Monday, April 4, 2016

aung7

အစိုးရသတင္းစာရဲ႕ မူ၀ါဒက ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ…

စနစ္ဆိုးရဲ႕ ‘မူ’ ခ်ဳိး (ဂ်ဳိး) ခြာရင္း ကိုယ္တုိင္လည္း ခ်ဳိး (ဂ်ဳိး) မကပ္ေစခ်င္

NLD အစိုးရလက္ထက္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ အစိုးရသတင္းစာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြက တပံုတပင္ပါ။ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ မ်ားေပမယ့္ အစိုးရသစ္ တက္လာတာက မၾကာေသးတာက တစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရသစ္ တက္လာလို႔ ေပ်ာ္ေနၾကတဲ့ ျပည္သူေတြကို မထိခိုက္ေစခ်င္တာတစ္ေၾကာင္း ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့တာပါ။ ဒါေပသိ အခုေတာ့ ေမးရေတာ့မယ္။ အဲဒါက အစိုးရသတင္းစာရဲ႕ မူ၀ါဒက ဘာလဲပါ။

ႀကံ့ခိုင္ေရးအစိုးရလက္ထက္ ႏုိင္ငံပိုင္အစိုးရသတင္းက မူ၀ါဒ ျပတ္သားပါတယ္။ သူတုိ႔လုပ္သမွ် ေကာင္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေပးဖို႔ပါပဲ။ သိပ္မ်ားမ်ားႀကီး ေတြးစရာကို မရွိတာပါ။

အခု NLD အစိုးရ တက္လာပါၿပီ။ NLD ရဲ႕ မူ၀ါဒကေကာ ဘာလဲဆိုတာ သတင္းသမားအေနနဲ႔ သိခ်င္မိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ဧၿပီလ ၃ ရက္ထုတ္ ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ထုတ္တဲ့ ျမန္မာ့အလင္းနဲ႔ ေၾကးမံုမွာ ပါတဲ့ “အစိုးရသတင္းစာရဲ႕ မူ၀ါဒ” ဆိုတဲ့ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္ေၾကာင့္ပါ။ သတင္းစာ ႏွစ္ေစာင္စလံုး တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဖာ္ျပထားတာပါ။

ဧၿပီလ ၃ ရက္က ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လမ္းညႊန္ခ်က္ေပးေနသည့္ ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဖျမင့္။ ဓာတ္ပံု - MOI
NLD အစိုးရလက္ထက္ ျပန္ၾကားေရးရဲ႕ သတင္းစာဆုိင္ရာ မူ၀ါဒကို ေဖာ္ျပေပးမယ္လုိ႔ ထင္ၿပီး တခုတ္တရ ဖတ္မိေပမယ့္ မူ၀ါနဲ႔ ဆုိင္တာ တစ္လံုးမွ မပါ။ အစိုးရသတင္းစာရဲ႕ ပါ၀င္ေရးသားသူေတြ ေျပာင္းလဲလာမႈ၊ သတင္းစာရဲ႕ အသြင္အျပင္ ေျပာင္းလဲလာမႈအေပၚ ျပင္ပ စာေရးသူေတြက ေျပာဆုိထားတာ၊ အစိုးရသတင္းစာဆိုတာ ဘယ္လိုျဖစ္သင့္တယ္၊ ဘယ္၀ွာျဖစ္သင့္တယ္ဆုိၿပီး အသိုင္းအ၀ိုင္းေပါင္းစံုက ေ၀ဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအားလံုးကို ေလးစားစြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းဆိုၿပီး အဆံုးသတ္ထားပါတယ္။
ေလးစားလိုက္နာပါမယ္ဆုိတာ ျပည္သူ႔အသံ နားေထာင္တယ္လို႔ပဲ မွတ္ယူခ်င္ပါတယ္။ ေလးစားလိုက္နာျခင္းဟာ အစိုးရသတင္းစာရဲ႕ မူ၀ါဒ မဟုတ္ပါဘူး...
ေလးစားလိုက္နာပါမယ္ဆုိတာ ျပည္သူ႔အသံ နားေထာင္တယ္လို႔ပဲ မွတ္ယူခ်င္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းဟာ အစိုးရသတင္းစာရဲ႕ မူ၀ါဒ မဟုတ္ပါဘူး။ အရင္ အစိုးရေဟာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး လက္ထက္မွာ ရည္မွန္းခ်က္တာ၀န္မ်ားဆိုၿပီး မူ၀ါဒဆန္ဆန္ ခ်မွတ္ထားတာ သံုးခု ရွိပါတယ္။ အဲဒီရည္မွန္းခ်က္ေတြဟာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုလံုးအတြက္ပါ။

အဲဒါေတြက (က) ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူ၀ါဒႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရွိသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ ေရတို၊ ေရရွည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားအား ျပန္ၾကားအသိေပးရန္ (Information) (ခ) ဖတ္၊ မွတ္၊ ေလ့လာေနေသာ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေတာ္ (Reading and Learning Nation) တည္ေထာင္ေရးအတြက္ လူထုဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ပညာေပး စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္ရန္ (Education) (ဂ) ျပည္သူလူထုအား ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေစေရးအတြက္ ေဖ်ာ္ေျဖေပးရန္ (Entertainment) တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ရည္မွန္းခ်က္ တာ၀န္ေတြ ေကာင္းေပမယ့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့သူေတြရဲ႕ မိမိအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ သံုးခဲ့လို႔ နာမည္ပ်က္ခဲ့ရတယ္ မဟုတ္ပါလား။ ဒါေပသိ ရည္မွန္းခ်က္တာ၀န္ (၀ါ) မူလို႔ သံုးႏႈန္းရမယ့္ အခ်က္ေတြကို တိတိက်က် ခ်မွတ္ထားပါေသးတယ္။

