ါးေရာင္းတဲ့သူေတြကို တကယ္ ဖမ္းေစခ်င္တယ္။ အခုဆိုလုိ႔ရွိရင္ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ ေနတဲ့ဟာက အေသးေလးေတြက တပ္လွန္႔ေနတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ရွိတယ္။ ေရာင္းေနတဲ့၊ အဓိက ျဖန္႔ခ်ိေနတဲ့သူေတြကို အဓိက ဖမ္းေစခ်င္တယ္။ အဲဒါမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေဆးျဖတ္လူနာေတြအတြက္ စိတ္ခ်ရမယ္။ ဒါမွ ေနာက္ထပ္လူေတြကလည္း ျဖတ္ခ်င္တဲ့စိတ္ ေပၚလာမယ္။ သံုးစြဲေနတဲ့သူကို ဖမ္းေန႐ံုနဲ႔ အလကားပဲ” …။

ေအာင္ထြန္းလင္း (ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ)

ရခိုင္ေကာ္မရွင္အား ၁၁ ပါတီကန္႔ကြက္မႈ ႏုိင္ငံေရးအရဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ

Photo : www.michigansthumb.com
ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၈

ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္္အား ႀကံ့ခိုင္ေရးအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ခုမွ ကန္႔ကြက္မႈမွာ ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပါရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္က အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကား၍ DVB သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

DVB သတင္းဌာန သတင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ရခုိင္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာရမယ္ဆုိလို႔ရွိရင္ ကၽြန္မ=မကေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာခ်င္တယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္ကို ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ဟာက လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးေတာင္မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ပါေနတယ္လို႔ ကၽြန္မတုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ အဲဒါ အင္မတန္မွ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႔ေတြရဲ႕ အက်ိဳးကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္လုပ္ေနတဲ့ကိစၥ တစ္ခုကို မေအာင္ျမင္ေစခ်င္တဲ့ ေစတနာေတြ ထားတယ္ဆုိတာေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူး” ဟု ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကို ႀကံ့ခိုင္ေရးအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ - တစည၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီသစ္ပါတီ၊ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု - NDF၊ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး မဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၊ ၀ံသာႏုဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ၊ ‘၀’ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီပါတီတို႔က အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစံုတရာ အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက အစိုးရ၏ တာ၀န္သာျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းအေပၚ ယခုကဲ့သို႔ တံု႔ျပန္လုိက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာအမ်ားစုရထားသည့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီကလည္း ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေသးၿပီး ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ၁၁ ပါတီတြင္မူ မည္သည့္ရခိုင္ျပည္နယ္အေျချပဳ ပါတီမ်ား ပါရွိခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

ကေလး၀-ကေလးကားလမ္း လမ္းေျမပဲ့က်မႈ အျမန္ျပဳျပင္ေပးေစလို

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၇

စစ္ကိုင္းတုိင္း၊ ကေလးဝၿမိဳ ႕အထြက္ ကေလးဝ-ကေလးလမ္းေပၚရွိ ေအာင္သိဒိၶ ေစတီေတာ္အနီး ကားလမ္းေျမသားပဲ့က်ေနမႈမွာ အဆိုပါလမ္းအား အားထားသြားလာေနရသည့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအတြက္ စုိးရိမ္စရာ အေျခအေနအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေနပါသည္။

ကေလး၀ၿမိဳ႕မွာ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အျခားျပည္နယ္မ်ားမွ အေျခခံစားေသာက္ကုန္ႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး အေျခခံကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကေလး၀သို႔ ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည့္ ေရလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ သယ္ယူကာ ကေလးၿမိဳ႕၊ တမူးၿမိဳ႕ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႔ ကေလး၀-ကေလး ကားလမ္းအသံုးျပဳကာ သယ္ယူေနရျခင္း ျဖစ္သည္။


သို႔ျဖစ္ပါ၍ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါ ကေလး၀-ကေလး ကားလမ္းအား ယခုထက္ အေျခအေနမဆိုး၀ါးခင္ အျမန္ဆံုး ျပဳျပင္ေပးေစလိုေၾကာင္း ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီမွ တစ္ဆင့္ ေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။

ကေလး၀-ကေလး ကားလမ္း အသံုးျပဳေနသူမ်ား (၁၇ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆)

ကေလးအေျခစိုက္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားအား Alcohol Tester ျဖင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေတာ့မည္

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၆

ကေလးၿမိဳ႕မွ တစ္ဆင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သို႔ ေျပးဆြဲေပးေနသည့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားမွ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအား အရက္ေသစာ ေသာက္စားမူးယစ္ၿပီး ေမာင္းႏွင္ျခင္း မျပဳေစရန္အတြက္ အရက္မူးတုိင္း ကိရိယာ Alcohol Tester ျဖင့္ စစ္ေဆးရန္အတြက္ ယာဥ္လိုင္းတိုင္း ယင္းကိရိယာ ၀ယ္ယူထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေလးခ႐ိုင္၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ယာဥ္လုိင္းတိုင္း အဆုိပါ ကိရိယာ ၀ယ္ယူထားရမည္ျဖစ္ကာ မိမိယာဥ္လိုင္းမွ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား ယာဥ္မထြက္ခြာမီႏွင့္ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ အရက္ေသစာ ေသာက္စားမူးယစ္မႈ မရွိေစေရးအတြက္ ယာဥ္လိုင္းတာ၀န္ခံမ်ားမွ စစ္ေဆးကာ ၀န္ခံကတိရယူထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ကေလးခ႐ိုင္ ကစည ဦးစီးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ေ၀ လက္မွတ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ကေလးၿမိဳ႕ ကားႀကီး၀င္းအတြင္း ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး အပါအ၀င္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိသည့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားမွာ မွန္္လံုကားအသင္း ခုနစ္သင္းခန္႔ႏွင့္ ကားႀကီး (Express) လိုင္း ၁၅ သင္းခန္႔ ရွိကာ ယင္းေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြန္ခဲ့သည့္ လပိုင္းအတြင္းကပင္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အဆုိပါ ညႊန္ၾကားခ်က္ မေရာက္လာေသးေၾကာင္း ကားႀကီး၀င္းအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦးက ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီသို႔ ေျပာသည္။


အေ၀းေျပးယာဥ္မ်ားအား ယာဥ္စတင္ထြက္ခြာခ်ိန္၊ ရည္မွန္းခ်က္ ေရာက္ရွိခ်ိန္၊ အေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နား စခန္းမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္ႏွင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာခ်ိန္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ကာ ယာဥ္အားလံုး အျမန္လမ္းႏွင့္ အေ၀းေျပးလမ္းမမ်ားေပၚသို႔ မတက္ေရာက္မီ တိုးဂိတ္ Toll Gate မ်ားတြင္ စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမမ်ားတြင္ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ကာ ယင္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေဒသအာဏာပိုင္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔က ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲဲ႕မ်ားက စစ္ေဆး၍ ယာဥ္ေမာင္းမွ အရက္ေသစာ ေသာက္စားထားသည္ကို ေတြ႕ရွိပါက ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦး အစားထိုးေမာင္ႏွင္ေစေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ထားရမည္ျဖစ္ကာ အစားထိုးယာဥ္ေမာင္း မေရာက္မီအခ်ိန္အထိ ယာဥ္ကို ရပ္နားထားရမည္ျဖစ္ပါက ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ၾကန္႔ၾကာမႈမရွိေစေရးအတြက္ ႀကိဳတင္စီမံေဆာင္ရြက္ၾကရန္လည္း ခ႐ိုင္ကစညက ေၾကညာထားသည္။

ယင္း အရက္မူးတိုင္း ကိရိယာျဖင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားအားကို ႀကိဳတင္သတိေပးကာလအျဖစ္ ရက္သတၱ ႏွစ္ပတ္ခန္႔ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ကာ ပူးေပါင္းစစ္ေဆးမည့္ ယာဥ္လုိင္းမ်ားအေနျဖင့္ အရက္မူးတိုင္းကိရိယာ Alcohol Tester ကို ၀ယ္ယူထားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

ရခိုင္ျပည္နယ္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကုိ အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္း ႀကံ့ခိုင္ေရးအပါအ၀င္ ၁၁ ပါတီ ထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၆

ရခိုင္ျပည္နယ္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္အား ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကို ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အထူးအစည္းအေ၀းမ်ား ေခၚယူ၍ ယင္းေကာ္မရွင္အား အသိအမွတ္ မျပဳေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းခဲ့ရာ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိသည့္အျပင္ ေကာ္မရွင္အား ထပ္ဆင့္ဖြဲဲ႕စည္းျခင္းကို မူလကပင္ တရားမ၀င္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ခံယူထားသည္ဟု ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ပါတီက စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

