Ad

Slider

ျပန္ၾကားေရးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဖျမင့္ ေျဖေပးပါ

ျပည္သူ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ နစ္နာမွာထက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ရွင္းလင္းခ်က္က အေရးႀကီးပါသလား


မေကြးတုိင္း၊ မုန္းေခ်ာင္းေပၚမွာ ေဆာက္ထားတဲ့ မုန္းတမံ၊ က်ီးအံုက်ီး၀တမံ ပ်က္စီးေနမႈနဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္း ရာဇၿဂိဳဟ္ဆည္အထက္ ခ်င္းေတာင္တန္းေပၚက သဘာ၀ေျမၿပိဳကန္တို႔အတြက္ လာမယ့္ မိုးရာသီမတုိင္မီ အျမန္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေမလ ၅ ရက္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ တင္ျပပါတယ္။

“မုတ္သုန္ရာသီက အလံုးအရင္းနဲ႔ ၀င္ေရာက္လာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရက္တြက္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အခ်ိန္ သိပ္မက်န္ေတာ့ပါဘူး။ အခ်ိန္မီ ျပင္ဆင္ကာကြယ္မႈမွ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္းတို႔မွာရွိတဲ့ လူဦးေရ ႏွစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ဟာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ႀကီးမားတဲ့ သေဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ ရွိေနပါၿပီ”

“ကမၻာေပၚမွာ ငလ်င္အႏၱရာယ္ကလြဲၿပီး အျခားေဘးအႏၱရာယ္ေတြဟာ ႀကိဳတင္ေလ့လာ သိရွိကာကြယ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိပါတယ္။ မိမိႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အရင္းအႏွီး ႀကီးမားစြာ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကရတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုႀကီးေတြရဲ႕အေပၚမွာ အႏၱရာယ္ ရွိေနျခင္းနဲ႔ ၎တုိ႔ရဲ႕ ထိခုိက္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတို႔ရဲ႕ဘ၀၊ အသက္ေမြးမႈနဲ႔ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္တုိ႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္မီ အင္တိုက္ အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္အခ်ိန္မွာ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ေႏွးေကြးေနာက္က်ေနမယ္ဆုိရင္၊ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ ျပေနၾကဦးမယ္ဆုိရင္၊ ကၽြန္မတုိ႔ကလည္း အခုလိုမ်ဳိး လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပႏုိင္ဖို႔ရာ အခြင့္အေရး မရွိခဲ့ဘူးဆုိရင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔တကြ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အတြက္ တာ၀န္ မေက်ပြန္မႈအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ က်န္ရစ္မွာျဖစ္သလုိ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အစိုးရသစ္ အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” စသျဖင့္ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က တမံေတြ၊ သဘာ၀ေျမၿပိဳကန္ေတြရဲ႕ အႏၱရာယ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အခ်က္အလက္ စံုစံုလင္လင္နဲ႔ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။
ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတို႔ရဲ႕ဘ၀၊ အသက္ေမြးမႈနဲ႔ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္တုိ႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္မီ အင္တိုက္ အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္အခ်ိန္မွာ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ေႏွးေကြးေနာက္က်ေနမယ္ဆုိရင္၊ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ ျပေနၾကဦးမယ္ဆုိရင္၊ ကၽြန္မတုိ႔ကလည္း အခုလိုမ်ဳိး လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပႏုိင္ဖို႔ရာ အခြင့္အေရး မရွိခဲ့ဘူးဆုိရင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔တကြ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အတြက္ တာ၀န္ မေက်ပြန္မႈအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ က်န္ရစ္မွာျဖစ္ ...
ဒီအဆိုဟာ ဧၿပီလ ၆ ရက္ လႊတ္ေတာ္မနားခင္ အေရးႀကီးအဆုိတင္ခဲ့ေပမယ့္ လတ္တေလာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ကိစၥ မဟုတ္တဲ့အတြက္ တင္ခြင့္မရခဲ့ဘဲ လႊတ္ေတာ္အၿပီး ျပန္စတဲ့ အစည္း အေ၀းမွာ သာမန္အဆုိ အျဖစ္ အဆုိတင္ခြင့္ရခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးအဆိုအျဖစ္ တင္ခြင့္မျပဳခဲ့တာကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က အခုလို ရွင္းထားပါတယ္။