ဒါေပမဲ့လည္း NLD ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အစိုးရသတင္းပါ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ၾကည့္ရင္ ဒီလို တိက်ျပတ္သားတဲ့အခ်က္ေတြ မပါပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ NLD ျပန္ၾကားေရးရဲ႕ မူ၀ါဒလို႔ ေျပာလို႔ ရမယ့္ကိစၥ တစ္ခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဧၿပီလ ၃ ရက္မွာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ထမ္းေတြကို ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ခု ေပးထားတာပါ။

အဲဒါကေတာ့ “အရင္တုန္းကလည္း Public Service ဆုိတဲ့သေဘာမ်ဳိး ေရြ႕ေနတာေတာ့ ရွိပါတယ္။ အခု အစိုးရသစ္မူ၀ါဒကေတာ့ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူတယ္လို႔ သံုးႏႈန္းတာေပါ့။ သေဘာကေတာ့ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ တက္လာတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ ျဖစ္တယ္။ အမ်ားျပည္သူက ယံုၾကည္လို႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ တာ၀န္ေပးလိုက္တယ္။ တာ၀န္ယူထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကလည္း ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆုိတာ ေျပာဖို႔ သူတို႔မွာ တာ၀န္ရွိတယ္။ ရွိတဲ့အေလ်ာက္ သူတုိ႔ ဘာေတြလုပ္ေနပါတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြကို ထုတ္ေပးမယ္။ သို႔ေသာ္ ဌာနဆုိင္ရာေတြရဲ႕ လစ္ဟင္းခ်က္၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြကိုလည္း ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားဘက္က ျပည္သူ႔ကိုယ္ စား ျပန္ၿပီးေတာ့ ေရးသားတဲ့သတင္းမ်ဳိးကကို စဥ္းစားၿပီး လုပ္သင့္တယ္” ဆိုတဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္ပါ။ ထားေတာ့။ ဘယ္ေလာက္အထိ လုပ္ႏုိင္မလဲဆုိတာက ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ကိစၥမို႔လို႔ပါ။
ေရာခ်တတ္တဲ့ အရင္အစိုးရေဟာင္း ျပန္ၾကားေရးဌာနရဲ႕ လုပ္ရပ္မ်ဳိးကို အခု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန နမူနာ မယူသင့္ေတာ့ပါဘူး...
ဧၿပီလ ၃ ရက္ အစိုးရသတင္းစာပါ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကိုပဲ ျပန္ေကာက္ပါရေစ။

အယ္ဒီတာ အာေဘာ္ပါ အခ်က္အလက္ေတြအရ သူမ်ား ေျပာသမွ်ကို ေလးစားလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ပါမည္ဆုိတာ ျပည္သူ႔အသံ နားေထာင္ျခင္း၊ သတင္းစာဆရာေတြရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို လက္ခံစဥ္းစားျခင္းလို႔ပဲ မွတ္ယူရမွာပါ။ မူ၀ါဒတစ္ရပ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္လို႔ မရပါဘူး။ ျပည္သူ႔အသံ နားေထာင္ျခင္းနဲ႔ မူ၀ါဒ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကို ေရာေထြးလို႔ မရပါဘူး။ တည့္တည့္ပဲ ေျပာပါရေစ။ ဒါမ်ဳိး ေရာခ်တတ္တဲ့ အရင္အစိုးရေဟာင္း ျပန္ၾကားေရးဌာနရဲ႕ လုပ္ရပ္မ်ဳိးကို အခု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန နမူနာ မယူသင့္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီလို ေျပာတာဟာလည္း ေကာင္းေစခ်င္လုိ႔ ေျပာတယ္လုိ႔ပဲ မွတ္ယူေပးေစခ်င္ပါတယ္။ စနစ္ဆိုးရဲ႕ မူ ခ်ဳိး (ဂ်ဳိး) ကို ခြာရင္း ကိုယ္တုိင္ ခ်ဳိး (ဂ်ဳိး) မကပ္ေစခ်င္တာ ေစတနာပါ။

ဒါေၾကာင့္ NLD အစုိးရလက္ထက္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန မူ၀ါဒကို ဘယ္လိုခ်မွတ္ထားတယ္ဆုိတာေတာ့ အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္သင့္ပါၿပီ။ ေရာခ်လုိ႔ မရေတာ့ပါဘူး။ အရင္အစိုးရေဟာင္းလက္ထက္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ထမ္းေတြမွာ ကပ္ေနတဲ့ စနစ္ဆုိးရဲ႕ ခ်ဳိး (ဂ်ဳိး) ေတြကို ခြာယူဖို႔ ခက္တယ္ဆိုတာ သိပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ခြာခ်ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္က ခိုင္မာတဲ့ မူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ၿပီးမွသာလွ်င္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ဘဲ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ပါ သူမ်ားေျပာတဲအအတိုင္း၊ အႀကံေပးတဲ့အတုိင္း လိုက္ပါေဆာင္ရြက္တဲ့ သတင္းစာမူဒါ၀ ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျပည္သူက အဆံုးအျဖတ္ေပးပါလိမ့္မယ္လို႔ပဲ ေျပာလုိက္ပါရေစ။

ေအာင္ထြန္းလင္း

(မွတ္ခ်က္ - ဧၿပီလ ၃ ရက္ထုတ္ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားပါ “အစိုးရသတင္းစာရဲ႕ မူ၀ါဒ” အမည္ရွိ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကိုပါ ပူးတြဲ ဖတ္႐ႈ ေလ့လာႏုိင္ရန္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။)

aung7

About aung7 -

Aung Htun Linn.. The Hornbill News Agency.

Subscribe to this Blog via Email :