၁၁ ပါတီ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္၌ “ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား အေလးအနက္ ေထာက္ခံပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဥပေဒသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္တြင္ မပါ၀င္ေသာ ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကို ထပ္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္အမိန္႔မွာ မူလကပင္ တရားမ၀င္ေၾကာင္း မိမိတုိ႔က အေလးအနက္ ခံယူထားပါသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး မၾကာေသးမီကာလက ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ဥကၠ႒ ျဖစ္လာသူ ဦးသန္းေ႒း အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ခုမွ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ခုမွာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ - တစည၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီသစ္ပါတီ၊ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု - NDF၊ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး မဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၊ ၀ံသာႏုဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ၊ ‘၀’ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီပါတီတို႔ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္ဆုရွင္လည္း ျဖစ္၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းလည္း ျဖစ္သူ ကိုဖီအာနန္က ဥကၠ႒အမည္ တာ၀န္ယူ၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ပါတီမ်ားသို႔ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု အေပါင္းတို႔က အသိေပးအေၾကာင္းၾကားလာမႈေၾကာင့္ အထူးစိုးရိမ္စရာမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကိုလည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ခု၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအထူးစိုးရိမ္ရမႈမ်ားမွာ ‘႐ိုဟင္ဂ်ာ’ အမည္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ေရး ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအေပၚ လိုက္ေလ်ာခြင့္ျပဳမည္ကို စိုးရိမ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္မွ တရား၀င္ ကန္႔ကြက္ထားသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမည္သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္သာမက ေဒသခံမ်ား လက္မခံသည့္ ၾကားအမည္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို အစားထိုးအသံုးျပဳလာေစျခင္းျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ဳိးမ်ား ေပၚေပါက္မည္ကို စုိးရိမ္ျခင္း၊ ကခ်င္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း၏ အဆင့္ျမင့္တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက KIA နယ္ေျမအတြင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း အေျခစိုက္ေနထိုင္ခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈရွိသည္ဟု မီဒီယာမ်ားသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ရာ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ လူမ်ဳိးအမည္ခံသူတို႔ ေပါင္းစပ္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း သီးျခားနယ္ေျမ ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာႏုိင္ျခင္၊ ၎ျဖစ္ရပ္မွတစ္ဆင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ တရားမ၀င္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံသူမ်ားက ၎တို႔အတြက္ သီးျခားနယ္ေျမ ထူေထာင္ခြင့္ရၿပီ ဟူသည့္ ယူဆခ်က္ျဖင့္ မိမိႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ တရား၀င္ လာေရာက္ပူးေပါင္းေနထိုင္ခြင့္မ်ား ဖန္တီးလာျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္ေကာက္ေၾကာင္း ယိုယြင္းပ်က္စီးရေတာ့မည့္ အေျခအေနဆုိးကို ေတြးေတာ ပူပန္စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ၁၂ လၾကာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေကာ္မရွင္အသံုးစရိတ္အား မည္ကဲ့သို႔ ရရွိေနသည္/အထူးသျဖင့္ OIC အဖဲြ႕အစည္းအကူအညီျဖင့္ ရယူေဆာင္ရြက္မည္ကို သံသယစိတ္မ်ားျဖင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနျခင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်းာအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းျဖင့္သာ တိုင္းတာစိစစ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္႐ံုမဟုတ္ဘဲ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးကိုပါ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္အား လ်စ္လ်ဴ႐ႈသြားမည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕တို႔က တစ္ဖက္သက္ အေျခအျမစ္မရွိ လုပ္ႀကံဖန္တီး စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ အေျချပဳတံု႔ျပန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သျဖင့္ ဤေကာ္မရွင္က ထပ္မံတင္ျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အကာအကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္မႈ (Responsible to Protect = R to P) Doctrine ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေၾကာင္းျပ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ (Humanitarian Intervention) ကို ကိုင္စြဲက်င့္သံုးလာမည့္ အလားအလားကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ ပါတီမ်ားသို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားလာမႈမ်ားအရ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ား ရွိသည္ဟုသာ ေဖာ္ျပထားၿပီး အေၾကာင္းၾကားလာသည့္ လူဦးေရ၊ အေၾကာင္းၾကားပံုႏွင့္ မည္သည့္ေဒသမ်ားမွ ျဖစ္သည္ကိုမူ တိက်ေသခ်ာစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။ ထို႔ျပင္ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ခုတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မပါရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္ ေနာက္ဆံုးတြင္ “ဒီမိုကေရစီ အစိုးရဟူသည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔အသံကို အေလးထားၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က တခဲနက္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေလးထား တံု႔ျပန္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသား အားလံုး၏ ဆႏၵႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုး အႏၱရာယ္က်ေရာက္မည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာပါက လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ တာ၀န္က်ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ကိုဖီအာနန္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္က အေမရိကန္သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုထားသည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္သာမက ဒါေတြကိုပါ သံုးသပ္ဖို႔ ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္တဲ့ ေကာ္မရွင္တရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းလုိက္တာပါ။ ကၽြန္မတို႔ ျပည္သူေတြ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပိုမို ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ဒါမွသာ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ခိုင္မာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈအသိုင္း၀ိုင္းခ်င္း ရန္ပြဲေတြျဖစ္ေနတာကို ကၽြန္မတို႔ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားလို႔ မရပါဘူး။ ဒါ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ အခ်ိန္ဆြဲမေနဘဲ ခ်က္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံမွာ ဘယ္ႏုိင္ငံသားတေယာက္ကိုမဆို ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ရရွိေစရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ထုိက္သူ အားလံုးဟာလည္း ႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမွာပါ။ ဒီလုပ္ရပ္ကို အျမန္ဆံုးနဲ႔ အမွ်တဆံုး ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ကၽြန္မတို႔လုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာပဲ။ ကၽြန္မတို႔ဟာ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖုိ႔အတြက္ စိတ္ေစတနာသန္႔သန္႔နဲ႔ အားထုတ္ေနတာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကို ကမၻာက အသိအမွတ္ ျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္က မတူကြဲျပားတဲ့ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း ႏွစ္ခုဟာ အင္မတန္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ေဒသ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မတို႔အားလံုး အတူတကြ ပူးေပါင္းၿပီး ဒီေဒသရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအလားအလာအားလံုးကို ကူညီေပးမယ္ဆုိရင္ - ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ - အဲဒီဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေၾကာင့္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ပ်က္ျပားခဲ့ရတဲ့ ကၽြန္မတို႔တႏုိင္ငံတည္းကို ကူညီယံုသာမက - မတူကြဲလြဲမႈကို စည္းလံုးညီညြတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးၿပီး စိတ္၀မ္းကြဲမႈ ေတြကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ နမူနာအျဖစ္ ကမၻာႀကီးတခုလံုးကို ကူညီႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ သံသယေတြ၊ အထင္ျမင္လြဲမွားမႈေတြကို ေအးဖယ္ၿပီး အတူတကြ လက္တြဲၿပီး တုိးတက္ေအာင္ျဖစ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုထားသည္။

ကိုဖီအာနန္ေခါင္းေဆာင္မည့္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္အလို႔႔ငွာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာမွ အေရးပါသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုကာ ၎တို႔၏ အျမင္သေဘာထားမ်ား ရယူ၍ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္စာတမ္းကို ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၁၂ လမတုိင္မီ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာအစိုးရထံ တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒျပင္ေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ

Photo : www.whitehouse.gov
ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၆

လက္ရွိ က်င့္သံုးေနသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ဒီမိုကေရစစ္စစ္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ယင္းဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆုိလိုက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ အေမရိကန္သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ကန္သမၼတ ဘားရက္အုိဘားမားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ေျပာၾကားေနစဥ္အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍လည္း ယခုကဲ့သို႔ တစ္ပါတည္း ပူးတြဲ ေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။

“ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဟာ လံုး၀ ဒီမိုကေရစီ စစ္စစ္ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ စစ္တပ္ကို ႏုိင္ငံေရးမွာ အထူး အဆင့္အတန္း ေပးထားရပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ဟာ အထူးသျဖင့္ က်မဟာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ စစ္တပ္ကို အထူး သံေယာဇဥ္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မအေဖ ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ စစ္တပ္ျဖစ္လို႔ပါ။ ကၽြန္မတို႔စစ္တပ္ကို ျပည္သူလူထု ခ်စ္ခင္ေလးစားတဲ့ ဂုဏ္သေရရွိတဲ့ စစ္တပ္ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ ရပုိင္ခြင့္ေတြကို ကမၻာ့အလယ္မွာ ကာကြယ္ေပးႏုိင္တဲ့ စစ္တပ္လည္း ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္တပ္ဆုိတာ ႏုိင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္သင့္တယ္လို႔ ကၽြန္မ မယံုၾကည္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ႏုိ္င္ငံဟာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ ျဖစ္လာေအာင္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဖို႔ ဆက္လက္ အားထုတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား မ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔ထဲတြင္ အေရးႀကီးဆံုးမွာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။

“အေရးအႀကီးဆံုးက အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ တုိင္းျပည္မွာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက တုိက္ပြဲေတြျဖစ္လာတာ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ ရွိလာခဲ့ပါၿပီ။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေနတယ္ဆုိတာ တစ္ခါမွ မႀကံဳခဲ့ရပါဘူး။ အၿမဲတမ္း တုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္ေနတာပါ။ တစ္ေနရာမဟုတ္ တစ္ေနရာ၊ တစ္ခ်ိန္မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္ ျဖစ္ေနတာပါ။ ကၽြန္မတို႔ တုိင္းျပည္မွာ တရား၀င္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္ေပါင္း ၁၃၅ မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔အားလံုးကို စည္းလံုး ညီညြတ္စြာနဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုတည္းအတြက္ စုစည္းႏုိင္ဖို႔ဆုိတာ လြယ္ကူတဲ့ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မတို႔ကေတာ့ လုပ္ႏုိင္မယ္ လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔အားလံုး လိုခ်င္ၾကတာဟာ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မတူကြဲျပားမႈကို အင္အားအျဖစ္ စုစည္းႏုိင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု အဲဒီအထဲမွာ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ မတူကြဲျပားမႈေတြကို လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္က်င့္သံုးႏုိင္ရမယ္။ ဒီလိုကြဲျပားမႈေတြဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အင္မတန္ႀကီးမား ႂကြယ္၀ေသာ အရင္းအျမစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ျဖစ္ေအာင္ အခု ကၽြန္မတို႔ ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္”

လတ္တေလာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ကာ ၂၁ ပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အစည္းအေ၀းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္က အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အုိဘားမားကလည္း “လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္ကဆို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ အခုလို ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ေရြးေကာက္ခံ (အစိုးရ) တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္တဦးအေနနဲ႔ (၀ါရွင္တန္ဒီစီကို) လာေရာက္ႏုိင္မယ္ဆုိတာ ေမွ်ာ္မွန္းၾကည့္လို႔ေတာင္ မရႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ အခု ျမင္ခဲ့ရတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ ေျပာင္းလဲမႈေတြထဲမွာ (ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေျပာင္းလဲမႈဟာ) ေကာင္းမြန္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုပါပဲ" ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီ ထားရွိခဲ့သည့္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ကာ “ၿပီးခဲ႔တဲ႔ လေတြအတြင္း ျမင္ေတြ႔ခဲ႔ရတဲ႔ အေျပာင္းအလဲေတြအရေရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ကိုယ္တုိင္ညွိႏႈိင္းမႈေတြအရပါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ျမန္မာနုိင္ငံအေပၚ ႏွစ္အေတာ္ၾကာကတည္းက ခ်မွတ္ထားခဲ႔တဲ႔ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ ျဖစ္လာခဲ႔ပါၿပီ။ ဒါဟာ ဒီအခိ်န္မွာ လုပ္သင္႔လုပ္ထိုက္တဲ႔ လုပ္ရပ္ပါ” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

မိုင္းေယာ္ရြာသား ငါးဦးေသဆံုးမႈအတြက္ တပ္မမွဴးအပါအ၀င္ ၇ ဦးအား အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္ ခ်မွတ္

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၆

ရွမ္းျပည္နယ္၊ လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းေယာ္ေက်း၇ြာအနီး အစုိးရတပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ TNLA တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားစဥ္ ရြာသားငါးဦး ေသဆံုးမႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ရွိသူ တပ္မမွဴး အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္သား ငါးဦးအား အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္စီ ခ်မွတ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

မိုင္းေယာ္ရြာအနီး အစိုးရတပ္မ်ားက ဇြန္လ ၂၅ ရက္ ညေနပိုင္းက နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း TNLA အဖြဲ႕ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ရြာသားငါးဦး ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္တြင္ စစ္တရား႐ံုးက စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ပိုင္ ျမ၀တီသတင္းစာက ထုတ္ျပန္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ရြာသားငါးဦး ေသဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ဘက္မွ အရာရွိ/စစ္သည္ ခုနစ္ဦး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအုပ္တစ္ဦးႏွင့္ မိုင္းေယာ္ရြာသား ၁၈ ဦးတို႔၏ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား အရ “အရာရွိ၊ စစ္သည္ ၇ ဦးသည္ တပ္မေတာ္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ (၇၁) “ နယ္ဘက္ျပစ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂ (၂)/၃၄ ” အား က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ယေန႕မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ အရာရွိ ၄ ဦးအား “ ႐ႈတ္ခ်၍ အၿမဲတမ္းထုတ္ပစ္ရန္ႏွင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္အား နယ္ဘက္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ က်ခံေစရန္ ” ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အျခားအဆင့္စစ္သည္ ၃ ဦးအား “ တပ္သားအဆင့္သို႔ေလွ်ာ့ခ်၍ အၿမဲတမ္းထုတ္ပစ္ရန္ႏွင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္အား နယ္ဘက္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ က်ခံေစရန္ ” ဟု ျပစ္ဒဏ္အသီးသီး ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း” ျမ၀တီသတင္းစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္သားမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အရပ္ဘက္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ျပစ္မႈဒဏ္ က်ခံေစရန္ ဆံုးျဖတ္မႈမွာ ယခု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ပထမဆံုးလည္း ျဖစ္သည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