“အေရးႀကီး အဆုိအျဖစ္ တင္သြင္းတဲ့ ဒီျပႆနာကို ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ဖုိ႔ ေနာက္က်လ်က္ ရွိေနတယ္ဆုိတာရယ္၊ ဒီလို ဆည္ေတြ က်ဳိးေပါက္မယ္ဆုိရင္ ျဖစ္လာမယ့္ အႏၱရာယ္အတြက္ ေစတနာထားၿပီး တင္ျပတာပါ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေရးႀကီးအဆုိမွာ သတ္မွတ္တဲ့ အဂၤါရပ္ေတြ ရွိပါတယ္။ မျဖစ္ေပၚေသးတဲ့ကိစၥေတြ၊ ဆည္ေတြ က်ဳိးေပါက္ရင္ ဘယ္လုိ အႏၱရာယ္ေတြ ျဖစ္လာမယ္ဆုိၿပီး မိမိရဲ႕ ထင္ျမင္မွန္းဆခ်က္ေတြကို အေရးႀကီးအဆုိ အျဖစ္ တင္လို႔ မရပါဘူး။ အေရးႀကီးအဆုိဟာ ေလာေလာဆယ္ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ကိစၥ၊ သာမန္နည္း လမ္းနဲ႔၊ သာမန္အဆုိနဲ႔ ေဆြးေႏြးလို႔ မရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆုိကို အေရးႀကီးအဆုိကေန သာမန္အဆိုအျဖစ္ တင္ခြင့္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္က်ရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ ဧၿပီ ၆ ရက္မွာ လႊတ္ေတာ္နားၿပီး ေမ ၂ ရက္မွာ ျပန္စရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ျပန္ရွင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီအထိက ျပႆနာ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ေယာက္က ေစတနာနဲ႔ တင္ျပ၊ တစ္္ေယာက္က လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ ညီေအာင္ လုပ္ေစခ်င္လို႔ ေျပာတာဆုိေတာ့ နားလည္ေပးလုိ႔ ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စိတ္ထဲမွာေတာ့ နည္းနည္းေလး ကသိကေအာင့္ ျဖစ္ခဲ့တာကိုေတာ့ ပြင့္လင္းစြာ ၀န္ခံပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေျပာရမွာက ေနာက္တစ္ေန႔ထုတ္ NLD အစုိးရအာေဘာ္သတင္းစာ၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးေဖျမင့္ရဲ႕ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာပါ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြပါ။
ပုလဲမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္၏ အေရးႀကီးအဆိုအား သာမန္အဆိုအျဖစ္သာ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းအေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္၏ ျပန္လည္ရွင္းလင္းခ်က္အား သတင္းအျဖစ္ မတ္လ ၆ ရက္ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားစဥ္

အေရးႀကီးအဆုိ တင္သြင္းခြင့္မျပဳတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ရဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ေမလ ၆ ရက္ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာရဲ႕ စာမ်က္ႏွာ ၈ အေပၚပိုင္းမွာ “မျဖစ္ေပၚေသးသည့္ကိစၥႏွင့္ မိမိထင္ျမင္မွန္းဆခ်က္မ်ားကို အေရးႀကီးအဆုိအျဖစ္ တင္သြင္း၍ မရေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေျပာ” ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ တခုတ္တရ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ လူဦးေရ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ထိခိုက္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြကိုေတာ့ စာမ်က္ႏွာ ၇ ပါ “ေမးခြန္းေပါက္ၾကားခဲ့ျခင္းအတြက္ ေက်ာင္းအုပ္ေလးဦးအား အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားၿပီး ၀န္ထမ္းအျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္” ဆိုတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသတင္းမွာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ (သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ကို ပူးတြဲ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။)
ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာပါ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္၏ အဆုိအား "ေမးခြန္းေပါက္ၾကားခဲ့ျခင္းအတြက္ ေက်ာင္းအုပ္ေလးဦးအား အမႈဖြင့္တုိင္ၾကားၿပီး ၀န္ထမ္းအျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္" သတင္းတြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပထားပံု

