Ad

Slider

စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား အကြက္႐ိုက္ ေရာင္းခ်ထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး စစ္ေဆးခံရ

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၈

ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ပလပ္ထားေသာ စိုက္ပ်ဳိးေျမကြက္႐ိုက္ ေရာင္းခ်ခဲ့သူ ေထာက္ၾကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား ေျမကြက္မ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေစ်းႏႈန္းကြာဟျခင္း၊ ေငြစာရင္းမ်ား ရွင္းလင္းရာတြင္ ကြာဟမႈရွိေနသည္ဟုဆိုကာ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား က တုိင္ၾကားခဲ့သျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားက ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့သည္။

ဇန္၀ါရီလ ၂၃ ရက္က တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ပြဲ တြင္ ေရြးခ်ယ္ပြဲအား ရပ္မိရပ္ဖမ်ားမွ ႀကီးၾကပ္လုပ္ကိုင္ရမယ့္အစား ယင္းအခ်ိန္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦး၀င္းျမင့္ကိုုယ္တုိင္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းမွာ ဥပေဒႏွင့္ မညီျခင္း၊ တုိင္စာတြင္ တုိးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္ ရပ္ကြက္ပိုင္ေျမအား အလြဲသံုးစားမႈမ်ား ရွိသည္ဟုဆိုကာ စြပ္စြဲခ်က္ ပါ၀င္ေနသည့္အတြက္ ေခၚယူစစ္ေဆးခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

“စစ္ေဆးမူေတြကေတာ့ သုံးေလးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အပုိင္းကုိပဲ စစ္ေဆးတာပါ။ ေျမယာကိစၥကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက သီးျခား အဖဲြ႔လုပ္ျပီး ခိုင္းတာ ရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးတဲ့အခါမွာ သတ္မွတ္အရည္ခ်င္းေတြနဲ႔ ဟုတ္ မဟုတ္ဘဲ စစ္ေဆးတာပါ။ ေျမယာကိစၥကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က မကြ်မ္းက်င္ပါဘူး” ဟု မဂၤလာဒုံျမိဳ႕နယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားစစ္ေဆးေရး အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးတင္ထြန္းက ေအာက္ခ်င္း သတင္းေအဂ်င္စီသို႔ ေျပာသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ပြဲမတုိင္မီ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည့္ တုိင္ၾကားစာတြင္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ တိုးခ်ဲ႕ ရပ္ကြက္ (၃) တြင္ ပလပ္ေျမမ်ား ထားရွိရာ ယင္းေျမေပၚတြင္ ရပ္ကြက္ရန္ပံုေငြအတြက္ ေျမကြက္မ်ား ႐ိုက္၍ ေရာင္းခ်ရာ တြင္ ေငြစာရင္းကြာဟမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားက စုေပါင္းလက္မွတ္ထိုး တုိင္ၾကားခဲ့ဖူးသည္။

ယင္းေနာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပြဲ ျပဳလုပ္ရာတြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ား ေဖာက္ဖ်က္၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္ ဦး၀င္းျမင့္မွာ အလြဲသံုးစား မႈျဖင့္ တိုင္ၾကားခံထားရသူ ျဖစ္သျဖင့္ ၄င္းအား ျပန္လည္စစ္ေဆးေပးရန္အ တြက္ ထပ္မံတိုင္ၾကားခဲ့ရာမွ ယခုကဲ့သို႔ စစ္ေဆးခံရျခင္းလည္း ျဖစ္ၿပီး တုိင္ၾကားသူမ်ားထဲမွ ႏွစ္ဦးအား စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕က မတ္လ ၁ ရက္တြင္ ေခၚယူကာ ဦး၀င္းျမင့္၏ ေျမကိစၥ အလြဲသံုးစားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