“ရည္းစားေတြ၊ အပ်ဳိေတြ ေဘးခ်ိတ္၊ စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘူး။ ဒီေဆးပဲ”

စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကေလးၿမိဳ႕၊ ထိုမာစံျပေက်းရြာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ခန္းတြင္ ေဆးျဖတ္ခဲ့သူ ကိုေရႊလံုးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း (အပိုင္း - ၂)


ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ နာမည္ႀကီးၿမိဳ႕ေတြထဲမွာဆုိရင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကေလးၿမိဳ႕လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ပါ။ သံုးစြဲမႈ မဟုတ္။ ဖမ္းဆီးမႈတြင္မွာပဲ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ၁၆၅ မႈ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ၁၂၂၄ မႈ၊ ၂၀၁၅ မွာ ၁၀၃ မႈနဲ႔ ၂၀၁၆ ႏွစ္စကေန ၾသဂုတ္လအထိ ၁၃၆ မႈ ထိရွိတယ္ လို႔ ကေလးခ႐ိုင္ ရဲစခန္းရဲ႕ ကိန္းဂဏန္းမွတ္တမ္းေတြအရ သိရပါတယ္။

တစ္ဖက္မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၱရာယ္ ရွိေနေပမယ့္၊ မူးယစ္ေဆးရဲ႕ သားေကာင္အျဖစ္ က်ခံေနရေပမယ့္ လြတ္ေျမာက္လိုသူေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ အဲဒီသူေတြကေတာ့ ကေလးၿမိဳ႕၊ ထိုမာ စက္မႈလယ္ယာစံျပေက်းရြာမွာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထဖြင့္ခဲ့တဲ့ မူးယစ္ေဆးျဖတ္စခန္းက ကိုေရႊလံုး အပါအ၀င္ ရြာသား ခုနစ္ေယာက္ပါ။

အဲဒီသူေတြထဲမွာ ကိုေရႊလံုးဟာ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈကို ႀကိဳးစားျဖတ္ခဲ့သူပါ။ အရင္ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္အထိ မိမိဘာသာ ႀကိတ္မွိိတ္ျဖတ္ခဲ့ေပမယ့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ လြယ္လင့္ တကူ ရေနတာေတြ၊ စိတ္မႏုိင္တာေတြေၾကာင့္ ေဆးမျပတ္ဘဲ ဆက္သံုးေနခဲ့မိတာပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္္ျဖစ္တဲ့ အခုအခါမွာေတာ့ ေဆးျပတ္ၿပီလို႔ ကိုေရႊလံုးက ဆုိလိုက္ပါတယ္။

ထိုမာေက်းရြာက ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေဆးျဖတ္စခန္းကို သက္ဆုိင္ရာအာဏာပိုင္ေတြက ေဆးျဖတ္ စခန္းဖြင့္ဖို႔သာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားၿပီး ေဆးျဖတ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ေဆး၀ါးေတြ၊ အကူအညီေတြကိုေတာ့ ေက်းရြာက မူးယစ္ဆန္႔က်င့္ေရးအဖြဲ႕ MANA နဲ႔ ေဒသခံေတြက ကိုယ္ထူကုိယ္ထ စရိတ္က်ခံၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆးျဖတ္စခန္းမွာ ႀကံဳေတြ႕ ခံစားခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ၊ ေဆးသံုးစဥ္ကာလ ျဖတ္သန္းခဲ့ရပံုေတြ၊ ေဆးျဖတ္ဖို႔ ဘယ္လိုသံဓိ႒ာန္ခ်ခဲ့ရတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထိုမာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ စခန္းကတစ္ဆင့္ မူးယစ္သားေကာင္အျဖစ္ လြတ္ေျမာက္လာသူ ကိုေရႊလံုးနဲ႔ ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီတို႔ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့မႈမ်ားကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ေမး - အကို အရင္သံုးခဲ့တဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးကေကာ ဘယ္လိုအမ်ဳိးအစားလဲ။

ေျဖ - ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဘိန္းျဖဴဗ်။

ေမး - သံုးတဲ့ပံုစံကေကာ။

ေျဖ - ထိုးတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ႐ႈတာ ႐ိုး႐ိုးပဲ။ ႐ႈတာေတာင္ ဒီေလာက္ေတာင္ ခံရရင္ ထိုးတဲ့ေကာင္ေတြလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ထဲမွာ ပါတယ္ေလ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထက္ကုိ မကဘူး၊ လွိမ့္ ခံေနရတာ အဲဒီေကာင္ေတြ။ လွိမ့္ခံမွ တကယ္ အက်ယ္ႀကီးေနာ္ အခန္းႀကီးကို။ လွိမ့္ခံမွ လွိမ့္ခံအစစ္။ အိမ္ယာကို တစ္ေနရာတည္း အတည္အက် မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဘယ္လူး ညာ လွိမ့္ ျဖစ္ေနေတာ့တာပဲ သူက ေတာက္ေလ်ာက္။ တကယ္ လွိမ့္ခံရတယ္ဆုိတာ အဲဒါမွ စစ္တာ။
႐ႈတာေတာင္ ဒီေလာက္ေတာင္ ခံရရင္ ထိုးတဲ့ေကာင္ေတြလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ထဲမွာ ပါတယ္ေလ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထက္ကုိ မကဘူး၊ လွိမ့္ ခံေနရတာ အဲဒီေကာင္ေတြ။ လွိမ့္ခံမွ တကယ္ အက်ယ္ႀကီးေနာ္ အခန္းႀကီးကို။ လွိမ့္ခံမွ လွိမ့္ခံအစစ္...
ေမး - အဲဒီလို ကိုယ့္ထက္ ဆိုးတဲ့သူေတြကို ျမင္ေတာ့ အကို ဘယ္လိုသံေ၀ဂေတြ ရမိသလဲ။

ေျဖ - သံေ၀ဂရတာေတာ့ အင္း…ငါတို႔ ကိုယ့္ယင္းက ဒီေလာက္အထိ မရွွိေသးဘူးဆုိေတာ့ ေလ။ အခ်ိန္မီ ျဖတ္လိုက္ႏုိင္တယ္ေပါ့။ ဒီလိုေတာ့ ခံစားမိတယ္။ သူတို႔လို မထိုးခဲ့ဘူးေလ ကိုယ္က။ သူတုိ႔က ထိုးခဲ့လို႔ တစ္လံုးယင္းသမားေတြ၊ ဒါမ်ဳိးေတြ ရွိတာကိုး။ “ေတာက္…သူတို႔လို မျဖစ္ခဲ့တာ ေတာ္ေသးတယ္ေဟ့”လို႔။ အဲဒါမ်ဳိးေတာ့ ခံစားမိတယ္။

ေမး - ေနာက္တစ္ခုေလ။ အကို ေရွ႕မွာလည္းေျပာသလို ေဆး၀ယ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ ရြာျပင္ထြက္ရင္ အလြယ္တကူ ၀ယ္လို႔ရတယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆံုး တကယ့္တကယ္ ခံရတာက ေရာင္းတဲ့သူေတြ မခံရဘဲ သံုးစြဲတဲ့သူေတြကပဲ ခံရတယ္ေပါ့။ အဲဒီေတာ့ အခုလိုမ်ဳိး ေပါေပါေလာေလာနဲ႔ ျပင္ပမွာ ေရာက္ေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေကာ တကယ္ခံစားခဲ့ရသူ တစ္ေယာက္အေနနဲဲ႔ ဘာေျပာခ်င္သလဲ။

ေျဖ - ဒီ ေပါမ်ားတဲ့ကိစၥကေတာ့ ဂြက်တာက…ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုဆိုလို႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆီမွာ မိေနတာေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားက ဖိုး(ဘိန္းျဖဴ) သမားေတာင္ နည္းတယ္။ ဘိန္းသမား။ ဘိန္းသမားက ကထိကထ မ်ားတယ္ေလ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း ပထမ ဟိုးတုန္းကေတာ့ ဘိန္းက စ႐ႈခဲ့တာကိုး။ ဘိန္းကေနၿပီးေတာ့မွပဲ ဖိုး (ဘိန္းျဖဴ) နဲ႔ ျဖတ္လို႔ရွိရင္ ျပတ္တယ္ဆုိလို႔။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလည္း စိတ္ထဲက သိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ မလက္ခံတာခ်ည္းကို။ ဖိုး (ဘိန္းျဖဴ) က ေကာင္းမွန္းသိတာခ်ည္းကို ဖိုး (ဘိန္းျဖဴ) သြားခ်ေတာ့ ဖိုး (ဘိန္းျဖဴ) စြဲတာေလ။ အဲဒီေကာင္ေတြ ဖိုး (ဘိန္းျဖဴ) ေပါရျခင္း၊ ဘိန္းေပါရျခင္းဆိုတာေတာ့ သိပ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မေျပာလိုဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဖိုး (ဘိန္းျဖဴ) သမားကို မိတဲ့၊ ဘိန္းသမားကို မိတဲ့ အခ်ိန္က ဘိန္းစားက ကထိကထမ်ားတယ္။ ခတ္ရတာ နဲ႔၊ ႐ႈရတာနဲဲ႔၊ သူက ဘူးနဲ႔ေလ။ ဖိုး (ဘိန္းျဖဴ) သမားကေတာ့ လြယ္တာကိုး။ ဘိန္းသမားေတြခ်ည္း အမိမ်ားတယ္။ ဖိုး (ဘိန္းျဖဴ) သမားက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားခ်ည္းကို က်န္ေသးတာ။ ဆိုေတာ့ အဲဒီလို ေပါတာေတြကိုလည္း မေပါေစခ်င္ဘူးဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ကၽြန္ေတာ့္မွာ သားေတြ ဘာေတြလည္း ရွိတယ္။ သားေတြက ႏွစ္ေယာက္ေတာင္မွ ရွိတာ။ သူတုိ႔ကေတာ့၊ ဒီ ရဲမွဴးႀကီးေတြကေတာ့ ဒီဟာေတြ မေပါမ်ားေအာင္ လုပ္ေပးမယ္လုိ႔ ေျပာတာပဲ။
ဖိုး (ဘိန္းျဖဴ) သမားကို မိတဲ့၊ ဘိန္းသမားကို မိတဲ့ အခ်ိန္က ဘိန္းစားက ကထိကထမ်ားတယ္။ ခတ္ရတာ နဲ႔၊ ႐ႈရတာနဲဲ႔၊ သူက ဘူးနဲ႔ေလ။ ဖိုး (ဘိန္းျဖဴ) သမားကေတာ့ လြယ္တာကိုး။ ဘိန္းသမားေတြခ်ည္း အမိမ်ားတယ္။ ဖိုး (ဘိန္းျဖဴ) သမားက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားခ်ည္းကို က်န္ေသးတာ...
ေမး - အကို ေဆးျဖတ္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ၊ အကို ေဆးျဖတ္စခန္း ၀င္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္နည္းလမ္းက အေကာင္းဆံုး ျဖစ္မယ္လို႔ ထင္မိလဲ။ ကိုယ္ကိုယ္တုိင္လည္း ေဆးျဖတ္ခဲ့တဲ့ သူဆိုေတာ့။