ေဒၚခင္စိန္းလႈိင္ရဲ႕ အဆုိနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးထားခ်က္ေတြမွာ တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြ၊ ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ေတြကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့တာပါ။ တင္ျပခ်က္ေတြဟာလည္း အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း ေတြရဲ႕ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ေတြ၊ ကိန္းဂဏန္းေတြကို အေျခခံၿပီး တင္ျပခဲ့တာပါ။ တကယ္ဆုိရင္ ဒီအခ်က္အလက္ေတြဟာ ျပည္သူေတြ သိသင့္သိအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ပါ။ လႊတ္ေတာ္မွာ အေရးႀကီးအဆို တင္ခြင့္မရတာဟာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ မကိုက္ညီလို႔ ဆုိေပမယ့္လည္း သာမန္ အဆိုအျဖစ္ တင္သြင္းတဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးရဲ႕ သတင္းစာ ေတြကတစ္ဆင့္ ျပည္သူ႔ထံ ခ်ျပသင့္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ဒီလို မဟုတ္ပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္ကို တခုတ္တရ လုပ္၊ သတင္းစာထိပ္ပိုင္းမွာ ေၾကညာၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ရဲ႕ အဆုိ၊ ျပည္သူေတြ သိသင့္တဲ့အေၾကာင္းအရာကို တျခားသတင္းတစ္ခုရဲ႕ ေအာက္မွာ ပါတယ္ဆို႐ံု ေဖာ္ျပတာဟာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္လို႔ ေထာက္ျပပါရေစ။

မေဖာ္ျပသင့္လို႔ မေဖာ္ျပဘူးဆုိရင္လည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္ကိုလည္း မေဖာ္ျပသင့္ပါဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ ေဖာ္ျပသင့္တယ္ဆုိရင္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ရဲ႕ အဆုိပါ အေၾကာင္း အရာေတြကေတာ့ ဒါပါ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရဲ႕ ေျဖရွင္းခ်က္က ဒါပါ ဆုိတာကို တတ္ႏုိင္ရင္ တစ္မ်က္ႏွာတည္း ေဖာ္ျပလို႔ ရပါတယ္။
လူဦးေရ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ထိခိုက္ႏုိင္တဲ့ အဆုိပါ အခ်က္အလက္ေတြကို မေဖာ္ျပခ်င္လို႔ မေဖာ္ျပဘဲ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ရဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္ကိုေတာ့ အစုိးရထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မို႔လို႔ တခုတ္တရ ေဖာ္ျပတယ္လို႔ပဲ မွတ္ယူ...
စာမ်က္ႏွာ အကန္႔အသတ္ရွိတယ္လို႔ အေၾကာင္းျပမယ္ဆုိရင္ သတင္းစာရဲ႕ ေနရာေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕ အခမ္းအနားသတင္းေတြ ပလူပ်ံေအာင္ ပါေနတာကို တစ္ေပါင္းတည္းေရးၿပီး ေနရာရွာ ေဖာ္ျပလို႔ ရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ခပ္ျပတ္ျပတ္ပဲ ေျပာရရင္ လူဦးေရ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ထိခိုက္ႏုိင္တဲ့ အဆုိပါ အခ်က္အလက္ေတြကို မေဖာ္ျပခ်င္လို႔ မေဖာ္ျပဘဲ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ရဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္ကိုေတာ့ အစုိးရထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မို႔လို႔ တခုတ္တရ ေဖာ္ျပတယ္လို႔ပဲ မွတ္ယူပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရအဆက္ဆက္ ျပန္ၾကားေရးဆိုတာ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ အစိုးရ ေကာင္းကြက္ေတြကိုခ်ည္း ၀ါဒျဖန္႔ ေဖာ္ျပတာပါ။ ဒါေပမဲ့ အခုတက္လာတဲ့ အစိုးရဟာ ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ တက္လာတဲ့ အစိုးရျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီအစိုးရလက္ေအာက္ခံ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနဟာလည္း ျပည္သူ႔ကိုပဲ မ်က္ႏွာမူသင့္ပါတယ္။ အသြင္အျပင္ေျပာင္း႐ံု၊ လူေျပာင္း႐ံုဖို႔ထက္ မူေျပာင္းဖို႔ လိုေနပါၿပီ။ သတင္းစာဆိုတာ အစိုးရသတင္း သပ္သပ္၊ အစုိးရ ေကာင္းကြက္ကိုသာ ကြက္ၿပီး ေဖာ္ျပ႐ံုသပ္သပ္လို႔ ျပည္သူေတြ ထင္ျမင္ၾကေနရေအာင္ လုပ္ေနၾကဦးမယ္ဆုိရင္ျဖင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနဆုိတာ မရွိသင့္ေတာ့ေသာ ၀န္ႀကီးဌာနအျဖစ္ မွတ္ယူခံေနရဦးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေအာင္ထြန္းလင္း
0

No comments

Post a Comment

Mega Menu

blogger
© all rights reserved
made with by templateszoo