“ပထမအၾကိမ္ စၿပီးတိုင္ထားတာ ရပ္ကြက္ထဲက လူေတြစုၿပီး လက္မွတ္ေရး ထိုးျပီး တိုင္တာပါ။ ေနာက္ပုိင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ပဲြကိစၥမွာလည္း ေျမယာ ကိစၥေၾကာင့္ ျပန္ျဖဳတ္ေပးဖို႔ ထပ္ျပီး တိုင္ထားတာပါ။ အဲဒီကိစၥေတြကုိ ၿမိဳ႕နယ္ ေထြအုပ္႐ုံးမွာပဲ ဦးတင္ထြန္းတို႔က ေခါင္းေဆာင္ျပီး စစ္ေဆးေနတာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္ ၁ ရက္ေန႔က ေျမယာကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး စစ္ေဆးဖို႔ တိုင္ထားတဲ့သူေတြထဲက ကြ်န္ေတာ္ရယ္၊ ေနာက္တစ္ေယာက္ စုစုေပါင္းႏွစ္ေယာက္ကုိ ဦးတင္ထြန္းကပဲ ေျမယာကိစၥကုိ ေခၚစစ္ခဲ့တာပါ” ဟု တုိင္ၾကားခဲ့သူမ်ားတြင္ ပါ၀င္ၿပီး ေခၚယူစစ္ေဆးခံခဲ့ရသူ ကိုေက်ာ္ႏုိင္၀င္းက ဆုိသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ တုိင္ၾကားစာတြင္ ပလပ္ေျမေပၚတြင္ ၂၅x၅၀ အကြက္ ၁၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ပန္းစိုက္ပ်ဳိးေနသူမ်ားအား စုစုေပါင္း ၅၁ ကြက္ေပးရၿပီး က်န္ရွိအကြက္ ၅၀ အား သိန္း ၃၀ ျဖင့္ ေရာင္းရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးသို႔ အကြက္ ၂၀၊ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးသို႔ ၅ ကြက္၊ ပါတီငါးခုအတြက္ ၅ ကြက္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွာ ရာအိမ္မွဴး ၁၅ ဦးအတြက္ ၅ ကြက္ႏွင့္ အျခားငွာနဆုိင္ရာမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ရာတြင္ သိန္း ၁၅၀၀ ရရွိထားေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေငြျဖင့္ ရပ္ကြက္လမ္းခင္းရန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေငြ ဟု ေပၚေပါက္လာေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္က ရပ္ကြက္ ဓမၼာ႐ံုတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ တိုးခ်ဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦး၀င္းျမင့္ က ေျပာၾကားထားခဲ့ဖူးေၾကာင္း ပါရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ အကြက္ခ်၍ ေျမမ်ားေရာင္းရာတြင္ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းမႈ မရွိျခင္း၊ အမွန္တကယ္ အကြက္႐ိုက္မည္ဆုိပါက အကြက္ေပါင္း ၁၅၀ ခန္႔ ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေျမကြက္မ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ပြင့္လင္းမႈ မရွိျခင္း၊ အမွန္တကယ္ ေျမကြက္ေပါက္ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်မႈ မရွိျခင္းတို႔ ေတြ႕ရွိေနရ သည္ဟုဆုိကာ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ေဒၚစန္းစန္းရီ ဦးေဆာင္ကာ အဆုိပါ တိုင္ၾကားစာကို စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသို႔ တုိင္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

''သူေျပာတဲ့အထဲမွာေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ ေထြ/အုပ္႐ုံးကုိ အကြက္ (၂၀)၊ တိုင္း ေထြ/အုပ္႐ုံးကုိ (၅) ကြက္၊ ပါတီ (၅) ခုကုိ (၅) ကြက္၊ စခန္းမွဴးကုိ (၁) ကြက္၊ စည္ပင္႐ုံး၊ ရာအိမ္မွဴးေတြနဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးလည္း ပါတယ္။ စုစုေပါင္း အကြက္ (၅၀)ကုိ တစ္ကြက္ကုိ သိန္း (၃၀) နဲ႔ သိန္း (၁၅၀၀) ဖိုး ေရာင္းထားတယ္ ေျပာတယ္'' ဟု တိုင္ၾကားခဲ့သူ ေဒၚစန္းစန္းရီ က ေအာက္ခ်င္း သတင္းေအဂ်င္စီသို႔ ေျပာသည္။

အဆို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ားထဲမွာ က်ပ္ ၂၆၅ သိန္းတန္ မီးသတ္ကားတစ္စီး ၀ယ္ယူထားၿပီး ရပ္ကြက္တြင္း လမ္းမ်ား ခင္းရန္အတြက္ က်န္ရန္ပံုေငြမွ ကုန္က်စရိတ္၏ သံုးပံု ႏွစ္ပံုကို က်ခံကာ က်န္တစ္ပံုအား လမ္းသူလမ္းသား မ်ားမွ ထည့္၀င္ၾကရန္လည္း တိုးခ်ဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာဆိုထားသည္။