ေျဖ - ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္ အသုိင္းအ၀ိုင္းပါၿပီးေတာ့မွ၊ ဒီလိုမ်ဳိး အသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔ ျဖတ္တာက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစဆံုးေပါ့။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ အားနာရတယ္ ေလ။ ကိုသန္႔ဇင္ေဆြဆိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကတိေပးထားၿပီးၿပီေလ။ ေနာက္ထပ္ ထပ္မလုပ္ပါဘူး၊ လူေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ၊ ရဲမွဴးႀကီးေတြကအစ ကၽြန္ေတာ္ ကတိေပးထားတယ္ ေလ၊ ကၽြန္ေတာ္ မလုပ္ပါဘူး။ ေယာက်္္ားျဖစ္တဲ့အတြက္ ကတိတစ္လံုးက တည္ရေတာ့မွာကိုး။ ဟိုတုန္းကေတာ့ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ကတိမေပးခဲဲ့ဘူးေလ။ အလြယ္တကူပဲ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ေတာင္။ ကိုယ္ဟာကိုယ္ေတာင္ ကတိမေပးခဲ့ဖူးဘူး။ ဆိုေတာ့ ေအး…ျဖတ္ေတာ့ ျဖတ္ရမယ္။ ဒီတုိင္း ႀကိတ္ ျဖတ္ေနတာပဲ အဲဒါေတြ သိလို႔။ မခံႏုိင္ေတာ့ ျပန္လုပ္မိတာပဲ။ အခုေတာ့ သူတို႔ကို ကၽြန္ေတာ္ ကတိေပးထားတယ္ေလ (ရပ္ေက်း MANA အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေဆးျဖတ္္စခန္း တာ၀န္ခံ ကိုသန္႔ဇင္ေဆြအား လက္ညွိဳးထိုးျပလ်က္)။ သူတို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ရင္ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ သိမွာပဲ။ မသိဘူးဆုိတာ မရွိဘူး။ အဲဒါမ်ဳိး အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ရတယ္။ အမ်ားနဲ႔ ျဖတ္မွပဲ ေတာ္ေတာ္ အက်ဳိးရွိတယ္။ တစ္ေယာက္တည္း ျဖတ္တာမ်ဳိးကေတာ့ တအားႀကီး စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာရင္ ေတာ့ တစ္မ်ဳိးေပါ့ေလ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အဲဒီေလာက္ စိတ္ထဲ ခိုင္မာတဲ့ထဲမပါလားေတာ့ မသိဘူး။

ေမး - အကို ေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ အခံစားရဆံုးအခ်ိန္က ေလးရက္ေျမာက္ေန႔ ရယ္၊ ေနာက္ၿပီး လက္ရွိ ေဆးျပတ္သေလာက္ ျဖစ္သြားၿပီဆိုတဲ့အခ်ိန္က အျပင္းဆံုးပဲ ဆိုေတာ့ အခုေကာ ဘယ္လို ခံစားေနရလဲ။

ေျဖ - အခုကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္ကေတာ့ မခံစားရဘူးဗ်။ စိတ္က ခံစားရတာေပါ့။ ဒီလို မိုးေအး တဲ့အခါမ်ဳိးဆိုရင္ ဟိုတုန္းက ေဆးခ်တဲ့အေၾကာင္းေတြ ေတြး၊ ယင္းကေတာ့ မထေတာ့ဘူး ကၽြန္ေတာ္တို႔။ ဒါေပမဲ့ စိတ္က ပါေနတာ။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ မိုးေအးေတာ့ လူေတြက ေအာ္တိုမစ္တစ္ ထိုင္းထိုင္းမႈိင္းမႈိင္း ျဖစ္တတ္တယ္ မဟုတ္လား။ ထိုင္းထုိင္းမႈိင္းမႈိင္း ျဖစ္တတ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အဲဒီလိုအခ်ိန္မွာ ေဆးကိုသာ ခ်လိုက္ရင္ လူက လန္းဆန္းသြားမယ္ဆုိတာ သြားသြား ေတြးမိတယ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က။ အဲဒီ စိတ္ဒဏ္ရာကေတာ့ ဆရာ၀န္ေတြကလည္း ေျပာတယ္၊ ေျခာက္လ တစ္ႏွစ္ ကေတာ့ ရွိေနဦးမွာတဲ့။ ဒါဆုိေတာ့ သူက သိပ္ေတာ့ မလြယ္ဘူး ဒီေကာင္က။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ ခုနက ေျပာသလို၊ ေစာေစာကေျပာသလို ကတိေတြ ေပးထားတယ္ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မလုပ္ျဖစ္ဘူး ေလ။ အဲဒါမ်ဳိးေတြ ရွိတယ္။
အေသြးအသား မပါေတာ့ဘူးေလ။ အေသြးအသား မပါေတာ့တဲ့အတြက္ မယ္ဒလင္ ေကာက္တီးတာမ်ဳိးတို႔၊ ဂစ္တာ ေကာက္တီးတာမ်ဳိးတို႔၊ ခဏေလးနဲ႔ သူက၊ မိသားစုနဲ႔ စကားေျပာလိုက္ရင္ေတာင္ အဲဒီစိတ္ေတြက ေပ်ာက္သြားတာ သူက။ ခႏၶာကိုယ္ ေသြးသားမပါတဲ့ အတြက္ေလ။ စိိတ္ဒဏ္ရာ၊ စိတ္ကေလး ရွိေနတာဆိုေတာ့...
ေမး - ေနာက္ထပ္ေကာ အဲဒီအတြက္ ဘယ္ေလာက္အထိ အားတင္းထားရသလဲ။ ကိုသန္႔ဇင္တို႔ကို ကတိေပးထားရတာအျပင္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဘယ္လိုအားတင္းထားရသလဲ။ အရင္ တုန္းကလည္း ရဲဖမ္းမွာ ေၾကာက္ေပမယ့္ ယင္းထလာရင္ ေသာက္ခ်င္ေနတာဆုိေတာ့။ အခု ကတိ တစ္လံုးတည္ဖို႔အျပင္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဆက္မသံုးေတာ့ပါဘူးဆုိတဲ့ ခံယူခ်က္ကို ျပည့္မီေအာင္လို႔ ဘယ္ေလာက္အထိ အားတင္းထားရသလဲ။

ေျဖ - အခုေတာ့ ေထြေထြထူးထူးေတာ့ မတင္းရဘူးဗ် ဒီေကာင္က။ အဲဒီကာလက လြန္ေျမာက္သြားၿပီေလ။ ေစာေစာတုန္းက ၁၄ ရက္စခန္းမွာကိုက ေတာ္ေတာ္ေလးကို သံဓိ႒ာန္ခ်ခဲ့ တာကိုး။ မလုပ္ေတာ့ဘူးလို႔ ခ်ခဲ့တဲ့အတြက္။ ဒီေကာင္က တစ္ခါလည္း မလုပ္ေတာ့ဘူး၊ ႏွစ္ခါလည္း မလုပ္ေတာ့ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အဲဒီလိုမ်ဳိးပဲ။ ထူးထူးေထြေထြေတာ့ မတင္းရေတာ့ဘူး။ ဘာလို႔ ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အေသြးအသား မပါေတာ့ဘူးေလ။ အေသြးအသား မပါေတာ့တဲ့အတြက္ မယ္ဒလင္ ေကာက္တီးတာမ်ဳိးတို႔၊ ဂစ္တာ ေကာက္တီးတာမ်ဳိးတို႔၊ ခဏေလးနဲ႔ သူက၊ မိသားစုနဲ႔ စကားေျပာလိုက္ရင္ေတာင္ အဲဒီစိတ္ေတြက ေပ်ာက္သြားတာ သူက။ ခႏၶာကိုယ္ ေသြးသားမပါတဲ့ အတြက္ေလ။ စိိတ္ဒဏ္ရာ၊ စိတ္ကေလး ရွိေနတာဆိုေတာ့ မိသားစုနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သားနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း စကားေျပာေနရင္ သူက ေပ်ာက္သြားေတာ့တာပဲ။ လြယ္လြယ္ေလးရယ္ သူက။ တအားႀကီးေတာ့ မတင္းရဘူး။ ဒီ တင္းရတဲ့ကာလေတြက ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီေလ။ တစ္ခါတည္း ပူးတြဲၿပီးေတာ့မွ လုပ္ခ်လာခဲ့တာဆုိေတာ့။ ၁၄ ရက္စခန္းမွာ စလို႔ ေနာင္ မလုပ္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ဳိး လုပ္ခ်လာခဲ့တာဆုိေတာ့။ အထူးအေထြေတာ့့ မတင္းရဘူး။

ေမး - ၁၄ ရက္စခန္းမွာ ခိုးၿပီး ျပန္သံုးဖို႔ လုပ္ခဲ့တာေတြ ရွိတယ္လို႔ ကိုသန္႔ဇင္ေဆြတို႔ဆီ ကေန ျပန္သိလာရတယ္။ အကိုေကာ အဲဒီလိုမ်ဳိး ျပန္သံုးခ်င္စိတ္ ေပါက္လာေအာင္ ခံစားခဲ့ရသလား။

ေျဖ - ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ရင္ေတာ့ ပုန္းလွ်ဳိး၀ွက္လွ်ဳိးေတာ့ လုပ္မွာ မဟုတ္ဘူးဗ်။ “ကဲ…သန္႔ဇင္ေဆြေရ…ငါေတာ့ လံုး၀ကို မေနႏုိင္လုိ႔ လုပ္မွာပဲေဟ့”လုိ႔ ေျပာၿပီး လုပ္မွာပဲ ရွိတယ္။ အဲဒါမ်ဳိး ပုန္းလွ်ဳိး၀ွက္လွ်ဳိးစိတ္ဓာတ္ေတာ့ မရွိဘူး။ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ လုပ္ရင္ေတာ့ ဘာထူးမွာလဲုေနာ့္။ ဆရာ၀န္လာရင္ သိမွာပဲဆုိေတာ့ အဲဒီလို ျဖတ္ထားတာ။ လုပ္လည္း မလုပ္ခဲ့ဘူး ၁၄ ရက္စခန္းမွာ ေတာ့။ ဟိုေကာင္ေတြလည္း မလုပ္ၾကပါဘူး။ ကြယ္ရာမွာေတာ့ မသိဘူးေနာ္။

