Ad

Slider

ဥပေဒ ေလးစားလိုက္နာမႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းမႈမ်ား ရွိေနျခင္းမွာ ပရမ္းပတာ ဒီမိုကေရစီကို ဦးတည္ေစႏိုင္ဟု ကာခ်ဳပ္ ေျပာ

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၇

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဟန္႔အတားႏွစ္ခုအျဖစ္ ဥပေဒ ေလးစားလိုက္နာမႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းမႈမ်ား ရွိေနျခင္းမွာ ပရမ္းပတာ ဒီမိုကေရစီသို႔ ဦးတည္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပမိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုလိုက္သည္။

တစ္ပါတီစနစ္မွ ပါတီစံုစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလာျခင္းမွာ ျမန္မာ့ဒီိမုကေရစီလမ္းေၾကာင္း၏ ပထမေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား အစိုးရ၊ ျပည္သူတုိ႔ႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္က ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အဟန္႔အတားႏွစ္ခု ဆက္ရွိေနေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဓာတ္ပံု - တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး Facebook
“တို႔ႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ အဓိက ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားမႈ ႏွစ္ခုကေတာ့ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာမႈ အားနည္းျခင္းနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းမႈမ်ား ရွိေနျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေတြဟာ ပရမ္းပတာ ဒီမိုကေရစီကို ဦးတည္သြားေစ ႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ျပဳျပင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွသာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း ေျဖာင့္ျဖဴးစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္” ဟု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က စစ္ေရးျပမိန္႔ခြန္း၌ ထည့္သြင္းေျပာဆိုထားသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားႏုိ္င္ေသာလည္း က်န္ရွိေနေသးေသာ အဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း တပ္မေတာ္က ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း စစ္ေရးျပမိန္႔ခြန္းတြင္ ပါရွိသည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းအျပင္ တုိင္းျပည္၏ အေနအထားအရ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္က႑တြင္ ပါ၀င္ေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း “ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ တည္ၿငိမ္ေအာင္၊ ျပည္သူရဲ႕ဆႏၵအတိုင္း တုိင္းျပည္ကို လက္ရွိအေျခအေန အေျခခံေကာင္းမ်ားရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိး ကေန ယိမ္းယိုင္သြားေစမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြ၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈကို ထိပါးေစမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြ၊ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကဲြမႈကို ဦးတည္လာမယ့္ အေျခအေနမ်ဳိးေတြကို တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ေရာက္ရွိခံမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တို႔တပ္မေတာ္ဟာ သမိုင္းေၾကာင္းအရ၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေနအထားအရ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑က ပါ၀င္ေနရတာျဖစ္ေၾကာင္း ရဲေဘာ္တို႔ အေနနဲ႔ သိရွိနားလည္ထားဖို႔ လိုမွာျဖစ္တယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ဆုိသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားသို႔ တပ္မေတာ္မွ အနားယူကာ အရပ္ဘက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ျပည္ေထာင္စု၀၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒တို႔မွာ တပ္မေတာ္သား၀တ္စံုမ်ားျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအျပင္ အႏုပညာရွင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသးသည္။

လက္ရွိ တပ္မေတာ္၏ အစျဖစ္သည့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ BIA ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္တို႔က ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ BDA ၊ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္အျဖစ္ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအား ကၽြန္ျပဳဖိႏွိပ္ခဲ့သည့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားအား ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ ပူးေပါင္းတိုက္ထုတ္ခဲ့ရာမွ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ဟူ၍ သတ္မွတ္ခဲ့ကာ ႏွစ္စဥ္ အခမ္းအနားမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားမွစတင္ကာ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အစား တပ္မေတာ္ေန႔ဟူ၍ ေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေအာက္ခ်င္း သတင္းေအဂ်င္စီ
0

No comments

Post a Comment

Mega Menu

blogger
© all rights reserved
made with by templateszoo