ပလပ္ေျမမ်ားအား အကြက္ခ် ေရာင္းခ်ေပးရာတြင္ ဌာနဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျပင္ မီဒီယာအသုိင္းအ၀ိုင္းမွ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း တစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၃၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးထားသည္ဟု သိရွိရသည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ “တို႔ရပ္ကြက္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ပဲြလုပ္တယ္။ ဦးေလးက ၈၇ မဲနဲ႔ ႏိုင္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဦးေလးကုိ မ်ွတမူ မရွိဘူးဆိုၿပီး တိုင္တယ္။ ဒုတိယအခ်က္ ရပ္ကြက္ထဲက ေျမေတြကုိ ဦးေလးက အလဲြသုံးစားလုပ္ပါတယ္ဆိုၿပီး တိုင္တယ္။ ဒီအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ပါ။ ဦးေလးက အမ်ားျပည္သူ တစ္ရပ္ကြက္လုံး တစ္အိမ္ဆင္း တစ္အိမ္တက္ ဖိတ္စာေပးျပီးေတာ့မွ ေရြးခ်ယ္တာ။ ဦးေလးက ဘယ္သူ႔ကုိမွ ကြ်န္ေတာ့ကုိထည့္ပါလုိ႔ မဲဆြယ္ခဲ့တာ မရွိဘူး အရွင္းၾကီးပါ။ ေျမေတြကုိ အလဲြသုံးစားလုပ္ပါတယ္ဆိုျပီး ပထမတစ္ခါ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကုိ တိုင္လုိ႔ ဦးေလးကုိယ္တိုင္ ၃၈ လမ္းမွာ သြားရွင္းခဲ့တယ္။ ဦးေလး တို႔လုပ္တယ္ဆိုတာက ဦးေလးတို႔ကုိအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အထက္ဌာနရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔အညီ လုပ္တာပါ။ အကုန္လုံး အစီရင္ခံတင္ျပၿပီး လုပ္တာပါ။ ဦးေလးကုိယ္တိုင္က ေျမကြက္ၾကီး ေရာ့ယူပါ လုိ႔ ေရာင္းစားထားတာ ယေန႔ထိ မရွိဘူး။ ေျမေတြကုိ တစ္ခုမွ ေရာင္းခဲ့တာ မရွိပါဘူး။ စုိက္ပ်ိဳးေျမခ်လုိ႔ ဒီေျမကုိ ဒီအတိုင္းခ်ရင္ မျဖစ္ဘူး ရပ္ကြက္ရဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ထည့္ဝင္ေငြထည့္ပါ ေျပာခဲ့တာပါ။ သိန္း ၁၅၀၀ က မရေသးပါဘူး။ လမ္းက ခင္းၿပီးလုိ႔ အေၾကြးေတာင္တင္ေနျပီ။ စုိက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္ပဲ လုပ္ပုိင္ခြင့္လုပ္ဖို႔ အတြက္ပါ။ ဒီေျမကုိ ရပ္ကြက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ သုံးစဲြခ်င္တယ္ဆိုျပီး ျမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ေထာက္ကုိ တင္ျပခဲ့ျပီးေတာ့မွ လုပ္တာပါ” ဟု ေခၚယူစစ္ေဆးခံရသူ တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦး၀င္းျမင့္က ေအာက္ခ်င္း သတင္းေအဂ်င္စီသို႔ ေျပာသည္။

သတင္းမီဒီယာမွာ တစ္ခုမွ သတင္းေထာက္ဆုိသူအား ေျမကြက္ေရာင္းခ် ထားသည့္ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္သည္ဟု စြပ္စြဲသူမ်ားဘက္မွ ေျပာဆိုထားမႈ အေပၚ ဦး၀င္းျမင့္က “အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ပဲြနဲ႔ ပတ္သက္ တာေရာ၊ ေျမကိစၥကုိပါ စစ္ၿပီးပါျပီ။ ႐ုံးမွာ ေခၚေျပာတဲ့ ေျမကြက္ေပးရ မယ္ဆိုတဲ့ သူေတြထဲမွာ ဘယ္ --- သတင္းေထာက္မွ မပါပါဘူး။ ဘယ္သူမွ မပါဘူး” ဟု ဆုိသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ ေဒၚစန္းစန္းရီ မွ ေပးပို႔ထားေသာ တုိင္ၾကားစာ၌ ဦး၀င္းျမင့္မွာ ယခင္က ေရ၊ ကြမ္းယာ စသည္တုိ႔ ေရာင္းခ်သူျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးပြဲတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖစ္လာသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကာလ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ယခုကာလ ပိုင္ဆုိင္မႈမွာ မ်ားစြာ ကြာျခားေနေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကား ေျခာက္စီးအထိ ပိုင္ဆုိင္လာခဲ့ၿပီး ယင္းပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကိုလည္း မိသားစု၀င္အမည္မ်ားျဖင့္ ထားရွိေၾကာင္း၊ ခိုင္မာသည့္ စီးပြားေရး ေနာက္ခံတစ္ခု မရွိဘဲ ယင္းကဲ့သို႔ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာျခင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး လစာတစ္ခုတည္းျဖင့္ မျဖစ္ႏုိင္ဟုဆိုလွ်င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အလဲြသံုးစားလုပ္၍ ပိုင္ဆုိင္ထားေၾကာင္း သိသာေသာအခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားေသးသည္။

ေနမင္းသူ (ေအာက္ခ်င္း သတင္းေအဂ်င္စီ)
0

No comments

Post a Comment

Mega Menu

blogger
© all rights reserved
made with by templateszoo