ေမး - ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သိထားတာက အခု ေဆးျဖတ္စခန္းက စခန္းဖြင့္ဖို႔ ခြင့္ျပဳ႐ံုပဲ ခြင့္ျပဳခဲ့တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အမွန္တကယ္က ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လုပ္တာ။ ဒါေပမဲ့ အျပင္ ေလာကမွာ ေဆးသံုးသူေတြ ပိုမ်ားလာတယ္၊ က်န္တဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးတဲ့သူေတြ မ်ားလာတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒီလိုမ်ဳိး ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေဆးျဖတ္စခန္းေတြဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ အေရးႀကီး တယ္လုိ႔ ေျပာလို႔ရလဲ။

ေျဖ - ဟာ…ေတာ္ေတာ္ အေရးႀကီးတယ္ဗ်။ ဘယ္လိုအေရးႀကီးသလဲဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရြာထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ဆိုရင္လည္း ရြာထဲမွာဆုိရင္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အရံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္ တစ္ေယာက္ေလ။ ဒါဆို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရြာပတ္၀န္းက်င္မွာဆို အပ္တကာ အပ္၊ ဒါမ်ဳိးေတြကစလို႔ ေပ်ာက္တာရွတာေတာ့ နည္းေသးတယ္၊ ရွိေတာ့ ရွိတယ္။ အခု ေနာက္ထပ္လူလည္း ကၽြန္ေတာ္ တတ္ႏုိင္သေရြ႕ကေတာ့ သိမ္းသြင္းထားတယ္။ ေတာ္ေတာ္အေရးႀကီးတယ္။ ဒီေကာင္ေတြ ရွိတာ ေတာ့ လူေတြအမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ ဒီေကာင္ေတြ လုိက္ၿပီးေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျဖတ္သလို ျဖတ္မွ။ အဲဒီလိုေတြ ျဖတ္မွ။ သူတုိ႔ကိုလည္းေျပာျပတယ္။ “ေဟ့ေကာင္ သိပ္မခံရဘူး၊ ခံေတာ့ ခံရတာေပါ့”။ ဒါေပမဲ့ ေပါ့ေပါ့ေျပာလို႔ သိပ္မခံရဘူး၊ ဒီေကာင္ေတြလည္း ၁၄ ရက္စခန္း ၀င္လိုက္ရင္ ျပတ္သြားမွာပဲ။ ဆိုေတာ့ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ မေျပာတတ္လို႔ပါ။ ဒီေကာင္ အေရးႀကီးပံုက ကၽြန္ေတာ္ လိုက္ၿပီး ႐ႈေဖာ္႐ႈဘက္ေတြေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္က ဖုန္းနဲ႔ပဲ လွမ္းေျပာလိုက္တာ။ လူေတာ့ သြားမေတြ႕ ရဲေသးဘူး။ မင္းတို႔ေကာင္ေတြ ျဖတ္ၾကေတာ့ ဒါမ်ဳိးေပါ့။

ေမး - ေဆးသံုးေနတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြကို သြားမေတြ႕ရဲဘူးဆုိတာ ဘာေၾကာင့္လဲ။

ေျဖ - သြားမေတြ႕ရဲဘူးဆုိတာ မေတာ္တဆ သူတို႔ကေနၿပီးေတာ့ ဥပမာ ေသြးတိုးစမ္းတဲ့ အေနနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ “ေရာ့ကြာ…ခ်” ဆိုရင္ ကိုယ္က မေနႏုိင္မွာစိုးလို႔။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို တအားႀကီး၊ အျပည့္ အ၀ ရာႏႈန္းျပည့္ မယံုရဲေသးဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ သြားမေတြ႕ရဲတာ။
ဒီေဆးကို လုပ္လုိက္ရင္ေတာ့ ေသခ်ာ တယ္၊ လူေတာသူေတာ မသြားတာ။ ေယာက်္ားေလးဆိုလို႔ရွိရင္လည္း သူ႔ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဘက္ကို စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘူး ဒီေကာင္။ သူ႔ရည္းစားေတြ၊ အပ်ဳိေတြ ေဘးခ်ိတ္၊ စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘူး။ ဒီေဆးပဲ စိတ္၀င္စားေနေတာ့မွာပဲ...
ေမး - ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ေပါ့။ အေရွ႕က ေျပာခဲ့သလို မူးယစ္ေဆး၀ါး တအားပ်ံ႕လာတယ္၊ သံုးတဲ့လူငယ္ေတြ မ်ားလာတယ္ေပါ့။ အဲဒီလူငယ္ေတြကိုေကာ မူးယစ္ေဆး၀ါးရဲ႕ အႏၱရာယ္က ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘာမ်ာ ေျပာျပခ်င္သလဲ။

ေျဖ - မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ကေတာ့ ေျပာခ်င္တာေတြကေတာ့ မနည္းပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီမူးယစ္ေဆး၀ါးသမားကို ပတ္၀န္းက်င္က ပစ္ပယ္တယ္ဆုိတာ ပထမဆံုး ပတ္၀န္းက်င္ က ပစ္ပယ္တာ မဟုတ္ဘူးဗ်။ အဲဒီ မူးယစ္ေဆး၀ါးသမားကကိုက ေရွာင္တာ။ ေအာ္တို ေရွာင္တာ။ ဘာလို႔လဲဆို လူတစ္ေယာက္နဲ႔၊ ဒီေကာင္ သြားမယ္။ သူတို႔က ေဆးသမား မဟုတ္ဘူးေလ။ ေဆးသမား မဟုတ္ေတာ့ ကိုယ္နဲ႔ ဇယားမကပ္ဘူး။ ဟာ…ဒီေကာင္ေတြဆီ သြားရတာလည္း ေဆးရႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ကိုယ့္ေဆးသမားအခ်င္းခ်င္းပဲ။ လူေတာသူေတာလည္း မသြားခ်င္ဘူး ကိုယ္က။ ဒီေကာင္ ေဆးလုပ္ၿပီးရင္ ဆူဆူပူပူလည္း မႀကိဳက္ဘူးေလ။ ကုိယ္က ေဆးရဲ႕အရသာကို ခံစားခ်င္တာကိုး။ ဒါဆိုေတာ့ လူျပတ္တဲ့ေတာထဲ ေရွာင္တာ။ လူေတာကို တိုးကို မတိုးတာ ဒီေကာင္က။ အဲဒါေတြ ျဖစ္တတ္တယ္။ လူငယ္ေတြက်ေတာ့ သူတို႔ဘ၀ တက္လမ္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေသးတယ္ေလ။ လူေတာသူေတာ သြားရဦးမွာ။ ဒီေကာင္ေတြ ဒီေဆးကို လုပ္လုိက္ရင္ေတာ့ ေသခ်ာ တယ္၊ လူေတာသူေတာ မသြားတာ။ ေယာက်္ားေလးဆိုလို႔ရွိရင္လည္း သူ႔ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဘက္ကို စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘူး ဒီေကာင္။ သူ႔ရည္းစားေတြ၊ အပ်ဳိေတြ ေဘးခ်ိတ္၊ စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘူး။ ဒီေဆးပဲ စိတ္၀င္စားေနေတာ့မွာပဲ။ ဒါဆုိေတာ့ ဒီေကာင့္တက္လမ္းက မရွိေတာ့ဘူးေလ။ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား။ အခု ရည္းစားမွ စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘူးဆုိရင္ က်န္တာ ဘာမွ စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘူးဆုိေတာ့။ ဒါမ်ဳိးေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါ အဓိက ဆိုးက်ဳိးပဲ ဒီေကာင္က။ ဒါေတြ အမ်ားႀကီးပဲ သူ႔ေနာက္က လိုက္ခဲ့တာ။

ေမး - အကို အခု အသက္ေကာ ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲ။

ေျဖ - ၄၂ ႏွစ္ထဲမွာ။

ေမး - အခု အကို မူးယစ္ေဆးျဖတ္တာ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္တဲ့အခါမွာ ျပတ္သြားၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရတဲ့အေနအထားေပါ့ေနာ္။ အဲဒီအတြက္ေကာ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဘယ္လိုမ်ား ေျပာခ်င္ေသးသလဲ။

ေျဖ - ကိုယ့္ကိုယ္ကို စိတ္စြမ္းအားေတြ၊ မူးယစ္ေဆးျဖတ္တယ္ဆိုတဲ့ေကာင္ေတြဟာ က်န္တဲ့သူနဲ႔ေတာ့ မတူဘူးေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီေကာင္ကို ႏုိင္ႏုိင္နင္းနင္း ျဖတ္ၿပီလုိ႔၊ ျပတ္ၿပီလုိ႔ ယူဆထားလိုက္တဲ့အတြက္ စိတ္စြမ္းအားတစ္မ်ဳိးေတာ့ တက္တယ္။ သေဘာတစ္ခုက ငါ့ကြ ေပါ့ေလ။ ဘယ္တုန္းကမွ ျပတ္ေအာင္ မျဖတ္ႏုိင္တဲ့ေကာင္၊ အခု ၁၈ ရက္ဆုိေတာ့ အၾကာဆံုးပဲေလ။ ၾကာသြားၿပီဆုိေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေနႏုိင္သြားၿပီ။ ျပတ္သြားၿပီလို႔ ကၽြန္ေတာ္က ယူဆတာကိုး။ ဒါဆိုေတာ့ ဒီလိုမ်ဳိး ဒီေလာက္ စြဲတာႀကီးေတာင္ ျဖတ္ႏုိင္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ဆိုေတာ့ေပါ့ေလ၊ ဒီေလာက္ စြဲတာႀကီးပ ျဖတ္ႏုိင္ရင္ က်န္တဲ့ ဘာသာေရးေတြ ဘာေတြမွာလည္း ေတာ္ေတာ္၊ ဘာသာေရးဆုိတာက သိတဲ့အတုိင္း။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ေတာင္၊ ကိုယ့္အသက္ကိုယ္ ေတာင္ လွဴရတဲ့ကိစၥဆိုေတာ့ေလ။ ဒီေလာက္ ႀကီးတဲ့ကိစၥ မဟုတ္တာေတာင္ ဒီေလာက္ႀကီး စြဲေန တာႀကီး ျဖတ္ႏုိင္ၿပီဆိုေတာ့ က်န္တဲ့ဘာသာေရးပိုင္းဆိုင္ရာေတြမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ႏုိင္ လိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္စြမ္းအားေတာ့ ေတာ္ေတာ္ တက္လာခဲ့တာပဲ ဒီေကာင္။ က်န္တဲ့ စီးပြားေရး ဘာေတြကေတာ့ မေတြးမိေသးဘူး တစ္ခါမွ။ အခုမွ အစဆိုေတာ့။

ေမး - အခုလို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူ - ေအာင္ထြန္းလင္း (ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ)


ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း ပထမပိုင္းအား ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။

ျမန္မာအေပၚ ထားရွိသည့္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ဖယ္ရွားေပးမည္ဟု ကန္သမၼတ ေျပာ

Photo : Myanmar State Counsellor Office
ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၅

