Ad

Slider

အ႐ႈံးကို လက္မခံႏုိင္ရင္ “မိေအး ႏွစ္ခါနာ”

Photo by www.demowaiyan.org
ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္တစ္ဦးနဲ႔ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆို ေနရင္းက သူ႔စီကို ဖုန္း၀င္လာပါတယ္။ အဲဒီဖုန္းက သူနဲ႔ အသိ ႏုိင္ငံေရးပါတီက လူငယ္တစ္ဦး ဆီကပါ။ သူက ၀င္လာတဲ့ ဖုန္းကို လက္ခံေျပာဆိုအၿပီး သူ႔မိတ္ေဆြဟာ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုက ရာထူးခပ္ႀကီးႀကီး ယူထားသူျဖစ္ၿပီး သူတို႔ပါတီဟာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တစ္ေနရာမွ မႏုိင္ဘဲ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း၊ အဲဒီအတြက္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ေနတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အဲဒီလူငယ္လိုမ်ဳိးပဲ ေရြးေကာက္ပြဲ ႐ႈံးနိမ့္တဲ့ တျခားေသာပါတီက လူငယ္တခ်ဳိ႕ကိုလည္း ဒီလိုမ်ဳိး ေတြ႕ေနရတဲ့အေၾကာင္း ေျပာလာေတာ့ အေတြးတစ္ခု ေပၚလာမိပါတယ္။ အဲဒါက သူတုိ႔ ဘာအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခဲ့ၾကတာလဲ ဆုိတာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရၿပီး အာဏာရေရး အတြက္လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို ထမ္းရြက္ဖုိ႔လားဆုိတာပါ။

ႏုိင္ငံေရးလုပ္တာဟာ အာဏာရေရးအတြက္ဆိုတာ အထူး ေျပာစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အာဏာရေရးဆုိတဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူေတြ အက်ဳိး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အာဏာလိုခ်င္တာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ မိမိရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရး၊ မိမိပါတီ အေရးအတြက္ အာဏာလိုခ်င္တာလားဆိုတာကေတာ့ ေျပာစရာရွိလာပါၿပီ။
ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရမွာသာ ျပည္သူ႔ေတြအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မယ္လို႔ ထင္ျမင္တာဟာ တကယ္ေတာ့ လြဲမွားတဲ့ အယူအဆတစ္ရပ္ပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ မႏိုင္လို႔ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္တယ္၊ အားေလ်ာ့တယ္ဆိုတာဟာ တည့္တည့္ ေျပာရရင္ေတာ့ မိမိရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရး ေအာင္ျမင္မႈ၊ မိမိရဲ႕ပါတီ အာဏာရေရးသပ္သပ္အတြက္ပဲ ထည့္စဥ္းစားခဲ့တာေၾကာင့္လို႔ ေျပာရမွာပါ...
ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရမွာသာ ျပည္သူ႔ေတြအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မယ္လို႔ ထင္ျမင္တာဟာ တကယ္ေတာ့ လြဲမွားတဲ့ အယူအဆတစ္ရပ္ပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ မႏိုင္လို႔ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္တယ္၊ အားေလ်ာ့တယ္ဆိုတာဟာ တည့္တည့္ ေျပာရရင္ေတာ့ မိမိရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရး ေအာင္ျမင္မႈ၊ မိမိရဲ႕ပါတီ အာဏာရေရးသပ္သပ္အတြက္ပဲ ထည့္စဥ္းစားခဲ့တာေၾကာင့္လို႔ ေျပာရမွာပါ။ တကယ္ဆုိရင္ အာဏာရေရး သပ္သပ္ လုပ္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြား ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္း ေရြးခဲ့တာဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မႏုိင္လည္း မိမိပါတီအေနနဲ႕ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေရအရေသာ္လည္းေကာင္း ျပည္သူေတြအတြက္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အက်ဳိးျပလုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

