Wednesday, May 4, 2016

aung7

ျပဳ ျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ေနသည့္ ဆည္၊ တမံႏွင့္ သဘာ၀ေျမၿပိဳကန္မ်ား အစိုးရအတြက္ ႀကီးမားသည့္စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္လာႏုိင္

ခ်င္းေတာင္တန္းေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ သဘာ၀ေျမၿပိဳကန္တစ္ခု
ရန္ကုန္၊ ေမ ၅

ျပည္သူလူထု၏ အသက္အုိးအိမ္၊ စည္းစိမ္အား ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ေနေသာ ဆည္ေျမာင္း တမံမ်ားအေရးအား အစိုးရအေနျဖင့္ အခ်ိန္မီ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳလုပ္ပါက အစိုးရအတြက္ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုလဲမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က မေကြးတုိင္း၊ မုန္းေခ်ာင္းအတြင္းရွိ ဆည္တမံႏွင့္ ခ်င္းေတာင္ရွိ ေျမၿပိဳကန္အႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ အဆုိတင္သြင္းမႈတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာဆုိလုိက္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး မေကြးတုိင္း မုန္းေခ်ာင္းအတြင္းရွိ မုန္းေခ်ာင္းႏွင့္ က်ီးအံုက်ီး၀ဆည္ ပ်က္စီးမႈအေျခအေန၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ရာဇၿဂိဳဟ္ဆည္အထက္ ခ်င္းေတာင္တန္းေပၚရွိ ေျမၿပိဳကန္အႏၱရာယ္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကို ေမလ ၅ ရက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကမၻာေပၚမွာ ငလ်င္အႏၱရာယ္ကလြဲၿပီး အျခားေဘးအႏၱရာယ္ေတြဟာ ႀကိဳတင္ေလ့လာ သိရွိကာကြယ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိပါတယ္။ မိမိႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အရင္းအႏွီး ႀကီးမားစြာ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကရတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုႀကီးေတြရဲ႕အေပၚမွာ အႏၱရာယ္ရွိေနျခင္းနဲ႔ ၎တုိ႔ရဲ႕ ထိခုိက္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတို႔ရဲ႕ဘ၀၊ အသက္ေမြးမႈနဲ႔ အိုးအိမ္စည္းစိမ္တုိ႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္မီ အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္အခ်ိန္မွာ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ေႏွးေကြးေနာက္က်ေနမယ္ဆုိရင္၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ ျပေနၾကဦးမယ္ဆုိရင္၊ ကၽြန္မတုိ႔ကလည္း အခုလိုမ်ဳိး လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပႏုိင္ဖို႔ရာ အခြင့္အေရး မရွိခဲ့ဘူးဆုိရင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔တကြ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအတြက္ တာ၀န္မေက်ပြန္မႈအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ က်န္ရစ္မွာျဖစ္သလုိ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အစိုးရသစ္အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာသည္။

ယင္းအဆုိကို သႀကၤန္ကာလ လႊတ္ေတာ္မရပ္နားမီ ဧၿပီလ အေစာပိုင္းကတည္းက အေရးႀကီး အဆုိအေနျဖင့္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း လတ္တေလာျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မဟုတ္သည့္အတြက္ဟူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေမလ ၅ ရက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ သာမန္အဆုိအျဖစ္သာ တင္သြင္းခြင့္ ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မုန္းေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ကတည္းက တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ဆည္မ်ား၊ ေရထိန္းတံခါးမ်ားမွာ ယင္းကာလ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ တြက္ခ်က္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ယခုအခါ ေျပာင္းလဲလာသည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ယခုေခတ္ကာလႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေအာင္ ျပဳျပင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈမ်ား လုပ္သင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က တုိက္တြန္းထားသည္။ ထို႔ျပင္ စစ္ကိုင္းတုိင္း ရာဇၿဂိဳဟ္ဆည္ အထက္ ခ်င္းေတာင္တန္းမ်ားေပၚရွိ သဘာ၀ေျမၿပိဳကန္မ်ား အႏၱရာယ္ႏွင့္ စိုးရိမ္ရဖြယ္ အေျခအေနမ်ားကို ထည့္သြင္း တင္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ (လူဦးေရ သံုးသိန္းေက်ာ္) ေရေဘးသင့္ခဲ့ရၿပီး လူ ၁၀၀ ခန္႔ အသက္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္လည္း ေတာင္ၿပိဳေျမၿပိဳမႈေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ေနအိမ္မ်ား ေရြ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည္။

ထို႔ျပင္ ခ်င္းေတာင္တန္းမ်ားေပၚရွိ သဘာ၀ေျမၿပိဳကန္ က်ဳိးေပါက္မႈေၾကာင့္ တြန္းဇံၿမိဳနယ္၊ ဟားခါးေလးေက်းရြာအတြင္း ရြံ႕ႏြံမ်ား စီး၀င္ကာ ရြာပ်က္စီးခဲ့ကာ ခ်င္းေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ လူမႈ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ သဘာ၀ေျမၿပိဳကန္ ငါးကန္အထိ ရွိသည္။

“မုတ္သုန္ရာသီက အလံုးအရင္းနဲ႔ ၀င္ေရာက္လာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရက္တြက္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အခ်ိန္ သိပ္မက်န္ေတာ့ပါဘူး။ အခ်ိန္မီ ျပင္ဆင္ကာကြယ္မႈမွ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္းတို႔မွာရွိတဲ့ လူဦးေရ ႏွစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ဟာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ႀကီးမားတဲ့ သေဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ ရွိေနပါၿပီ” ဟု ပုလဲမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္္က ေျပာသည္။

ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ တင္သြင္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ဆိတ္ႀကီးခေနာင္တိုမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ထြန္းႏုိင္က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ယင္းအဆုိအား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ သင့္၊ မသင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာထားခံယူခဲ့ရာ သေဘာမတူသူ မရွိသည့္အတြက္ အဆိုကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ေအာက္ခ်င္း သတင္းေအဂ်င္စီ

aung7

About aung7 -

Aung Htun Linn.. The Hornbill News Agency.

Subscribe to this Blog via Email :