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံု ကာလၿပီးေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ထားရွိခဲ့သည့္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားအား ဖယ္ရွားေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားက စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္က ေျပာဆုိလိုက္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အေမရိကန္ သမၼတေနအိမ္ျဖစ္သည့္ အိမ္ျဖဴေတာ္ ဘဲဥပံု႐ံုးခန္းတြင္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ စစ္ဘက္အုပ္စုိးသည့္ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမုိကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ထိုက္တန္စြာ တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဖယ္ရွားေပးရန္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထားရွိခဲ့တဲ့ ပိတ္ဆို႕အေရးယူမႈေတြကို ဖယ္ရွားေပးဖို႕ ျပင္ဆင္ထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္" ဟု အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားက ေျပာသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ထားရွိသည့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားအား ဥပေဒ ငါးခု၊ သမၼတ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔ ေျခာက္ခုတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားအား ဖယ္ရွားေပးမည္နည္းဟု သတင္းေထာက္မ်ားက ေမးျမန္းရာတြင္မူ “မၾကာခင္ပါပဲ” ဟု ကန္သမၼတ ဘားရက္အုိဘားမားက ေျဖဆိုခဲ့သည္။

အေမရိကန္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွစကာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူျခင္းႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းဆုိင္ရာ သံတမန္နည္းလမ္းႏွစ္ခုစလံုးအား က်င့္သံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအစိုးရလက္ထက္တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားအား ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့ဖူးသည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ

“သူ႔ (မူးယစ္ေဆး) ကို မွီခိုအားထားေနရတာခ်ည္းကို အဓိက မေက်နပ္တာပဲ”

စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကေလးၿမိဳ႕၊ ထိုမာစံျပေက်းရြာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ခန္းတြင္ ေဆးျဖတ္ခဲ့သူ ကိုေရႊလံုးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း (အပိုင္း - ၁)


ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ နာမည္ႀကီးၿမိဳ႕ေတြထဲမွာဆုိရင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကေလးၿမိဳ႕လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ပါ။ သံုးစြဲမႈ မဟုတ္။ ဖမ္းဆီးမႈတြင္မွာပဲ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ၁၆၅ မႈ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ၁၂၂၄ မႈ၊ ၂၀၁၅ မွာ ၁၀၃ မႈနဲ႔ ၂၀၁၆ ႏွစ္စကေန ၾသဂုတ္လအထိ ၁၃၆ မႈ ထိရွိတယ္ လို႔ ကေလးခ႐ိုင္ ရဲစခန္းရဲ႕ ကိန္းဂဏန္းမွတ္တမ္းေတြအရ သိရပါတယ္။

တစ္ဖက္မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၱရာယ္ ရွိေနေပမယ့္၊ မူးယစ္ေဆးရဲ႕ သားေကာင္အျဖစ္ က်ခံေနရေပမယ့္ လြတ္ေျမာက္လိုသူေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ အဲဒီသူေတြကေတာ့ ကေလးၿမိဳ႕၊ ထိုမာ စက္မႈလယ္ယာစံျပေက်းရြာမွာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထဖြင့္ခဲ့တဲ့ မူးယစ္ေဆးျဖတ္စခန္းက ကိုေရႊလံုး အပါအ၀င္ ရြာသား ခုနစ္ေယာက္ပါ။

အဲဒီသူေတြထဲမွာ ကိုေရႊလံုးဟာ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈကို ႀကိဳးစားျဖတ္ခဲ့သူပါ။ အရင္ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္အထိ မိမိဘာသာ ႀကိတ္မွိိတ္ျဖတ္ခဲ့ေပမယ့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ လြယ္လင့္ တကူ ရေနတာေတြ၊ စိတ္မႏုိင္တာေတြေၾကာင့္ ေဆးမျပတ္ဘဲ ဆက္သံုးေနခဲ့မိတာပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္္ျဖစ္တဲ့ အခုအခါမွာေတာ့ ေဆးျပတ္ၿပီလို႔ ကိုေရႊလံုးက ဆုိလိုက္ပါတယ္။

ထိုမာေက်းရြာက ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေဆးျဖတ္စခန္းကို သက္ဆုိင္ရာအာဏာပိုင္ေတြက ေဆးျဖတ္ စခန္းဖြင့္ဖို႔သာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားၿပီး ေဆးျဖတ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ေဆး၀ါးေတြ၊ အကူအညီေတြကိုေတာ့ ေက်းရြာက မူးယစ္ဆန္႔က်င့္ေရးအဖြဲ႕ MANA နဲ႔ ေဒသခံေတြက ကိုယ္ထူကုိယ္ထ စရိတ္က်ခံၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆးျဖတ္စခန္းမွာ ႀကံဳေတြ႕ ခံစားခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ၊ ေဆးသံုးစဥ္ကာလ ျဖတ္သန္းခဲ့ရပံုေတြ၊ ေဆးျဖတ္ဖို႔ ဘယ္လိုသံဓိ႒ာန္ခ်ခဲ့ရတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထိုမာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ စခန္းကတစ္ဆင့္ မူးယစ္သားေကာင္အျဖစ္ လြတ္ေျမာက္လာသူ ကိုေရႊလံုးနဲ႔ ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီတို႔ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့မႈမ်ားကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

 ေမး - အကို႔ နာမည္ေလးနဲ႔ ဘယ္မွာ ေနတယ္၊ ဘာလုပ္သလဲဆုိတာ ေျပာေပးပါဦး။

ေျဖ - နာမည္ကေတာ့ ေရႊလံုးပါ။ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္မွာ ေနပါတယ္။ (စစ္ကိုင္းတုိင္း၊ ကေလးခ႐ိုင္၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ထိုမာ စက္မႈလယ္ယာစံျပေက်းရြာ)။ အလုပ္ကေတာ့ ေတာင္သူေပါ့ဗ်ာ။ ေတာင္သူ၊ မိ႐ိုးဖလား လုပ္ငန္းေပါ့။

ေမး - အကိုက အခု ကိုယ္ထူကုိယ္ထေဆးေပးခန္းမွာေပါ့ေနာ္။ ေဆးျဖတ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္ တယ္ေပါ့။ အဲဒီလို ေဆးျဖတ္မယ္လုိ႔ ဆံုးျဖတ္တယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္လိုခံယူခ်က္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာလဲ။

ေျဖ - ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဆးျဖတ္မယ္လုိ႔ ဆံုးျဖတ္တယ္ဆိုတာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေဆးစြဲလုိ႔၊ ပိုက္ဆံလည္း ေျပာင္ၿပီေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္ ရဲ ေၾကာက္ရတယ္ေပါ့ေနာ္။ ေခတ္ကလည္း နည္းနည္း ေကာင္းလာၿပီဆိုေတာ့။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အဲဒီေဆးကို မွီခိုအားထားေနရတာခ်ည္းကို လံုုး၀ မႀကိဳက္တာ…အမွန္တကယ္က။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေတာင္သူဆုိေတာ့ ေစာေစာ စီးစီး၊ လင္းလင္းခ်င္းခ်င္း အလုပ္ဆင္းရတယ္ဗ်ာ။ ဒီေဆးစြဲတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔႔က အလုပ္ မဆင္းခင္ကိုက ဒီေဆးကို လုပ္ၿပီးေတာ့မွ အလုပ္လုပ္ႏုိင္တာ။ အဲဒါႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က မေက်နပ္တာ။ သူ႔ (ေဆး) ကို မွီခိုအားထားေနရတာခ်ည္းကို အဓိက မေက်နပ္တာပဲ ကၽြန္ေတာ္ တို႔က။ အဲဒါေၾကာင့္ ျဖတ္ပစ္တာ၊ အဓိက ကေတာ့။

ေမး - အကို ျဖတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာေကာ ဘယ္ႏွေခါက္ေလာက္ ရွိၿပီလဲ။

ေျဖ - ကၽြန္ေတာ္ အခုက (၁၁) ႀကိမ္ရွိၿပီ။ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ေပါ့ေနာ္။ ကိုသန္႔ဇင္တို႔ ျဖတ္ေပးတာေကာဆို (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ရွိၿပီ။ (အနားရွိ ေက်းရြာ MANA အတြင္းေရးမွဴး ကိုသန္႔ဇင္အား လက္ညွိဳးထိုးျပလ်က္)။ က်န္တဲ့ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္တုန္းကေတာ့ ဘာေဆး၀ါး အကူအညီ မပါခဲ့ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ႀကိတ္မွိတ္ၿပီး လွိမ့္ခံၿပီးေတာ့ ျဖတ္ခဲ့တာေပါ့။ ျဖတ္လို႔ ျပတ္ပါနီးေလာက္ ရွိသြားၿပီဆုိရင္ ျပန္ျပန္လုပ္မိတာပဲ သူက။ ဘာလို႔ဆိုေတာ့ ေဆး၀ါးအကူအညီ မပါလို႔ေလ။ အခု ေဆး၀ါးအကူအညီနဲ႔ ျဖတ္ထားတာေတာင္မွ အခုထိ ၁၈၊ ၁၉ ရက္အထိေနာ္။ ဒါေတာင္မွ အရိပ္အေငြ႕ နည္းနည္းက်န္ေသးတယ္။ ေညာင္းတာကိုက္တာတို႔၊ အခု မိုးေအးရင္ ပိုဆုိးတာေပါ့ (အျပင္တြင္ မိုးရြာေနသည္ကို ေငးလ်က္)။ အဲဒီလို ျဖစ္တာေတာင္ က်န္ေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လွိမ့္ခံေတာ့ ပထမ (၁၀) ႀကိမ္ ျဖတ္ခဲ့တာေတာင္ အဲဒီေလာက္ဆိုရင္ တစ္ခါတည္း ျပန္လုပ္မိေတာ့တာပဲ။ ေဆးေပါတာလည္း ပါတာေပါ့ဗ်ာ။ မပါဘူးဆုိရင္လည္း၊ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ မရွိဘူးဆုိရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပတ္ခ်င္ ျပတ္သြားမွာေလ။ ေဆးျဖတ္လို႔ေတာ့ ေသတာေတာ့ မေသပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ခံရတာကေတာ့ မေခ်ာင္ဘူးဗ်။ ကိုယ္ကိုယ္တုိင္ပဲ သိတာ၊ အဲဒီလို ျဖစ္တယ္။

ေမး - အကိုေျပာတဲ့ထဲမွာ ေဆးကလည္း ေပါတယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္ေလာက္ေတာင္မွ ေပါတာကို ျမင္ေနရသလဲ။