လက္ရွိ လူထုမွာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စတဲ့ အေျခအေနေပါင္းစံုမွာ အဘက္ဘက္က ခၽြတ္ၿခံဳက်ေနဆဲပါ။ ခၽြတ္ၿခံဳက်တဲ့ လူထုဘ၀ကို လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုတည္းက အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ တျခားတျခားေသာ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြကို မိမိတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းက မလုပ္ဘဲ မိမိရဲ႕ ပါတီအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မႏုိင္ေပမယ့္လည္း လူထုက ေထာက္ခံေနဦးမွာပါ။ ႏုိင္ငံေရး ဇာတ္ခံုေပၚက ကန္ခ်ခံရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ ထံုးစံအရ မ်ားသူ ႏုိင္ စနစ္ဆိုေပမယ့္လည္း နည္းသူက ဘာမွ မလုပ္ႏုိင္ဘူးဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒါနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး လက္ရွိ NCA ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အႏုိင္မရသူေတြကို ပါ၀င္ခြင့္ မျပဳေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္အေပၚ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၾကတာလည္း ပါတီ အသက္၀င္မွ၊ လူနည္းစုအသံ ေပၚထြက္မွဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအျမင္သပ္သပ္ကခ်ည္း ေျပာဆုိေနၾက တာလုိ႔ ေျပာလိုက္ခ်င္ပါတယ္။ မိမိပါတီကို ေထာက္ခံေနတဲ့ ျပည္သူလူထု တခ်ဳိ႕ရဲ႕ အျမင္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ အႏုိင္မရတဲ့ ပါတီေတြအေနနဲ႔ လူျမင္သူျမင္ ေျပာႏုိင္ဆိုႏုိင္မယ့္ ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခံုဟာ လတ္တေလာ အေျခအေနေတြအရ NCA ေဆြးေႏြးပြဲပဲ ရွိပါတယ္။ အႏုိင္မရတဲ့အခ်ိန္မွာ ေျပာခြင့္ဆိုခြင့္ရႏုိင္တဲ့ NCA မွာပါ မပါ၀င္နဲ႔ေတာ့လို႔ ကန္႔သတ္ခံရတဲ့အတြက္ ၀ိ၀ါဒကြဲစရာေတြ ျဖစ္လာရတာပါ။ ဒီလိုေျပာတာဟာ အႏုိင္မရတဲ့ ပါတီတုိင္းကို ဆုိလုိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ေသာ ပါတီေတြမွာ လူထုသေဘာထားနဲ႔ ေ၀းၿပီး မိမိအာဏာရွိေရး၊ ေျပာဆိုဆိုခြင့္ရရွိမယ့္ ႏုိင္ငံ ေရးစင္ျမင့္ ရရွိေရးဆုိတဲ့ ဘက္ကို ပိုအားသာေနတာေၾကာင့္ ဆက္စပ္ေတြးေတာစရာအျဖစ္ ေဆြးေႏြးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ဳိ႕ အႏုိင္မရတဲ့ပါတီေတြ ပါ၀င္ခ်င္တယ္ဆုိတာ လူနည္းစုရဲ႕ အသံကို နားေထာင္ေစခ်င္တဲ့ စိတ္ေစတနာေၾကာင့္ ျဖစ္သလို တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း မိမိရဲ႕ တရား၀င္မႈ ေပ်ာက္ဆံုးမွာကို စိုးရိမ္တာေၾကာင့္လို႔ သံုးသပ္ေကာင္း သံုးသပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကေတာ့ ပါ၀င္ပတ္သက္သူေတြရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားေပၚမွာသာ အဓိက မွီတည္လို႔ ဆက္မေဆြးေႏြးလုိေတာ့ပါဘူး။
အ႐ႈံးကို ရင္မွာပိုက္ၿပီး စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ျဖင့္ မိမိကို မဲေပးခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္သူမ်ားအေပၚ တာ၀န္မေက်ပြန္ရာ ေရာက္ပါလိမ့္မယ္...
အဓိက ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏုိင္ျခင္း၊ မႏုိင္ျခင္းဟာ အဓိက မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ ကိစၥပါ။ ဒီတစ္ေခါက္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မႏုိင္ေပမယ့္လည္း ေနာက္လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရဖို႔ဆိုရင္ ျပည္သူနဲ႔ ကင္းကြာလို႔ မရပါဘူး။ အ႐ႈံးကို ရင္မွာပိုက္ၿပီး စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ျဖင့္ မိမိကို မဲေပးခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္သူမ်ားအေပၚ တာ၀န္မေက်ပြန္ရာ ေရာက္ပါ လိမ့္မယ္။ ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္ကို တတ္ႏုိင္တဲ့ေနရာကေန ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ငါးႏွစ္တာအတြက္ ျပန္လည္ အားယူၾကရမွာပါ။ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲအ႐ႈံးေၾကာင့္ မိမိကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာလႊဲ ခဲပစ္ထားၾက မယ္ဆုိရင္ျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးထက္ မိမိအာဏာရေရးအတြက္ကိုသာ ၾကည့္တယ္ဆိုတဲ့အျမင္မ်ဳိး ထင္သြားၾကရင္ျဖင့္ မိမိရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး၊ ပါတီရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ေသသြားပါလိမ့္မယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို မွတ္ေက်ာက္တင္ခံ၊ မခံ ဆန္းစစ္တဲ့ ပြဲလို႔လည္း ဆိုလို႔ရပါတယ္။ ႏုိင္သြားတဲ့သူက ျပည္သူကို ျပန္ၿပီး ၾကည့္ရဲ႕လား၊ ႐ႈံးသြားတဲ့သူကေကာ ျပည္သူနဲ႔ မ်က္ျခည္ျပတ္သြားၿပီလားဆုိတာ မွတ္ေက်ာက္တင္ ဆန္းစစ္ေနျခင္းပါ။

ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမဲ ပံုေအာရၿပီး အာဏာရတဲ့အခ်ိန္ မဲေပးခဲ့တဲ့ ျပည္သူကို ျပန္မၾကည့္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ေနာက္ငါးႏွစ္အတြက္ မေရရာမႈေတြသာ ရႏုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္သလို ႐ႈံးသြားလို႔ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာလႊဲခဲ့တဲ့သူေတြဟာလည္း အာဏာကို မက္ေမာတာ၊ ျပည္သူအတြက္ လုပ္တာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ မိေအး ႏွစ္ခါနာကိန္း ဆိုက္ပါလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးရင္း။

ေအာင္ထြန္းလင္း (ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ) 

 မွတ္ခ်က္ ။ ။ ယခုေဆာင္းပါးအား Chin World ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
0

No comments

Post a Comment

Mega Menu

blogger
© all rights reserved
made with by templateszoo