ေျဖ - အခုေတာ့ မသိဘူးဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ခ်ိန္က ေပါတာကေတာ့ အိမ္ကေနကို ေဘးကို မသြားရဲဘူး ကၽြန္ေတာ္တို႔က။ သြားလိုက္ရင္ကို ဒါက ေတြ႕သေလာက္ပဲ ေနေတာ့တာ သူက။ ပိုက္ဆံေလး ၂၀၀၀၊ ၃၀၀၀ ေလာက္ဆုိရင္ ေတြ႕ျပန္ေတာ့တာ။ အစဆုိေတာ့ ဒါက ၂၀၀၀၊ ၃၀၀၀ ကေန စလုပ္လိုက္ရင္ မ်ားသြားတာပဲေလ အရင္းက။ နဂိုအရင္း ျပန္ေရာက္သြားတာပဲ။ ေပါတာ ကေတာ့ ရြာျပင္ကို ထြက္လိုက္ရင္ကို သူ႔ဟာသူ ေအာ္တိုမစ္တစ္ ရွိေနေတာ့တယ္ဆုိတဲ့ဟာ ျဖစ္ေနတာ ေဆးက။ အခုေတာ့ အဲဒီလိုမ်ဳိး ဟုတ္ခ်င္မွလည္း ဟုတ္မွာေပါ့။
ပိုက္ဆံေလး ၂၀၀၀၊ ၃၀၀၀ ေလာက္ဆုိရင္ ေတြ႕ျပန္ေတာ့တာ။ အစဆုိေတာ့ ဒါက ၂၀၀၀၊ ၃၀၀၀ ကေန စလုပ္လိုက္ရင္ မ်ားသြားတာပဲေလ အရင္းက။ နဂိုအရင္း ျပန္ေရာက္သြားတာပဲ။ ေပါတာ ကေတာ့ ရြာျပင္ကို ထြက္လိုက္ရင္ကို သူ႔ဟာသူ ေအာ္တိုမစ္တစ္ ရွိေနေတာ့တယ္ဆုိတဲ့ဟာ ျဖစ္ေနတာ ေဆးက...
ေမး - ေဆးျဖတ္ဖို႔ လုပ္တုန္းက ေဆးမသံုးရေတာ့ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ခံစားခဲ့ရသလဲ။

ေျဖ - ခံစားရတာကေတာ့ ေျပာမျဖစ္ဘူးဗ်။ ဒီေကာင္က မသံုးစြဲရရင္ေတာ့ ဒီေကာင္က လူးလွိမ့္ေနရတာပဲ။ ဒီ အဆစ္အျမစ္ေတြ ကိုက္တာတို႔၊ ပထမဆံုး မ်က္ရည္ယိုတာတို႔၊ အာသန္းလာ တာတို႔ေလ။ သူက စလာခဲ့ေတာ့တာ။ သူက အဆစ္အျမစ္ေတြ ကိုက္ခဲလာခဲ့ေတာ့တာ။ တစ္ကိုယ္လုံး ကိုက္ခဲလာၿပီးေတာ့မွ။ ေနာက္ၿပီး ညေနေလာက္ဆိုရင္ ဒါ ၀မ္းက သြားေတာ့တာ။ တဗ်စ္ဗ်စ္ပဲ။ ေညာင္းကိုက္တာကေတာ့ ဘာနဲ႔မွ မတူေတာ့ဘူး။ တျခားအာ႐ံု စိတ္ထဲကို မေရာက္တာ သူက။ ဒီေဆးမွ ဒီေဆးပဲ သူက။ က်န္တဲ့ ဘာအေရးဆိုသမွ်ကို စိတ္ထဲ မရွိေတာ့ဘူး။ မိသားစုအေရးေတြ၊ ဒါၿပီး ေနာက္ဆံုးဗ်ာ…ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ ထမင္းေတာင္မွ၊ ေန႔တုိင္းစားေနတဲ့ ထမင္းေတာင္မွ သူက မဆာေတာ့ဘူးေပါ့။ စားခ်င္စိတ္ မရွိေတာ့ဘူးေပါ့။ ဒီေဆးလုပ္ၿပီးရင္ေတာ့ ဆာလာခဲ့ေတာ့တာ။ အဲဒါမ်ဳိး ျဖစ္တာ။ အဲဒီေလာက္အထိ ျပင္းထန္တယ္။ သူ႔စိတ္ တစ္မ်ဳိးတည္းပဲ၊ က်န္တာ သူက မရွိဘူး။

ေမး - အကို အဲဒီလိုမ်ဳိး ယင္းထေနတဲ့အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ငါ မသံုးေတာ့ဘူးဆုိၿပီး ဘယ္လိုမ်ဳိး စိတ္တင္းခဲ့ရသလဲ။

ေျဖ - အခုက ေဆး၀ါးအကူအညီေလး ပါတယ္ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ကိုယ့္ကိုယ္ကို၊ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျဖတ္တယ္ဆိုတာက စေျပာရမွာ။ အခုက ကိုယ့္အေပၚ အခ်ဳပ္က်သလို လုပ္ၿပီး ျဖတ္တာ ကိုဗ်။ အဓိက ေဆး၀ါး ဆုိေပမယ့္လို႔။ သူတို႔ (ၿမိဳ႕နယ္) က အကူအညီေပးတဲ့ ေဆး၀ါးမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေဘးဆရာ၀န္ေတြ ေပးတဲ့ သင့္ေတာ္မယ့္၊ တျခားလူနာေတြကို ေပးတဲ့ ေဆး၀ါးမ်ဳိးေလ။ ဒါမ်ဳိးနဲ႔ ကိုယ္က နည္းနည္းခံသာေအာင္ လုပ္တယ္ဆုိေတာ့ (ေဘးမွ ကိုသန္႔ဇင္ေဆြအား လက္ညွိဳး ထိုးျပလ်က္) သူတို႔ကို အားနာတာက၊ သန္႔ဇင္ေဆြတို႔ အဖြဲ႕ကို အားနာတာက တစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ၿပီး ကိုယ့္ကို ထမင္းလာပို႔တဲ့ အိမ္သူေတြေပါ့ေနာ္။ ကိုယ့္အိမ္သူေတြက ကိုယ့္ကို ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ ေန႔တစ္ ႀကိမ္၊ ညတစ္ႀကိမ္ေပါ့။ ထမင္းေတြ၊ စားစရာေတြ လာပို႔တယ္။ ဒါေတြ အားနာတာက တစ္ေၾကာင္း၊ ဒါေတြနဲ႔ ဒါမ်ဳိး သည္းခံရတာေပါ့။ အမွန္က ကိုယ့္တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ဘူးေလ။ အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီးမွဆို ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ေ၀ဒနာကို ဟန္ေဆာင္တာမ်ဳိးလည္း လုပ္လို႔ရတယ္ေလ။ ႀကိတ္မွိတ္ၿပီးေတာ့။ အဲဒီလို ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ျဖတ္ခဲ့တာ။ တစ္ေယာက္တည္းဆုိရင္ မလြယ္ဘူးေလ။ တစ္ေယာက္တည္းဆုိရင္ေတာ့ သြားၿပီပဲ။ ေတြးမိေတြးရာ ေတြးထည့္တာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဆးျဖတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဂစ္တာ တီးတယ္၊ မယ္ဒလင္တီးတယ္၊ စာဖတ္တယ္။ ၀ိုင္းဖြဲ႕ၿပီးေတာ့မွ စကားေျပာတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ စစ္တုရင္ ထိုး တယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြနဲ႔ အစားထိုးၿပီးေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျဖတ္ခဲ့ရတယ္။ တစ္ေယာက္တည္းဆုိရင္ေတာ့ သြားၿပီ။ ရွာေတာ့တာပဲ ေဆးရွိတဲ့ေနရာကို။

ေမး - ဒီအတုိင္း ျဖတ္ဖို႔ မလြယ္ႏုိင္ဘူးေပါ့။

ေျဖ - မလြယ္ဘူး။ မလြယ္ဘူး ဒီေကာင္က။

ေမး - အကိုက ကိုယ့္ဟာကိုယ္လည္း ေဆးျဖတ္ခဲ့တယ္၊ ဒီမွာက်ေတာ့ ကိုသန္႔ဇင္ေဆြတို႔ လုပ္တဲ့ MANA အဖြဲ႕လုပ္တဲ့ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ျဖတ္တယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီႏွစ္ခုက ဘာကြာသလဲ။

ေျဖ - ကြာတယ္ဗ်။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ျဖတ္တာက ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း ေလ။ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းဆုိေတာ့ ကိုယ့္ေ၀ဒနာ ကိုယ္ဟာကိုယ္ ႀကိတ္မွိတ္ခံစား၊ အိပ္ၿပီးေတာ့မွ သူက ေနရတာ။ လူးလွိမ့္ခံစားေနရခ်ိန္မွာ က်န္တဲ့ စကားေျပာေဖာ္တုိ႔၊ အားေပးေဖာ္တုိ႔က၊ ကိုယ့္အိမ္ သူဆိုတာကလည္း ေတာလုပ္၊ ေတာင္လုပ္နဲ႔ေလ။ ကိုယ့္ကို အားေပးစကား မေျပာႏိုင္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး ေတာ့ ကိုယ့္ေ၀ဒနာကို သူတို႔လည္း မသိဘူး ေသေသခ်ာခ်ာ။ ကိုသန္႔ဇင္ေဆြတို႔ အဖြဲ႕က်ေတာ့၊ သူတို႔ MANA အဖြဲ႕က်ေတာ့ ေ၀ဒနာေတြကို သူတို႔ကိုယ္တုိင္ မခံစားဘူးေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူနာေတြရဲ႕ အေျပာေၾကာင့္ သူတို႔ သိေနတယ္ အေတာ္မ်ားမ်ား။ ဒီလို ေ၀ဒနာရွိလို႔ရွိရင္ သူတို႔က ေဘးနားကေန လာၿပီးေတာ့မွ အားေပးစကားေျပာတယ္။ အားေပးစကား ေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေ၀ဒနာေတြဟာ ေပ်ာက္ သြားတာ မဟုတ္ေပမယ့္ ခဏ ေမ့ေနတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒါမ်ဳိးေတြ။ သူတို႔က “မင္း ဂစ္တာ တီးပစ္လိုက္ ကြာ”၊ “ေဟ့ စစ္တုရင္ ထုိးရေအာင္ေဟ့”၊ ဒါမ်ဳိးေတြနဲ႔ ရယ္စရာေတြ လာေျပာ။ အဲဒါေတြနဲ႔ အစားထိုး ၿပီးေတာ့မွ အဖြဲ႕နဲ႔က်ေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔ အဖြဲ႕နဲ႔ အဲဒါမ်ဳိးေတြ ကြာဟမႈ ရွိတယ္။ အဲဒီပံုစံမ်ဳိးေတြ ရွိတယ္ေပါ့။

ေမး - အကို ေဆးျဖတ္တဲ့ကာလ၊ ၁၅ ရက္တာ ကာလမွာဆိုရင္ ဘယ္အခ်ိန္က အကို႔အတြက္ အခက္ခဲဆံုးလဲ။

ေျဖ - ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အခက္အခဲဆံုးကေတာ့ ေလးရက္ေျမာက္ေန႔ဗ်။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူက ခံစားရတာ အထြတ္အထိပ္ကို ေရာက္တဲ့ေန႔လို႔ေတာင္ ေျပာလို႔ရတယ္။ ေလးရက္ေျမာက္ေန႔ - အဲဒီေန႔ကေတာ့ အလူးအလိမ့္ပဲ။ ေနာက္ေန႔က စလို႔ ခံရတာေပါ့ေလ ခံရတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ခံသြားရတာ။ ေလးရက္ေျမာက္ေန႔က်ေတာ့ ေနာက္ေန႔ဆိုရင္ အနာက သက္သာေတာ့ မွာ။ ကိုယ္က သိေတာ့ သိေနၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီေန႔ကို ခံရတာ အခက္အခဲဆံုး။ ေနာက္ၿပီး ႏွစ္ႀကိမ္ရွိတဲ့ အခက္အခဲဆံုးကေတာ့ အခုလို ျပတ္သြားၿပီးတဲ့၊ မျပတ္တျပတ္ေပါ့ေလ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း ျပတ္သြားၿပီလို႔ ေျပာလုိ႔ရတယ္။ ဒါ နည္းနည္းေတာ့ က်န္ေသးတာကိုး။ အခုလို အခ်ိန္လည္း တအား ခက္ခဲတယ္။ ျပတ္သြားၿပီးတဲ့အခ်ိန္လည္း။ ေလးရက္ေျမာက္ရယ္၊ အခုလို အခ်ိန္ရယ္ေပါ့။
အေပါက္ေတြ ပိတ္၊ အိမ္သာ သြားတာေတာင္ (ေဘးမွ ကိုသန္႔ဇင္ေဆြအား လက္ညွိဳးထိုးျပလ်က္) သူတုိ႔ ပါမွ သြား။ ေရခ်ဳိးသြားရင္ သူတို႔ပါမွ သြားဆုိေတာ့ ကိုယ္က ထြက္ေျပးခ်င္စိတ္ေတာင္ ေပါက္တာ။ “ဟာ ငါ မျဖစ္ဘူး။ သူတို႔ကို အာမခံ ကိုယ္က ေပးထားတယ္” အဲဒါႀကီး ထပ္တလဲလဲ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ေတြးေနရတယ္။ ေ၀ဒနာဆို တာေတာ့ ေျပာကို မျပတတ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ပဲ။ က်န္တဲ့ ေ၀ဒနာထက္ မကဘူး။ အဲဒီလို ခံစား၊ ေ၀ဒနာက ျပင္းထန္ေနေတာ့ ေျပးမယ္၊ ေဆးရွိတဲ့ဆီ ေျပးမယ္ေပါ့ေလ...
ေမး - ေလးရက္ေျမာက္ေန႔က အကို ခံစားခဲ့ရတဲ့အျဖစ္အပ်က္ကို ျပန္ေျပာျပပါလား။

ေျဖ - ေလးရက္ေျမာက္ေန႔ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ့္ဟာကိုယ္၊ ကိုယ့္အာမခံနဲ႔ ကိုယ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းထဲမွာ ပိတ္ေလွာင္ထားတဲ့ သေဘာေပါ့ေလ။ အေပါက္ေတြ ပိတ္၊ အိမ္သာ သြားတာေတာင္ (ေဘးမွ ကိုသန္႔ဇင္ေဆြအား လက္ညွိဳးထိုးျပလ်က္) သူတုိ႔ ပါမွ သြား။ ေရခ်ဳိးသြားရင္ သူတို႔ပါမွ သြားဆုိေတာ့ ကိုယ္က ထြက္ေျပးခ်င္စိတ္ေတာင္ ေပါက္တာ။ “ဟာ ငါ မျဖစ္ဘူး။ သူတို႔ကို အာမခံ ကိုယ္က ေပးထားတယ္” အဲဒါႀကီး ထပ္တလဲလဲ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ေတြးေနရတယ္။ ေ၀ဒနာဆို တာေတာ့ ေျပာကို မျပတတ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ပဲ။ က်န္တဲ့ ေ၀ဒနာထက္ မကဘူး။ အဲဒီလို ခံစား၊ ေ၀ဒနာက ျပင္းထန္ေနေတာ့ ေျပးမယ္၊ ေဆးရွိတဲ့ဆီ ေျပးမယ္ေပါ့ေလ ကိုယ္ကေနာ္။ အဲဒီလို ခဏခဏ ေတြးမိတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ေတြကို ျမင္ေယာင္လုိက္၊ အိမ္ကဟာေတြ ျမင္ေယာင္လိုက္၊ ေဆးစြဲတဲ့ဒုကၡေတြ ျမင္ေယာင္လိုက္၊ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ေ၀ဒနာကို ကိုယ္ျပန္ျမင္ေယာင္လိုက္၊ ေျပးမယ္။ ဟိုဟာေတြ ျမင္ေယာင္လုိက္ ဒီဟာေတြ ျမင္ေယာင္လိုက္ေပါ့ေနာ္ ဒါမ်ဳိးေတြ။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဟုိဘက္ ဒီဘက္ ဆြဲေနတာ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔အဖြဲ႕နဲ႔က်ေတာ့ ဒါကို အႏုိင္ရပါတယ္ ကိုယ္က။ တစ္ေယာက္တည္း ဆို အႏုိင္မရဘူးေလ၊ ပါၿပီ၊ မထိန္းေတာ့ဘူး။ အဲဒီလိုမ်ဳိးေတြ။
ကိုယ့္ဟာကိုယ္ တစ္ေသာင္းခြဲဖိုး လုပ္၊ ၀င္ေငြက မရွိဘူး။ ကိုယ့္ရဲ႕ သားသမီးေတြ၊ ကိုယ့္မိန္းမေတြမွာေတာ့ မ၀တ္ရ၊ မစားရပါေလေနာ္။ ကိုယ့္မွာေတာ့ ဒီတစ္ေသာင္းခြဲႀကီး သုံးလို႔။ တစ္ခါတစ္ေလ မ်က္ရည္ ပိုးပိုးေပါက္ေပါက္ေတာင္ က်မိတယ္။ ဒါေပမဲ့လုိ႔ ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္ကေတာ့ မလြန္ဆန္ႏုိင္ဘူး...
ေမး - ေဆးျဖတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ က်န္တဲ့ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရတာေတြ ရွိေသးလား။

ေျဖ - ေဆးျဖတ္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ မရွိဘူးဗ်။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဆးျဖတ္ရတဲ့အေၾကာင္း အရင္းမွာ တစ္ခုရွိတယ္၊ အဲဒါမ်ဳိး စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခံစားမႈေတြ။ ဘယ္လိုရွိသလဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ဆုိရင္ ယင္း တအားႀကီးတဲ့ေကာင္ မဟုတ္ေသးဘူးေနာ္။ တစ္ရက္ကိုမွ ကိုယ္ဟာကိုယ္ ျဖတ္တုန္းကမွ တစ္လံုးေျပာင္တာေပါ့ေလ။ (တစ္လံုး = ပင္နဆီလင္တစ္လုံး)။ တစ္လံုးကို သံုးေသာင္းရွိတယ္ေလ။ တစ္လံုးကေန အခု ျဖတ္တဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ တစ္၀က္ေလာက္ ေျပာင္။ တစ္၀က္ဆုိ တစ္ေသာင္းခြဲ။ ဒီ ေငြတစ္ေသာင္းခြဲဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ၀င္ေငြ မရွိဘူး။ ၀င္ေငြမရွိေပမယ့္လို႔ ကိုယ္က မျဖစ္ျဖစ္တဲ့ နည္းနဲ႔ စပါးေပးတာတို႔၊ ပဲေပး ယူတာတို႔ေပါ့။ အဲဒါမ်ဳိးေတြ ေဘးက ယူလုိ႔ ရတယ္ေလ။ ဒါ အိမ္က မိန္းမ မသိဘူး။ ဒါမ်ဳိးေတြ ယူၿပီးေတာ့မွ ရွာရတယ္။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ တစ္ေသာင္းခြဲဖိုး လုပ္၊ ၀င္ေငြက မရွိဘူး။ ကိုယ့္ရဲ႕ သားသမီးေတြ၊ ကိုယ့္မိန္းမေတြမွာေတာ့ မ၀တ္ရ၊ မစားရပါေလေနာ္။ ကိုယ့္မွာေတာ့ ဒီတစ္ေသာင္းခြဲႀကီး သုံးလို႔။ တစ္ခါတစ္ေလ မ်က္ရည္ ပိုးပိုးေပါက္ေပါက္ေတာင္ က်မိတယ္။ ဒါေပမဲ့လုိ႔ ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္ကေတာ့ မလြန္ဆန္ႏုိင္ဘူး။ ဂြက်တာက။ ဒီေငြကို မိသားစုနဲ႔ သံုးစြဲလိုက္ရင္ ဒီေငြေလးဟာ ေကာင္းေကာင္းစားရမယ္၊ ေကာင္းေကာင္း ၀တ္ရမယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒါမ်ဳိးေတြ မေတြးမိလို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဆးသမား အေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ေတြးမိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ ကိုယ့္ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္က ကိုယ္လုပ္မိေတာ့ စြဲမိေခ်တယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္လိုမွ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ မလြန္ဆန္ႏုိင္ဘူး။ အဲဒီလို ျဖစ္တာ။

ေမး - တျခားေကာ မူးယစ္ေဆးသံုးမိလို႔ ခံစားရတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ ရွိေသးလား။ ဥပမာ ပတ္၀န္းက်င္က ေျပာတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ ပတ္၀န္းက်င္က ျဖစ္လာတဲ့ ဖိအားေပးေတြေပါ့ေနာ္။ အဲဒါနဲ႔ အကို ဘယ္လို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့တာ ရွိေသးလဲ။

ေျဖ - ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ ဖိအားေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စိတ္ထဲေတာ့ မေရာက္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ရွိတာေတာ့ ရွိတယ္။ မိဘက ေျပာတာတုိ႔၊ မိဘဆိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခဏခဏ နားရင္း႐ိုက္ခံရ တယ္။ အေဖက ရွိေသးတာကိုး။ ႐ိုက္ခံရရင္လည္း ႐ိုက္ပ။ အကိုဆိုလည္း ဒါ ဦးဇင္း ရွိတယ္။ အကိုဆို လည္း အခုဆို စကားေတာင္ မေျပာေတာ့ဘူး။ ေဆးျပတ္မွ စကားေျပာမယ္လို႔ သူက ေျပာထားတာ။ ဒါလည္း စိတ္မေရာက္ဘူး။ ဘယ္လို မေရာက္ဘူးလဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္ပဲ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုပဲ ခ်စ္ေနတာကိုး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ ဒီေငြကုန္တာေတြ၊ ဥပေဒအရ ဖမ္းမွာ ဆီးမွာေတြ ေဘးက ေျခာက္ေပမယ့္ အဲဒါေတြလည္း စိတ္ထဲ မေရာက္ဘူး။ စိတ္ေရာက္တာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က၊ ဒီမူး ယစ္ေဆးသမားဆိုတာေတြက အမွန္တကယ္က ရဲေတာ့ ေၾကာက္တယ္။ ဖမ္းဆီးခံရမွာေတာ့ ေၾကာက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ အဲဒါကို လံုး၀ မေၾကာက္ဘူး။ ဂြက်တာက။ ဘာလို႔ဆို ေတာ့ ကိုယ့္ေသြးသားကို မလြန္ဆန္ႏုိင္လို႔ေလ။ ေတြ႕ရာေနရာ၊ ရတဲ့ေနရာ ထိုးတဲ့ေကာင္ဆို ေျခေထာက္ထုိးသြားတဲ့ေကာင္ေတြေတာင္ ရွိတယ္။

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူ - ေအာင္ထြန္းလင္း (ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ)

(ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း ဒုတိယပိုင္းအား ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။)
© all rights reserved
made with by templateszoo